STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4801 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 19/03/2009 6.300 đã có VAT đ/kg
4802 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 19/03/2009 6.500 đã có VAT đ/kg
4803 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 19/03/2009 7.900 đã có VAT đ/kg
4804 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 19/03/2009 12.000 đã có VAT đ/kg
4805 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 16/03/2009 3.100 đã có VAT đ/kg
4806 SA Korea (hạt trung trắng) Tân Quy (Tp.HCM) 16/03/2009 3.500 đã có VAT đ/kg
4807 Kali Liên Xô (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 16/03/2009 12.300 đã có VAT đ/kg
4808 Kali Ixaren (bột) Tân Quy (Tp.HCM) 16/03/2009 12.300 đã có VAT đ/kg
4809 UREA TQ Tân Quy (Tp.HCM) 16/03/2009 6.400 đã có VAT đ/kg
4810 UREA Liên Xô Tân Quy (Tp.HCM) 16/03/2009 6.450 đã có VAT đ/kg
4811 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (Tp.HCM) 16/03/2009 6.500 đã có VAT đ/kg
4812 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (Tp.HCM) 16/03/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
4813 DAP TQ (hạt xanh) hồng hà bao tiếng tàu Tân Quy (Tp.HCM) 16/03/2009 12.000 đã có VAT đ/kg
4814 SA HQ Tân Quy (TPHCM) 10/03/2009 3.450 đã có VAT đ/kg
4815 SA TQ Tân Quy (TPHCM) 10/03/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4816 Kaly Israel Tân Quy (TPHCM) 10/03/2009 12.300 đã có VAT đ/kg
4817 Kaly LX Tân Quy (TPHCM) 10/03/2009 12.300 đã có VAT đ/kg
4818 Urea TQ (nhận tại cảng HCM) Tân Quy (TPHCM) 10/03/2009 6.400 đã có VAT đ/kg
4819 Urea TQ (hạt đục) Tân Quy (TPHCM) 10/03/2009 6.500 đã có VAT đ/kg
4820 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (TPHCM) 10/03/2009 7.600 đã có VAT đ/kg
4821 DAP TQ (hạt xanh) Tân Quy (TPHCM) 10/03/2009 11.800 đã có VAT đ/kg
4822 SA TQ Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4823 SA HQ Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 3.450 đã có VAT đ/kg
4824 Kaly LX Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 12.300 đã có VAT đ/kg
4825 Kaly Israel Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 12.300 đã có VAT đ/kg
4826 Urea TQ (nhận tại cảng HCM) Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 6.350 đã có VAT đ/kg
4827 Urea TQ (hạt đục) Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 6.400 đã có VAT đ/kg
4828 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 7.600 đã có VAT đ/kg
4829 DAP TQ (hạt xanh) Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 11.800 đã có VAT đ/kg
4830 SA TQ (hạt mịn xanh nhạt) Tân Quy (HCM) 26/02/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
4831 SA KOREA (hạt trung trắng) Tân Quy (HCM) 26/02/2009 3.500 đã có VAT đ/kg
4832 KALY LIÊN XÔ (bột) Tân Quy (HCM) 26/02/2009 12.500 đã có VAT đ/kg
4833 KALY IXAREN (bột) Tân Quy (HCM) 26/02/2009 12.500 đã có VAT đ/kg
4834 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (HCM) 26/02/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
4835 UREA PHÚ MỸ Tân Quy (HCM) 26/02/2009 6.250 đã có VAT đ/kg
4836 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (HCM) 26/02/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
4837 DAP TQ (hạt vàng chanh) Tân Quy (HCM) 26/02/2009 7.400 đã có VAT đ/kg
4838 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (TPHCM) 26/02/2009 7.600 đã có VAT đ/kg
4839 SA TQ (hạt mịn vàng) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4840 SA HQ (hạt trung trắng) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 3.650 đã có VAT đ/kg
4841 Kaly LX (bột) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 1.200 đã có VAT đ/kg
4842 Kaly Israel (bột) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 12.000 đã có VAT đ/kg
4843 Urea LX Tân Quy (HCM) 12/02/2009 6.000 đã có VAT đ/kg
4844 Urea Phú Mỹ Tân Quy (HCM) 12/02/2009 6.100 đã có VAT đ/kg
4845 Urea TQ (hạt đục) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 6.050 đã có VAT đ/kg
4846 DAP TQ (hạt vàng chanh) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 7.600 đã có VAT đ/kg
4847 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
4848 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
4849 SA LX (hạt trung trắng vàng) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 3.100 đã có VAT đ/kg
4850 SA HQ (hạt trắng) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 3.300 đã có VAT đ/kg

Top
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC