STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
51 Ure Phú Mỹ TPHCM 02/08/2020 12.500 - đ/kg
52 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 02/08/2021 11.600 - đ/kg
53 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 17/09/2020 6.600 - đ/kg
54 Kali Israel bột TPHCM 17/09/2020 6.400 - đ/kg
55 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 17/09/2020 8.800 - đ/kg
56 Ure Cà Mau TPHCM 17/09/2020 6.600 - đ/kg
57 Ure Phú Mỹ TPHCM 17/09/2020 6.300 - đ/kg
58 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 17/09/2020 6.450 - đ/kg
59 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 21/08/2020 6.600 - đ/kg
60 Kali Israel bột TPHCM 21/08/2020 6.400 - đ/kg
61 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 21/08/2020 8.800 - đ/kg
62 Ure Cà Mau TPHCM 21/08/2020 6.600 - đ/kg
63 Ure Phú Mỹ TPHCM 21/08/2020 6.300 - đ/kg
64 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 21/08/2020 6.450 - đ/kg
65 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 01/06/2020 7.000 - đ/kg
66 Kali Israel bột TPHCM 01/06/2020 6.600 - đ/kg
67 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 01/06/2020 9.000 - đ/kg
68 Ure Cà Mau TPHCM 01/06/2020 6.350 - đ/kg
69 Ure Phú Mỹ TPHCM 01/06/2020 6.200 - đ/kg
70 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 01/06/2020 6.250 - đ/kg
71 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 13/05/2020 6.800 - đ/kg
72 Kali Israel bột TPHCM 13/05/2020 6.600 - đ/kg
73 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 13/05/2020 9.000 - đ/kg
74 Ure Cà Mau TPHCM 13/05/2020 6.250 - đ/kg
75 Ure Phú Mỹ TPHCM 13/05/2020 6.200 - đ/kg
76 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 13/05/2020 6.200 - đ/kg
77 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 31/03/2020 7.050 - đ/kg
78 Kali Israel bột TPHCM 31/03/2020 6.700 - đ/kg
79 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 31/03/2020 9.000 - đ/kg
80 Ure Cà Mau TPHCM 31/03/2020 6.700 - đ/kg
81 Ure Phú Mỹ TPHCM 31/03/2020 6.600 - đ/kg
82 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 31/03/2020 6.350 - đ/kg
83 Ure Cà Mau TPHCM 24/03/2020 6.700 - đ/kg
84 Ure Phú Mỹ TPHCM 24/03/2020 6.600 - đ/kg
85 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 24/03/2020 9.000 - đ/kg
86 Ure Cà Mau TPHCM 24/03/2020 6.700 - đ/kg
87 Ure Phú Mỹ TPHCM 24/03/2020 6.600 - đ/kg
88 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 24/03/2020 6.350 - đ/kg
89 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 16/03/2020 7.050 - đ/kg
90 Kali Israel bột TPHCM 16/03/2020 6.700 - đ/kg
91 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 16/03/2020 9.000 - đ/kg
92 Ure Cà Mau TPHCM 16/03/2020 6.700 - đ/kg
93 Ure Phú Mỹ TPHCM 16/03/2020 6.600 - đ/kg
94 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 16/03/2020 6.350 - đ/kg
95 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 28/02/2020 7.050 - đ/kg
96 Kali Israel bột TPHCM 28/02/2020 6.700 - đ/kg
97 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 28/02/2020 9.000 - đ/kg
98 Ure Cà Mau TPHCM 28/02/2020 6.700 - đ/kg
99 Ure Phú Mỹ TPHCM 28/02/2020 6.600 - đ/kg
100 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 28/02/2020 6.300 - đ/kg

Trang:


Top
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC