STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
101 Ure Phú Mỹ TPHCM 16/12/2019 6.700 - đ/kg
102 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 16/12/2019 6.500 - đ/kg
103 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 13/12/2019 7.050 - đ/kg
104 Kali Israel bột TPHCM 13/12/2019 7.150 - đ/kg
105 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 13/12/2019 9.000 - đ/kg
106 Ure Cà Mau TPHCM 13/12/2019 7.000 - đ/kg
107 Ure Phú Mỹ TPHCM 13/12/2019 6.750 - đ/kg
108 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 13/12/2019 6.500 - đ/kg
109 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 09/12/2019 9.000 - đ/kg
110 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 09/12/2019 7.050 - đ/kg
111 Kali Israel bột TPHCM 09/12/2019 7.150 - đ/kg
112 Ure Cà Mau TPHCM 09/12/2019 7.000 - đ/kg
113 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 09/12/2019 6.600 - đ/kg
114 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 05/12/2019 7.050 - đ/kg
115 Kali Israel bột TPHCM 05/12/2019 7.150 - đ/kg
116 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 05/12/2019 9.000 - đ/kg
117 Ure Cà Mau TPHCM 05/12/2019 7.000 - đ/kg
118 Ure Phú Mỹ TPHCM 05/12/2019 6.900 - đ/kg
119 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 05/12/2019 6.600 - đ/kg
120 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 02/12/2019 7.050 - đ/kg
121 Kali Israel bột TPHCM 02/12/2019 7.150 - đ/kg
122 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 02/12/2019 9.000 - đ/kg
123 Ure Cà Mau TPHCM 02/12/2019 7.000 - đ/kg
124 Ure Phú Mỹ TPHCM 02/12/2019 6.900 - đ/kg
125 Ure Indo hạt trong TPHCM 02/12/2019 6.850 - đ/kg
126 Ure Indo hạt đục TPHCM 02/12/2019 6.850 - đ/kg
127 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 02/12/2019 6.600 - đ/kg
128 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 25/11/2019 7.050 - đ/kg
129 Kali Israel bột TPHCM 25/11/2019 7.150 - đ/kg
130 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 25/11/2019 9.000 - đ/kg
131 Ure Cà Mau TPHCM 25/11/2019 7.000 - đ/kg
132 Ure Phú Mỹ TPHCM 25/11/2019 6.900 - đ/kg
133 Ure Indo hạt trong TPHCM 25/11/2019 6.850 - đ/kg
134 Ure Indo hạt đục TPHCM 25/11/2019 6.850 - đ/kg
135 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 25/11/2019 6.600 - đ/kg
136 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 12/11/2019 7.050 - đ/kg
137 Kali Israel bột TPHCM 12/11/2019 7.150 - đ/kg
138 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 12/11/2019 9.000 - đ/kg
139 Ure Cà Mau TPHCM 12/11/2019 7.000 - đ/kg
140 Ure Phú Mỹ TPHCM 12/11/2019 6.900 - đ/kg
141 Ure Indo hạt trong TPHCM 12/11/2019 6.850 - đ/kg
142 Ure Indo hạt đục TPHCM 12/11/2019 6.850 - đ/kg
143 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 12/11/2019 6.800 - đ/kg
144 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 08/11/2019 7.050 - đ/kg
145 Kali Israel bột TPHCM 08/11/2019 7.150 - đ/kg
146 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 08/11/2019 9.000 - đ/kg
147 Ure Cà Mau TPHCM 08/11/2019 7.000 - đ/kg
148 Ure Phú Mỹ TPHCM 08/11/2019 6.900 - đ/kg
149 Ure Indo hạt trong TPHCM 08/11/2019 6.850 - đ/kg
150 Ure Indo hạt đục TPHCM 08/11/2019 6.850 - đ/kg

Trang:


Top
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC