STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
51 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 27/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
52 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 27/06/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
53 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 27/06/2022 21.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
54 Ure Malay hạt đục TP.HCM 27/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
55 Ure Indo hạt đục TP.HCM 27/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
56 Ure Ninh Bình TP.HCM 27/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
57 Ure Phú Mỹ TPHCM 27/06/2022 14.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
58 Ure Cà Mau TPHCM 27/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
59 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 20/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
60 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 20/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
61 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 20/06/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
62 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 20/06/2022 21.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
63 Ure Malay hạt đục TP.HCM 20/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
64 Ure Indo hạt đục TP.HCM 20/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
65 Ure Ninh Bình TP.HCM 20/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
66 Ure Phú Mỹ TPHCM 20/06/2022 15.400 sản phẩm tham khảo đ/kg
67 Ure Cà Mau TPHCM 20/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
68 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 13/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
69 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 13/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
70 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 13/06/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
71 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 13/06/2022 22.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
72 Ure Malay hạt đục TP.HCM 13/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
73 Ure Indo hạt đục TP.HCM 13/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
74 Ure Ninh Bình TP.HCM 13/06/2022 16.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
75 Ure Phú Mỹ TPHCM 13/06/2022 15.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
76 Ure Cà Mau TPHCM 13/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
77 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 06/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
78 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 06/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
79 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 06/06/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
80 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 06/06/2022 22.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
81 Ure Malay hạt đục TP.HCM 06/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
82 Ure Indo hạt đục TP.HCM 06/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
83 Ure Ninh Bình TP.HCM 06/06/2022 16.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
84 Ure Phú Mỹ TPHCM 06/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
85 Ure Cà Mau TPHCM 06/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
86 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 30/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
87 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 30/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
88 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 30/05/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
89 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 30/05/2022 22.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
90 Ure Malay hạt đục TP.HCM 30/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
91 Ure Indo hạt đục TP.HCM 30/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
92 Ure Ninh Bình TP.HCM 30/05/2022 16.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
93 Ure Phú Mỹ TPHCM 30/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
94 Ure Cà Mau TPHCM 30/05/2022 16.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
95 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 23/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
96 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 23/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
97 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 23/05/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
98 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 23/05/2022 22.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
99 Ure Malay hạt đục TP.HCM 23/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
100 Ure Indo hạt đục TP.HCM 23/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg

Trang:


Top

TẢI ỨNG DỤNG CANH TÁC THÔNG MINH TẠI ĐÂY

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC