STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 31/03/2020 7.050 - đ/kg
2 Kali Israel bột TPHCM 31/03/2020 6.700 - đ/kg
3 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 31/03/2020 9.000 - đ/kg
4 Ure Cà Mau TPHCM 31/03/2020 6.700 - đ/kg
5 Ure Phú Mỹ TPHCM 31/03/2020 6.600 - đ/kg
6 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 31/03/2020 6.350 - đ/kg
7 Ure Cà Mau TPHCM 24/03/2020 6.700 - đ/kg
8 Ure Phú Mỹ TPHCM 24/03/2020 6.600 - đ/kg
9 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 24/03/2020 9.000 - đ/kg
10 Ure Cà Mau TPHCM 24/03/2020 6.700 - đ/kg
11 Ure Phú Mỹ TPHCM 24/03/2020 6.600 - đ/kg
12 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 24/03/2020 6.350 - đ/kg
13 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 16/03/2020 7.050 - đ/kg
14 Kali Israel bột TPHCM 16/03/2020 6.700 - đ/kg
15 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 16/03/2020 9.000 - đ/kg
16 Ure Cà Mau TPHCM 16/03/2020 6.700 - đ/kg
17 Ure Phú Mỹ TPHCM 16/03/2020 6.600 - đ/kg
18 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 16/03/2020 6.350 - đ/kg
19 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 28/02/2020 7.050 - đ/kg
20 Kali Israel bột TPHCM 28/02/2020 6.700 - đ/kg
21 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 28/02/2020 9.000 - đ/kg
22 Ure Cà Mau TPHCM 28/02/2020 6.700 - đ/kg
23 Ure Phú Mỹ TPHCM 28/02/2020 6.600 - đ/kg
24 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 28/02/2020 6.300 - đ/kg
25 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 10/02/2020 7.050 - đ/kg
26 Kali Israel bột TPHCM 10/02/2020 7.150 - đ/kg
27 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 10/02/2020 9.000 - đ/kg
28 Ure Phú Mỹ TPHCM 10/02/2020 6.600 - đ/kg
29 Ure Cà Mau TPHCM 10/02/2020 6.700 - đ/kg
30 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 10/02/2020 6.400 - đ/kg
31 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 31/01/2020 7.050 - đ/kg
32 Kali Israel bột TPHCM 31/01/2020 7.150 - đ/kg
33 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 31/01/2020 9.000 - đ/kg
34 Ure Cà Mau TPHCM 31/01/2020 6.700 - đ/kg
35 Ure Phú Mỹ TPHCM 31/01/2020 6.600 - đ/kg
36 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 31/01/2020 6.450 - đ/kg
37 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 14/01/2020 7.050 - đ/kg
38 Kali Israel bột TPHCM 14/01/2020 7.150 - đ/kg
39 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 14/01/2020 9.000 - đ/kg
40 Ure Cà Mau TPHCM 14/01/2020 6.700 - đ/kg
41 Ure Phú Mỹ TPHCM 14/01/2020 6.500 - đ/kg
42 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 14/01/2020 6.450 - đ/kg
43 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 09/01/2020 7.050 - đ/kg
44 Kali Israel bột TPHCM 09/01/2020 7.150 - đ/kg
45 Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) TPHCM 09/01/2020 9.000 - đ/kg
46 Ure Cà Mau TPHCM 09/01/2020 6.700 - đ/kg
47 Ure Phú Mỹ TPHCM 09/01/2020 6.500 - đ/kg
48 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 09/01/2020 6.450 - đ/kg
49 Kali Phú Mỹ bột TPHCM 06/01/2020 7.050 - đ/kg
50 Kali Israel bột TPHCM 06/01/2020 7.150 - đ/kg

Trang:


Top
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC