Thông báo mời thầu

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham dự đấu thầu Gói thầu: Đầu tư hệ thống phần mềm tổng thể Quản trị và chăm sóc khách hàng” theo hình thức đấu thầu rộng rãi, tại KCN Long Định, ấp 4, xã Long Định, Cần Đước, Long An.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Kỹ thuật & Sản xuất, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.

Địa chỉ: KCN Long Định, ấp 4, xã Long Định, Cần Đước, Long An.

Điện thoại: (0272) 372 6655.

Và mua hồ sơ mời thầu với một khoản lệ phí là: 500.000 VND (Năm trăm ngàn Việt Nam đồng), tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, địa chỉ KCN Long Định, ấp 4, xã Long Định, Cần Đước, Long An.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu, đóng thầu và mở thầu:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 08 tháng 03 năm 2021 (trong giờ làm việc).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 23 tháng 03 năm 2021.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở với sự có mặt của đại diện các nhà thầu vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 03 năm 2021 tại Phòng họp Công ty CP Phân bón Bình Điền, địa chỉ KCN Long Định, ấp 4, xã Long Định, Cần Đước, Long An.

Trân trọng kính mời.

Đại diện Bên mời thầu

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Phó Tổng giám đốc

(đã ký)

Võ Văn Phu


Top

Thông báo mời thầu

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham dự đấu thầu Gói thầu: Đầu tư hệ thống phần mềm tổng thể Quản trị và chăm sóc khách hàng” theo hình thức đấu thầu rộng rãi, tại KCN Long Định, ấp 4, xã Long Định, Cần Đước, Long An.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Kỹ thuật & Sản xuất, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.

Địa chỉ: KCN Long Định, ấp 4, xã Long Định, Cần Đước, Long An.

Điện thoại: (0272) 372 6655.

Và mua hồ sơ mời thầu với một khoản lệ phí là: 500.000 VND (Năm trăm ngàn Việt Nam đồng), tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, địa chỉ KCN Long Định, ấp 4, xã Long Định, Cần Đước, Long An.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu, đóng thầu và mở thầu:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 08 tháng 03 năm 2021 (trong giờ làm việc).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 23 tháng 03 năm 2021.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở với sự có mặt của đại diện các nhà thầu vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 03 năm 2021 tại Phòng họp Công ty CP Phân bón Bình Điền, địa chỉ KCN Long Định, ấp 4, xã Long Định, Cần Đước, Long An.

Trân trọng kính mời.

Đại diện Bên mời thầu

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Phó Tổng giám đốc

(đã ký)

Võ Văn Phu

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC