Công ty CP Phân bón Bình Điền: Nhiều giải pháp linh hoạt để hoàn thành kế hoạch năm 2021

Giữ vững thị trường

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên năm 2020 phần lớn các hoạt động marketing của Công ty không thể triển khai được. Tuy nhiên, thông qua các phương tiện thông tin truyền thông và các hình thức khác, Công ty vẫn duy trì được các chương trình tư vấn, chuyên giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con n nông dân cả trong nước và thị trường xuất khẩu.

Đặc biệt là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu tại 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long do Công ty phối hợp với Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Trung tâm khuyến nông các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cơ quan truyền thông thực hiện.

Chương trình đã cung cấp cho nông dân gói các giải pháp đồng bộ để ứng phó với biến đổi khí hậu và đã được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả do chương trình đem lại.

Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, xây dựng các video clip để giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Hoạt động Marketing đã góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, sản phẩm của Công ty tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng, thị trường tiêu thụ của Công ty trong và ngoài nước tiếp tục được giữ vững.

Nhờ đó, năm 2020 mặc dù chịu là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nhưng thương hiệu và uy tín của “Phân bón Đầu Trâu” tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện 5.521 tỷ đồng, đạt 91,7% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là hơn 200 tỷ đồng, đạt 130,6% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ đạt 143,6 tỷ đồng, đạt 140,9% kế hoạch năm.

Năm 2021, bên cạnh khó khăn do dịch Covid-19, mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong và ngoài nước trong năm 2021 được dự báo là sẽ khốc liệt nhất từ trước đến nay.

Các doanh nghiệp sản xuất NPK không chỉ cạnh tranh trong ngành mà còn cạnh tranh với doanh nghiệp kinh doanh phân đơn nhập khẩu, phân hữu cơ, bởi việc gia tăng sử dụng phân đơn, phân hữu cơ của nông dân ngày càng cao làm cho nhu cầu phân bón NPK giảm mạnh, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của Công ty.

Bên cạnh đó, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có chiều hướng gia tăng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón chân chính, trong đó có Phân bón Bình Điền.

Ứng phó linh hoạt

Tuy nhiên với kinh nghiệm đã có, Công ty CP Phân bón Bình Điền vẫn đặt mục tiêu: sản lượng đạt 602.000 tấn, tổng doanh thu đạt 5.690 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ đạt 115 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vừa qua, ông Ngô Văn Đông, Giám đốc Công ty Cp Phân bón Bình Điền cho biết “Để đạt được mục tiêu trên chúng tôi sẽ theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình. Đồng thời duy trì và phát triển vững chắc các thị trường chiến lược, thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước”.

Tiếp tục thực hiện các chương trình marketing đã và đang thực hiện có hiệu quả trong năm 2020. Tăng cường công tác quản lý sản xuất, hạn chế tối đa lỗi về sản phẩm, chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất lượng đầu vào nguyên liệu và đầu ra thành phẩm, tuyệt đối không đưa ra thị trường những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức mẫu mã. Đồng thời củng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất, chú trọng công tác hợp lý hóa các khâu sản xuất nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.


Top

Công ty CP Phân bón Bình Điền: Nhiều giải pháp linh hoạt để hoàn thành kế hoạch năm 2021

Giữ vững thị trường

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên năm 2020 phần lớn các hoạt động marketing của Công ty không thể triển khai được. Tuy nhiên, thông qua các phương tiện thông tin truyền thông và các hình thức khác, Công ty vẫn duy trì được các chương trình tư vấn, chuyên giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con n nông dân cả trong nước và thị trường xuất khẩu.

Đặc biệt là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu tại 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long do Công ty phối hợp với Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Trung tâm khuyến nông các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cơ quan truyền thông thực hiện.

Chương trình đã cung cấp cho nông dân gói các giải pháp đồng bộ để ứng phó với biến đổi khí hậu và đã được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả do chương trình đem lại.

Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, xây dựng các video clip để giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Hoạt động Marketing đã góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, sản phẩm của Công ty tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng, thị trường tiêu thụ của Công ty trong và ngoài nước tiếp tục được giữ vững.

Nhờ đó, năm 2020 mặc dù chịu là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nhưng thương hiệu và uy tín của “Phân bón Đầu Trâu” tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện 5.521 tỷ đồng, đạt 91,7% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là hơn 200 tỷ đồng, đạt 130,6% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ đạt 143,6 tỷ đồng, đạt 140,9% kế hoạch năm.

Năm 2021, bên cạnh khó khăn do dịch Covid-19, mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong và ngoài nước trong năm 2021 được dự báo là sẽ khốc liệt nhất từ trước đến nay.

Các doanh nghiệp sản xuất NPK không chỉ cạnh tranh trong ngành mà còn cạnh tranh với doanh nghiệp kinh doanh phân đơn nhập khẩu, phân hữu cơ, bởi việc gia tăng sử dụng phân đơn, phân hữu cơ của nông dân ngày càng cao làm cho nhu cầu phân bón NPK giảm mạnh, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của Công ty.

Bên cạnh đó, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có chiều hướng gia tăng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón chân chính, trong đó có Phân bón Bình Điền.

Ứng phó linh hoạt

Tuy nhiên với kinh nghiệm đã có, Công ty CP Phân bón Bình Điền vẫn đặt mục tiêu: sản lượng đạt 602.000 tấn, tổng doanh thu đạt 5.690 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ đạt 115 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vừa qua, ông Ngô Văn Đông, Giám đốc Công ty Cp Phân bón Bình Điền cho biết “Để đạt được mục tiêu trên chúng tôi sẽ theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình. Đồng thời duy trì và phát triển vững chắc các thị trường chiến lược, thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước”.

Tiếp tục thực hiện các chương trình marketing đã và đang thực hiện có hiệu quả trong năm 2020. Tăng cường công tác quản lý sản xuất, hạn chế tối đa lỗi về sản phẩm, chú trọng kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kiểm tra chặt chẽ chất lượng đầu vào nguyên liệu và đầu ra thành phẩm, tuyệt đối không đưa ra thị trường những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức mẫu mã. Đồng thời củng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất, chú trọng công tác hợp lý hóa các khâu sản xuất nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC