STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
5401 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 24/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
5402 Phân KCl Canada An Giang 24/06/2008 15.000 Đại lý cấp I đ/kg
5403 Urea Trung Quốc An Giang 23/06/2008 9.500 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5404 Urea Trung Quốc An Giang 23/06/2008 9.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5405 Phân KCl Canada An Giang 23/06/2008 13.800 Đại lý cấp I đ/kg
5406 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 10/06/2008 11.200 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5407 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 10/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
5408 Phân KCl Canada An Giang 10/06/2008 12.600 Đại lý cấp I đ/kg
5409 DAP Trung Quốc An Giang 10/06/2008 22.800 Theo Đại lý cấp I đ/kg
5410 Ure Trung Quốc An Giang 10/06/2008 9.000 Đại lý cấp I đ/kg
5411 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 09/06/2008 11.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5412 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 09/06/2008 15.000 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
5413 Phân KCl Canada An Giang 09/06/2008 12.400 Đại lý cấp I đ/kg
5414 Ure Trung Quốc An Giang 09/06/2008 8.500 Đại lý cấp I đ/kg
5415 DAP Trung Quốc An Giang 09/06/2008 22.000 Theo Đại lý cấp I đ/kg
5416 NPK Đầu Trâu 20-20-15 An Giang 16/05/2008 14.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5417 Phân KCl Canada An Giang 16/05/2008 12.300 Đại lý cấp I đ/kg
5418 DAP Trung Quốc An Giang 16/05/2008 22.400 Đại lý cấp I đ/kg
5419 Ure Trung Quốc An Giang 16/05/2008 8.300 Theo Đại lý cấp I đ/kg
5420 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 07/05/2008 14.600 Bán lẻ đ/kg
5421 DAP An Giang 05/05/2008 22.000 Bán lẻ đ/kg
5422 Urea An Giang 05/05/2008 8.600 Bán lẻ đ/kg
5423 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 16/04/2008 13.200 Bán lẻ đ/kg
5424 DAP An Giang 21/04/2008 18.000 Bán lẻ đ/kg
5425 Urea Tiền Giang 21/04/2008 7.400 Bán lẻ đ/kg
5426 Phân lân Cà Mau 04/03/2008 2.450 Bán lẻ đ/kg
5427 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 25/03/2008 13.050 Bán lẻ đ/kg
5428 DAP Trà Vinh 26/03/2008 17.000 Bán lẻ đ/kg
5429 Urea Trà Vinh 26/03/2008 8.000 Bán lẻ đ/kg
5430 NPK Đầu trâu TE (20-20-15) An Giang 14/03/2008 13.000 Đại lý cấp I đồng/kg
5431 DAP (TQ) An Giang 13/3/2008 19.600 Đại lý cấp I đồng/kg
5432 Ure (TQ) An Giang 14/03/2008 8.600 Đại lý cấp I đống/kg

Trang:


Top

TẢI ỨNG DỤNG CANH TÁC THÔNG MINH TẠI ĐÂY

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC