STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
101 Ure Ninh Bình TP.HCM 23/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
102 Ure Phú Mỹ TPHCM 23/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
103 Ure Cà Mau TPHCM 23/05/2022 16.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
104 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 16/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
105 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 16/05/2022 19.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
106 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 16/05/2022 26.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
107 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 16/05/2022 22.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
108 Ure Malay hạt đục TP.HCM 16/05/2022 16.400 sản phẩm tham khảo đ/kg
109 Ure Indo hạt đục TP.HCM 16/05/2022 16.400 sản phẩm tham khảo đ/kg
110 Ure Ninh Bình TP.HCM 16/05/2022 16.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
111 Ure Phú Mỹ TPHCM 16/05/2022 16.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
112 Ure Cà Mau TPHCM 16/05/2022 16.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
113 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 09/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
114 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 09/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
115 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 09/05/2022 26.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
116 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 09/05/2022 22.350 sản phẩm tham khảo đ/kg
117 Ure Malay hạt đục TP.HCM 09/05/2022 16.700 sản phẩm tham khảo đ/kg
118 Ure Indo hạt đục TP.HCM 09/05/2022 16.700 sản phẩm tham khảo đ/kg
119 Ure Ninh Bình TP.HCM 09/05/2022 16.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
120 Ure Phú Mỹ TPHCM 09/05/2022 17.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
121 Ure Cà Mau TPHCM 09/05/2022 17.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
122 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 25/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
123 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 25/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
124 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 25/04/2022 27.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
125 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 25/04/2022 22.350 sản phẩm tham khảo đ/kg
126 Ure Indo hạt đục TP.HCM 25/04/2022 17.400 sản phẩm tham khảo đ/kg
127 Ure Ninh Bình TP.HCM 25/04/2022 17.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
128 Ure Phú Mỹ TPHCM 25/04/2022 17.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
129 Ure Cà Mau TPHCM 25/04/2022 17.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
130 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
131 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 25/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
132 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 18/04/2022 27.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
133 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 18/04/2022 22.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
134 Ure Ninh Bình TP.HCM 18/04/2022 17.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
135 Ure Phú Mỹ TPHCM 18/04/2022 17.100 sản phẩm tham khảo đ/kg
136 Ure Cà Mau TPHCM 18/04/2022 17.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
137 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 12/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
138 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 12/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
139 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 12/04/2022 27.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
140 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 12/04/2022 21.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
141 Ure Ninh Bình TP.HCM 12/04/2022 17.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
142 Ure Phú Mỹ TPHCM 12/04/2022 17.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
143 Ure Cà Mau TPHCM 12/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
144 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 04/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
145 Kali Phú Mỹ (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 04/04/2022 17.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
146 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 04/04/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
147 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 04/04/2022 27.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
148 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 04/04/2022 21.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
149 Ure Ninh Bình TP.HCM 04/04/2022 17.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
150 Ure Malay hạt đục TP.HCM 04/04/2022 18.500 sản phẩm tham khảo đ/kg

Trang:


Top

TẢI ỨNG DỤNG CANH TÁC THÔNG MINH TẠI ĐÂY

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC