STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
51 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 10/02/2020 9.000 - đ/kg
52 Ure Phú Mỹ TPHCM 10/02/2020 6.600 - đ/kg
53 Ure Cà Mau TPHCM 10/02/2020 6.700 - đ/kg
54 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 10/02/2020 6.400 - đ/kg
55 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 31/01/2020 7.050 - đ/kg
56 Kali Israel bột TPHCM 31/01/2020 7.150 - đ/kg
57 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 31/01/2020 9.000 - đ/kg
58 Ure Cà Mau TPHCM 31/01/2020 6.700 - đ/kg
59 Ure Phú Mỹ TPHCM 31/01/2020 6.600 - đ/kg
60 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 31/01/2020 6.450 - đ/kg
61 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 14/01/2020 7.050 - đ/kg
62 Kali Israel bột TPHCM 14/01/2020 7.150 - đ/kg
63 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 14/01/2020 9.000 - đ/kg
64 Ure Cà Mau TPHCM 14/01/2020 6.700 - đ/kg
65 Ure Phú Mỹ TPHCM 14/01/2020 6.500 - đ/kg
66 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 14/01/2020 6.450 - đ/kg
67 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 09/01/2020 7.050 - đ/kg
68 Kali Israel bột TPHCM 09/01/2020 7.150 - đ/kg
69 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 09/01/2020 9.000 - đ/kg
70 Ure Cà Mau TPHCM 09/01/2020 6.700 - đ/kg
71 Ure Phú Mỹ TPHCM 09/01/2020 6.500 - đ/kg
72 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 09/01/2020 6.450 - đ/kg
73 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 06/01/2020 7.050 - đ/kg
74 Kali Israel bột TPHCM 06/01/2020 7.150 - đ/kg
75 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 06/01/2020 9.000 - đ/kg
76 Ure Cà Mau TPHCM 06/01/2020 6.700 - đ/kg
77 Ure Phú Mỹ TPHCM 06/01/2020 6.500 - đ/kg
78 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 06/01/2020 6.450 - đ/kg
79 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 30/12/2019 7.050 - đ/kg
80 Kali Israel bột TPHCM 30/12/2019 7.150 - đ/kg
81 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 30/12/2019 9.000 - đ/kg
82 Ure Cà Mau TPHCM 30/12/2019 6.700 - đ/kg
83 Ure Phú Mỹ TPHCM 30/12/2019 6.500 - đ/kg
84 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 30/12/2019 6.450 - đ/kg
85 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 24/12/2019 7.050 - đ/kg
86 Kali Israel bột TPHCM 24/12/2019 7.150 - đ/kg
87 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 24/12/2019 9.000 - đ/kg
88 Ure Cà Mau TPHCM 24/12/2019 6.700 - đ/kg
89 Ure Phú Mỹ TPHCM 24/12/2019 6.500 - đ/kg
90 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 24/12/2019 6.450 - đ/kg
91 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 19/12/2019 7.050 - đ/kg
92 Kali Israel bột TPHCM 19/12/2019 7.150 - đ/kg
93 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 19/12/2019 9.000 - đ/kg
94 Ure Cà Mau TPHCM 19/12/2019 6.800 - đ/kg
95 Ure Phú Mỹ TPHCM 19/12/2019 6.500 - đ/kg
96 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 19/12/2019 6.500 - đ/kg
97 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 16/12/2019 7.050 - đ/kg
98 Kali Israel bột TPHCM 16/12/2019 7.150 - đ/kg
99 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 16/12/2019 9.000 - đ/kg
100 Ure Cà Mau TPHCM 16/12/2019 7.000 - đ/kg

Trang:


Top
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC