STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
5051 DAP TQ (HH bao tiếng Anh) Tân Quy (HCM) 25/08/2008 17.500 đã có VAT đ/kg
5052 Ure TQ hạt đục Tân Quy (HCM) 25/08/2008 9.200 Đã có VAT đ/kg
5053 Kaly LX (bột) Tân Quy (HCM) 25/08/2008 14.200 đã có VAT đ/kg
5054 SA TQ Tân Quy (HCM) 25/08/2008 6.000 Đã có VAT đ/kg
5055 DAP TQ (Hồng Hà-TA) Tân Quy (HCM) 19/08/2008 17.500 Đã có VAT đ/kg
5056 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (HCM) 14/08/2008 5.800 đã có VAT đ/kg
5057 Kali LX bột Tân Quy (HCM) 14/08/2008 14.200 đã bao gồm VAT đ/kg
5058 Urea TQ (hạt đục) Tân Quy (HCM) 14/08/2008 9.200 đã bao gồm VAT đ/kg
5059 DAP TQ nâu đen Tân Quy (HCM) 14/08/2008 15.500 Hạt nâu đen đ/kg
5060 DAP TQ (HH - TA) Tân Quy (HCM) 14/08/2008 18.300 Hồng Hà (tiếng Anh) đ/kg
5061 SA TQ (hạt mịn, trắng) Tân Quy (HCM) 12/08/2008 5.900 bao gồm VAT đ/kg
5062 DAP TQ (bao bì TA) Tân Quy (HCM) 12/08/2008 18.500 bao gồm VAT đ/kg
5063 Kaly LX (bột) Tân Quy (HCM) 12/08/2008 14.200 đã bao gồm VAT đ/kg
5064 Ure TQ (hạt đục) Tân Quy 12/08/2008 9.000 bao gồm VAT đ/kg
5065 DAP TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 19.500 Hồng Hà (tiếng Anh) đ/kg
5066 SA TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 6.000 * đ/kg
5067 Kaly Liên Xô Tân Quy (HCM) 06/08/2008 14.200 * đ/kg
5068 Urea TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 9.000 * đ/kg
5069 DAP TQ An Giang 05/08/2008 22.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5070 Urea Trung Quốc An Giang 05/08/2008 9.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5071 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 10/07/2008 15.800 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
5072 Phân KCl Canada An Giang 10/07/2008 15.600 Đại lý cấp I đ/kg
5073 DAP TQ An Giang 04/07/2008 22.800 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5074 Urea Trung Quốc An Giang 4/07/2008 9.800 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5075 Phân KCl Canada An Giang 4/07/2008 15.400 Đại lý cấp I đ/kg
5076 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 4/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
5077 DAP Philippine An Giang 24/06/2008 23.200 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5078 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 24/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
5079 Phân KCl Canada An Giang 24/06/2008 15.000 Đại lý cấp I đ/kg
5080 Urea Trung Quốc An Giang 23/06/2008 9.500 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5081 Urea Trung Quốc An Giang 23/06/2008 9.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5082 Phân KCl Canada An Giang 23/06/2008 13.800 Đại lý cấp I đ/kg
5083 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 10/06/2008 11.200 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5084 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 10/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
5085 Phân KCl Canada An Giang 10/06/2008 12.600 Đại lý cấp I đ/kg
5086 DAP Trung Quốc An Giang 10/06/2008 22.800 Theo Đại lý cấp I đ/kg
5087 Ure Trung Quốc An Giang 10/06/2008 9.000 Đại lý cấp I đ/kg
5088 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 09/06/2008 11.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5089 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 09/06/2008 15.000 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
5090 Phân KCl Canada An Giang 09/06/2008 12.400 Đại lý cấp I đ/kg
5091 Ure Trung Quốc An Giang 09/06/2008 8.500 Đại lý cấp I đ/kg
5092 DAP Trung Quốc An Giang 09/06/2008 22.000 Theo Đại lý cấp I đ/kg
5093 NPK Đầu Trâu 20-20-15 An Giang 16/05/2008 14.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
5094 Phân KCl Canada An Giang 16/05/2008 12.300 Đại lý cấp I đ/kg
5095 DAP Trung Quốc An Giang 16/05/2008 22.400 Đại lý cấp I đ/kg
5096 Ure Trung Quốc An Giang 16/05/2008 8.300 Theo Đại lý cấp I đ/kg
5097 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 07/05/2008 14.600 Bán lẻ đ/kg
5098 DAP An Giang 05/05/2008 22.000 Bán lẻ đ/kg
5099 Urea An Giang 05/05/2008 8.600 Bán lẻ đ/kg
5100 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 16/04/2008 13.200 Bán lẻ đ/kg

Trang:


Top
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC