STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
5001 Phân KCl Canada An Giang 23/06/2008 13.800 Đại lý cấp I đ/kg
5002 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 10/06/2008 11.200 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5003 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 10/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
5004 Phân KCl Canada An Giang 10/06/2008 12.600 Đại lý cấp I đ/kg
5005 DAP Trung Quốc An Giang 10/06/2008 22.800 Theo Đại lý cấp I đ/kg
5006 Ure Trung Quốc An Giang 10/06/2008 9.000 Đại lý cấp I đ/kg
5007 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 09/06/2008 11.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5008 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 09/06/2008 15.000 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
5009 Phân KCl Canada An Giang 09/06/2008 12.400 Đại lý cấp I đ/kg
5010 Ure Trung Quốc An Giang 09/06/2008 8.500 Đại lý cấp I đ/kg
5011 DAP Trung Quốc An Giang 09/06/2008 22.000 Theo Đại lý cấp I đ/kg
5012 NPK Đầu Trâu 20-20-15 An Giang 16/05/2008 14.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5013 Phân KCl Canada An Giang 16/05/2008 12.300 Đại lý cấp I đ/kg
5014 DAP Trung Quốc An Giang 16/05/2008 22.400 Đại lý cấp I đ/kg
5015 Ure Trung Quốc An Giang 16/05/2008 8.300 Theo Đại lý cấp I đ/kg
5016 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 07/05/2008 14.600 Bán lẻ đ/kg
5017 DAP An Giang 05/05/2008 22.000 Bán lẻ đ/kg
5018 Urea An Giang 05/05/2008 8.600 Bán lẻ đ/kg
5019 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 16/04/2008 13.200 Bán lẻ đ/kg
5020 DAP An Giang 21/04/2008 18.000 Bán lẻ đ/kg
5021 Urea Tiền Giang 21/04/2008 7.400 Bán lẻ đ/kg
5022 Phân lân Cà Mau 04/03/2008 2.450 Bán lẻ đ/kg
5023 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 25/03/2008 13.050 Bán lẻ đ/kg
5024 DAP Trà Vinh 26/03/2008 17.000 Bán lẻ đ/kg
5025 Urea Trà Vinh 26/03/2008 8.000 Bán lẻ đ/kg
5026 NPK Đầu trâu TE (20-20-15) An Giang 14/03/2008 13.000 Đại lý cấp I đồng/kg
5027 DAP (TQ) An Giang 13/3/2008 19.600 Đại lý cấp I đồng/kg
5028 Ure (TQ) An Giang 14/03/2008 8.600 Đại lý cấp I đống/kg

Trang:


Top
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC