STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 Ure Indo hạt đục TP.HCM 18/10/2021 15.300 - đ/kg
2 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 18/10/2021 15.500 - đ/kg
3 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 18/10/2021 24.000 - đ/kg
4 DAP xanh Vân Thiên Hoá 64% TP.HCM 18/10/2021 22.000 - đ/kg
5 Ure Ninh Bình TP.HCM 18/10/2021 13.900 - đ/kg
6 Ure Phú Mỹ TPHCM 18/10/2021 15.500 - đ/kg
7 Kali Canada (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 11/10/2021 13.500 - đ/kg
8 Kali Phú Mỹ (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 11/10/2021 13.500 - đ/kg
9 Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 11/10/2021 13.500 - đ/kg
10 Kali Israel Vinacam (trắng) (bột) TP.HCM 11/10/2021 13.500 - đ/kg
11 Kali Israel Vinacam (hồng/đỏ) (bột) TP.HCM 11/10/2021 13.500 - đ/kg
12 Kali Belarus (miểng) TP.HCM 11/10/2021 14.700 - đ/kg
13 Kali Canada (miểng) TP.HCM 11/10/2021 14.700 - đ/kg
14 Kali Isarel (Cà Mau) (miểng) TP.HCM 11/10/2021 14.500 - đ/kg
15 Kali Israel (Vinacam) (miểng) TP.HCM 11/10/2021 14.700 - đ/kg
16 DAP Hàn Quốc đen 64% TP.HCM 11/10/2021 22.000 - đ/kg
17 DAP Trung Quốc nâu 64% TP.HCM 11/10/2021 18.500 - đ/kg
18 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 11/10/2021 17.100 - đ/kg
19 DAP xanh Vân Thiên Hoá 64% TP.HCM 11/10/2021 19.500 - đ/kg
20 Ure Ninh Bình TP.HCM 11/10/2021 13.900 - đ/kg
21 Ure Phú Mỹ TPHCM 11/10/2021 14.200 - đ/kg
22 Ure Cà Mau TPHCM 11/10/2021 15.500 - đ/kg
23 Ure Phú Mỹ TPHCM 27/09/2021 12.000 - đ/kg
24 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 27/09/2021 15.700 - đ/kg
25 DAP xanh Vân Thiên Hoá 64% TP.HCM 27/09/2021 17.900 - đ/kg
26 DAP Lào Cai xanh 61% TP.HCM 27/09/2021 16.000 - đ/kg
27 Kali Israel (Vinacam) TPHCM 27/09/2021 13.000 - đ/kg
28 Ure Indo hạt đục TP.HCM 27/09/2021 12.000 - đ/kg
29 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 27/09/2021 11.900 - đ/kg
30 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 13/09/2021 14.400 - đ/kg
31 DAP Lào Cai xanh 61% TP.HCM 13/09/2021 14.500 - đ/kg
32 DAP xanh Vân Thiên Hoá 64% TP.HCM 13/09/2021 17.900 - đ/kg
33 Kali Israel (Cà Mau) TPHCM 13/09/2021 12.000 - đ/kg
34 Kali Israel (Vinacam) TPHCM 13/09/2021 12.000 - đ/kg
35 Ure Phú Mỹ TPHCM 13/09/2021 12.000 - đ/kg
36 Ure Cà Mau TPHCM 13/08/2021 11.200 - đ/kg
37 Ure Indo hạt đục TP.HCM 13/09/2021 10.800 - đ/kg
38 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 13/09/2021 10.800 - đ/kg
39 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 08/09/2021 14.200 - đ/kg
40 DAP Lào Cai xanh 61% TP.HCM 08/09/2021 14.500 - đ/kg
41 DAP xanh Vân Thiên Hoá 64% TP.HCM 08/09/2021 16.700 - đ/kg
42 Kali Israel (Cà Mau) TPHCM 08/09/2021 10.800 - đ/kg
43 Kali Israel (Vinacam) TPHCM 08/09/2021 11.500 - đ/kg
44 Kali Phú Mỹ TPHCM 08/09/2021 10.500 - đ/kg
45 Ure Phú Mỹ TPHCM 08/09/2021 11.350 - đ/kg
46 Ure Cà Mau TPHCM 09/08/2021 11.200 - đ/kg
47 Ure Indo hạt đục TP.HCM 08/09/2021 10.800 - đ/kg
48 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 08/09/2021 10.800 - đ/kg
49 DAP Đình Vũ xanh 61% TP.HCM 16/08/2021 14.300 - đ/kg
50 DAP Lào Cai xanh 61% TP.HCM 16/08/2021 14.600 - đ/kg

Trang:


Top
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC