STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 15/10/2019 7.050 - đ/kg
2 Kali Israel bột TPHCM 15/10/2019 7.150 - đ/kg
3 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 15/10/2019 9.200 - đ/kg
4 Ure Cà Mau TPHCM 15/10/2019 7.000 - đ/kg
5 Ure Phú Mỹ TPHCM 15/10/2019 6.900 - đ/kg
6 Ure Indo hạt trong TPHCM 15/10/2019 6.750 - đ/kg
7 Ure Indo hạt đục TPHCM 15/10/2019 6.850 - đ/kg
8 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 15/10/2019 6.750 - đ/kg
9 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 10/10/2019 7.050 - đ/kg
10 Kali Israel bột TPHCM 10/10/2019 7.150 - đ/kg
11 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 10/10/2019 9.200 - đ/kg
12 Ure Cà Mau TPHCM 10/10/2019 7.000 - đ/kg
13 Ure Phú Mỹ TPHCM 10/10/2019 6.900 - đ/kg
14 Ure Indo hạt đục TPHCM 10/10/2019 6.850 - đ/kg
15 Ure Indo hạt trong TPHCM 10/10/2019 6.750 - đ/kg
16 Ure Indo hạt đục TPHCM 10/10/2019 6.900 - đ/kg
17 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 10/10/2019 6.750 - đ/kg
18 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 02/10/2019 7.050 - đ/kg
19 Kali Israel bột TPHCM 02/10/2019 7.150 - đ/kg
20 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 02/10/2019 9.200 - đ/kg
21 Ure Cà Mau TPHCM 02/10/2019 7.000 - đ/kg
22 Ure Phú Mỹ TPHCM 02/10/2019 6.900 - đ/kg
23 Ure Indo hạt trong TPHCM 02/10/2019 6.850 - đ/kg
24 Ure Indo hạt đục TPHCM 02/10/2019 6.900 - đ/kg
25 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 02/10/2019 6.750 - đ/kg
26 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 30/09/2019 7.050 - đ/kg
27 Kali Israel bột TPHCM 30/09/2019 7.150 - đ/kg
28 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 30/09/2019 9.200 - đ/kg
29 Ure Cà Mau TPHCM 30/09/2019 7.000 - đ/kg
30 Ure Phú Mỹ TPHCM 30/09/2019 6.950 - đ/kg
31 Ure Indo hạt trong TPHCM 30/09/2019 6.850 - đ/kg
32 Ure Indo hạt đục TPHCM 30/09/2019 6.900 - đ/kg
33 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 30/09/2019 6.750 - đ/kg
34 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 27/09/2019 7.050 - đ/kg
35 Kali Israel bột TPHCM 27/09/2019 7.150 - đ/kg
36 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 27/09/2019 9.200 - đ/kg
37 Ure Cà Mau TPHCM 27/09/2019 7.000 - đ/kg
38 Ure Phú Mỹ TPHCM 27/09/2019 6.950 - đ/kg
39 Ure Indo hạt trong TPHCM 27/09/2019 6.850 - đ/kg
40 Ure Indo hạt đục TPHCM 27/09/2019 6.900 - đ/kg
41 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 27/09/2019 6.750 - đ/kg
42 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 19/09/2019 7.050 - đ/kg
43 Kali Israel bột TPHCM 19/09/2019 7.150 - đ/kg
44 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 19/09/2019 9.200 - đ/kg
45 Ure Cà Mau TPHCM 19/09/2019 7.000 - đ/kg
46 Ure Phú Mỹ TPHCM 19/09/2019 6.950 - đ/kg
47 Ure Indo hạt trong TPHCM 19/09/2019 6.850 - đ/kg
48 Ure Indo hạt đục TPHCM 19/09/2019 6.900 - đ/kg
49 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 19/09/2019 6.850 - đ/kg
50 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 16/09/2019 7.050 - đ/kg

Trang:


Top
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC