STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 12/09/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
2 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 12/09/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
3 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 12/09/2022 28.100 sản phẩm tham khảo đ/kg
4 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 12/09/2022 22.350 sản phẩm tham khảo đ/kg
5 Ure Malay hạt đục TP.HCM 12/09/2022 14.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
6 Ure Ninh Bình TP.HCM 12/09/2022 14.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
7 Ure Phú Mỹ TPHCM 12/09/2022 14.700 sản phẩm tham khảo đ/kg
8 Ure Cà Mau TPHCM 12/09/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
9 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 29/08/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
10 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 29/08/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
11 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 29/08/2022 27.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
12 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 29/08/2022 22.350 sản phẩm tham khảo đ/kg
13 Ure Ninh Bình TP.HCM 29/08/2022 13.900 sản phẩm tham khảo đ/kg
14 Ure Phú Mỹ TPHCM 29/08/2022 14.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
15 Ure Cà Mau TPHCM 29/08/2022 14.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
16 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 02/08/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
17 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 02/08/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
18 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 02/08/2022 27.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
19 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 02/08/2022 21.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
20 Ure Ninh Bình TP.HCM 02/08/2022 14.100 sản phẩm tham khảo đ/kg
21 Ure Phú Mỹ TPHCM 02/08/2022 14.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
22 Ure Cà Mau TPHCM 02/08/2022 14.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
23 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 25/07/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
24 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 25/07/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
25 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 25/07/2022 27.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
26 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 25/07/2022 21.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
27 Ure Ninh Bình TP.HCM 25/07/2022 14.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
28 Ure Phú Mỹ TPHCM 25/07/2022 14.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
29 Ure Cà Mau TPHCM 25/07/2022 14.700 sản phẩm tham khảo đ/kg
30 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18/07/2022 18.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
31 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 18/07/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
32 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 18/07/2022 27.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
33 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 18/07/2022 21.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
34 Ure Phú Mỹ TPHCM 18/07/2022 14.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
35 Ure Cà Mau TPHCM 18/07/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
36 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 11/07/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
37 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 11/07/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
38 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 11/07/2022 27.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
39 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 11/07/2022 21.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
40 Ure Phú Mỹ TPHCM 11/07/2022 14.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
41 Ure Cà Mau TPHCM 11/07/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
42 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 04/07/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
43 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 04/07/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
44 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 04/07/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
45 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 04/07/2022 21.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
46 Ure Malay hạt đục TP.HCM 04/07/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
47 Ure Indo hạt đục TP.HCM 04/07/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
48 Ure Phú Mỹ TPHCM 04/07/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
49 Ure Cà Mau TPHCM 04/07/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
50 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 27/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg

Trang:


Top

TẢI ỨNG DỤNG CANH TÁC THÔNG MINH TẠI ĐÂY

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC