STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 27/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
2 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 27/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
3 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 27/06/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
4 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 27/06/2022 21.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
5 Ure Malay hạt đục TP.HCM 27/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
6 Ure Indo hạt đục TP.HCM 27/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
7 Ure Ninh Bình TP.HCM 27/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
8 Ure Phú Mỹ TPHCM 27/06/2022 14.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
9 Ure Cà Mau TPHCM 27/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
10 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 20/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
11 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 20/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
12 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 20/06/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
13 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 20/06/2022 21.600 sản phẩm tham khảo đ/kg
14 Ure Malay hạt đục TP.HCM 20/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
15 Ure Indo hạt đục TP.HCM 20/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
16 Ure Ninh Bình TP.HCM 20/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
17 Ure Phú Mỹ TPHCM 20/06/2022 15.400 sản phẩm tham khảo đ/kg
18 Ure Cà Mau TPHCM 20/06/2022 15.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
19 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 13/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
20 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 13/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
21 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 13/06/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
22 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 13/06/2022 22.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
23 Ure Malay hạt đục TP.HCM 13/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
24 Ure Indo hạt đục TP.HCM 13/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
25 Ure Ninh Bình TP.HCM 13/06/2022 16.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
26 Ure Phú Mỹ TPHCM 13/06/2022 15.800 sản phẩm tham khảo đ/kg
27 Ure Cà Mau TPHCM 13/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
28 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 06/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
29 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 06/06/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
30 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 06/06/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
31 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 06/06/2022 22.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
32 Ure Malay hạt đục TP.HCM 06/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
33 Ure Indo hạt đục TP.HCM 06/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
34 Ure Ninh Bình TP.HCM 06/06/2022 16.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
35 Ure Phú Mỹ TPHCM 06/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
36 Ure Cà Mau TPHCM 06/06/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
37 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 30/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
38 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 30/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
39 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 30/05/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
40 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 30/05/2022 22.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
41 Ure Malay hạt đục TP.HCM 30/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
42 Ure Indo hạt đục TP.HCM 30/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
43 Ure Ninh Bình TP.HCM 30/05/2022 16.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
44 Ure Phú Mỹ TPHCM 30/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg
45 Ure Cà Mau TPHCM 30/05/2022 16.500 sản phẩm tham khảo đ/kg
46 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 23/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
47 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 23/05/2022 18.000 sản phẩm tham khảo đ/kg
48 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 23/05/2022 26.550 sản phẩm tham khảo đ/kg
49 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 23/05/2022 22.200 sản phẩm tham khảo đ/kg
50 Ure Malay hạt đục TP.HCM 23/05/2022 16.300 sản phẩm tham khảo đ/kg

Trang:


Top
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC