STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
101 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 10/02/2020 7.050 - đ/kg
102 Kali Israel bột TPHCM 10/02/2020 7.150 - đ/kg
103 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 10/02/2020 9.000 - đ/kg
104 Ure Phú Mỹ TPHCM 10/02/2020 6.600 - đ/kg
105 Ure Cà Mau TPHCM 10/02/2020 6.700 - đ/kg
106 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 10/02/2020 6.400 - đ/kg
107 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 31/01/2020 7.050 - đ/kg
108 Kali Israel bột TPHCM 31/01/2020 7.150 - đ/kg
109 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 31/01/2020 9.000 - đ/kg
110 Ure Cà Mau TPHCM 31/01/2020 6.700 - đ/kg
111 Ure Phú Mỹ TPHCM 31/01/2020 6.600 - đ/kg
112 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 31/01/2020 6.450 - đ/kg
113 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 14/01/2020 7.050 - đ/kg
114 Kali Israel bột TPHCM 14/01/2020 7.150 - đ/kg
115 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 14/01/2020 9.000 - đ/kg
116 Ure Cà Mau TPHCM 14/01/2020 6.700 - đ/kg
117 Ure Phú Mỹ TPHCM 14/01/2020 6.500 - đ/kg
118 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 14/01/2020 6.450 - đ/kg
119 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 09/01/2020 7.050 - đ/kg
120 Kali Israel bột TPHCM 09/01/2020 7.150 - đ/kg
121 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 09/01/2020 9.000 - đ/kg
122 Ure Cà Mau TPHCM 09/01/2020 6.700 - đ/kg
123 Ure Phú Mỹ TPHCM 09/01/2020 6.500 - đ/kg
124 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 09/01/2020 6.450 - đ/kg
125 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 06/01/2020 7.050 - đ/kg
126 Kali Israel bột TPHCM 06/01/2020 7.150 - đ/kg
127 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 06/01/2020 9.000 - đ/kg
128 Ure Cà Mau TPHCM 06/01/2020 6.700 - đ/kg
129 Ure Phú Mỹ TPHCM 06/01/2020 6.500 - đ/kg
130 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 06/01/2020 6.450 - đ/kg
131 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 30/12/2019 7.050 - đ/kg
132 Kali Israel bột TPHCM 30/12/2019 7.150 - đ/kg
133 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 30/12/2019 9.000 - đ/kg
134 Ure Cà Mau TPHCM 30/12/2019 6.700 - đ/kg
135 Ure Phú Mỹ TPHCM 30/12/2019 6.500 - đ/kg
136 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 30/12/2019 6.450 - đ/kg
137 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 24/12/2019 7.050 - đ/kg
138 Kali Israel bột TPHCM 24/12/2019 7.150 - đ/kg
139 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 24/12/2019 9.000 - đ/kg
140 Ure Cà Mau TPHCM 24/12/2019 6.700 - đ/kg
141 Ure Phú Mỹ TPHCM 24/12/2019 6.500 - đ/kg
142 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 24/12/2019 6.450 - đ/kg
143 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 19/12/2019 7.050 - đ/kg
144 Kali Israel bột TPHCM 19/12/2019 7.150 - đ/kg
145 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 19/12/2019 9.000 - đ/kg
146 Ure Cà Mau TPHCM 19/12/2019 6.800 - đ/kg
147 Ure Phú Mỹ TPHCM 19/12/2019 6.500 - đ/kg
148 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 19/12/2019 6.500 - đ/kg
149 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 16/12/2019 7.050 - đ/kg
150 Kali Israel bột TPHCM 16/12/2019 7.150 - đ/kg

Trang:


Top
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC