STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 09/12/2019 9.000 - đ/kg
2 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 09/12/2019 7.050 - đ/kg
3 Kali Israel bột TPHCM 09/12/2019 7.150 - đ/kg
4 Ure Cà Mau TPHCM 09/12/2019 7.000 - đ/kg
5 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 09/12/2019 6.600 - đ/kg
6 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 05/12/2019 7.050 - đ/kg
7 Kali Israel bột TPHCM 05/12/2019 7.150 - đ/kg
8 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 05/12/2019 9.000 - đ/kg
9 Ure Cà Mau TPHCM 05/12/2019 7.000 - đ/kg
10 Ure Phú Mỹ TPHCM 05/12/2019 6.900 - đ/kg
11 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 05/12/2019 6.600 - đ/kg
12 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 02/12/2019 7.050 - đ/kg
13 Kali Israel bột TPHCM 02/12/2019 7.150 - đ/kg
14 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 02/12/2019 9.000 - đ/kg
15 Ure Cà Mau TPHCM 02/12/2019 7.000 - đ/kg
16 Ure Phú Mỹ TPHCM 02/12/2019 6.900 - đ/kg
17 Ure Indo hạt trong TPHCM 02/12/2019 6.850 - đ/kg
18 Ure Indo hạt đục TPHCM 02/12/2019 6.850 - đ/kg
19 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 02/12/2019 6.600 - đ/kg
20 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 25/11/2019 7.050 - đ/kg
21 Kali Israel bột TPHCM 25/11/2019 7.150 - đ/kg
22 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 25/11/2019 9.000 - đ/kg
23 Ure Cà Mau TPHCM 25/11/2019 7.000 - đ/kg
24 Ure Phú Mỹ TPHCM 25/11/2019 6.900 - đ/kg
25 Ure Indo hạt trong TPHCM 25/11/2019 6.850 - đ/kg
26 Ure Indo hạt đục TPHCM 25/11/2019 6.850 - đ/kg
27 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 25/11/2019 6.600 - đ/kg
28 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 12/11/2019 7.050 - đ/kg
29 Kali Israel bột TPHCM 12/11/2019 7.150 - đ/kg
30 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 12/11/2019 9.000 - đ/kg
31 Ure Cà Mau TPHCM 12/11/2019 7.000 - đ/kg
32 Ure Phú Mỹ TPHCM 12/11/2019 6.900 - đ/kg
33 Ure Indo hạt trong TPHCM 12/11/2019 6.850 - đ/kg
34 Ure Indo hạt đục TPHCM 12/11/2019 6.850 - đ/kg
35 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 12/11/2019 6.800 - đ/kg
36 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 08/11/2019 7.050 - đ/kg
37 Kali Israel bột TPHCM 08/11/2019 7.150 - đ/kg
38 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 08/11/2019 9.000 - đ/kg
39 Ure Cà Mau TPHCM 08/11/2019 7.000 - đ/kg
40 Ure Phú Mỹ TPHCM 08/11/2019 6.900 - đ/kg
41 Ure Indo hạt trong TPHCM 08/11/2019 6.850 - đ/kg
42 Ure Indo hạt đục TPHCM 08/11/2019 6.850 - đ/kg
43 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 08/11/2019 6.800 - đ/kg
44 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 04/11/2019 7.050 - đ/kg
45 Kali Israel bột TPHCM 04/11/2019 7.150 - đ/kg
46 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 04/11/2019 9.000 - đ/kg
47 Ure Cà Mau TPHCM 04/11/2019 7.000 - đ/kg
48 Ure Phú Mỹ TPHCM 04/11/2019 6.900 - đ/kg
49 Ure Indo hạt trong TPHCM 04/11/2019 6.850 - đ/kg
50 Ure Indo hạt đục TPHCM 04/11/2019 6.850 - đ/kg

Trang:


Top
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC