Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 25/9 - 1/10)

Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục gây hại diện hẹp. Rầy lứa 7 gia tăng mật độ trên đồng ruộng và gây hại trên trà lúa muộn...

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc:

Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục gây hại diện hẹp. Rầy lứa 7 gia tăng mật độ trên đồng ruộng và gây hại trên trà lúa muộn, trên các giống nhiễm. Có khả năng gây cháy chòm ổ nếu không phòng trừ kịp thời. Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non hại trà lúa trỗ muộn.

Bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lụi gây hại trên trà lúa cấy muộn, cấy lại tại các tỉnh có áp lực bệnh cao như: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Dương, Hòa Bình... Bệnh bạc lá tăng nhanh trên các giống nhiễm, đặc biệt hại nặng sau các đợt mưa giông…

Các tỉnh Bắc Trung Bộ:

Bệnh lùn sọc đen gây hại trên lúa Mùa tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị. Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại ở giai đoạn lúa làm đòng, trỗ bông nếu không chủ động phòng chống kịp thời. Sâu cuốn lá nhỏ: sâu non gây hại ở giai đoạn làm đòng. Chuột, khô vằn, bệnh bạc lá vi khuẩn, bệnh đạo ôn cổ bông... xu hướng tăng ở giai đoạn đứng cái đến đòng trỗ.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:

Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, bệnh chết cây... gây hại trên lúa Hè Thu muộn, lúa Mùa. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... gây hại trên lúa vụ 3 ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Bệnh đạo ôn lá và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ trên lúa Mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi, Ninh Thuận, Bình Thuận...

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL:

Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 5 trưởng thành. Cần chú ý theo dõi diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp quản lý tốt, không để lây lan sang diện rộng và truyền bệnh VL & LXL sang các trà lúa mới gieo sạ. Ở những địa phương có gieo cấy lúa Thu Đông - Mùa theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn khuyến cáo nông dân gieo cấy né rầy. Do điều kiện thời tiết, trong tuần tới có khả năng bệnh đạo ôn phát triển ở nhiều địa phương trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ.

2. Trên cây trồng khác

- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn khả năng tiếp tục gia tăng diện tích gây hại, tập trung các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Cây rau màu: Sâu tơ, bệnh mốc sương, bệnh xoăn lá cà chua, bệnh sưng rễ... tiếp tục gây hại. Cục bộ hại nặng.

- Bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu và thán thư trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và sâu đục thân trên cây mía… tiếp tục gây hại.

Theo Cục BVTV

Bảng giá phân bón

Kali Phú Mỹ bột7.350
Kali Israel bột7.150
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)9.200
Ure Cà Mau7.450
Ure Phú Mỹ7.600
Ure Indo hạt đục7.200
Ure Indo hạt trong6.900
Ure Malaysia hạt đục7.200
Kali Phú Mỹ bột7.350

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 25/9 - 1/10)

Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục gây hại diện hẹp. Rầy lứa 7 gia tăng mật độ trên đồng ruộng và gây hại trên trà lúa muộn...

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc:

Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục gây hại diện hẹp. Rầy lứa 7 gia tăng mật độ trên đồng ruộng và gây hại trên trà lúa muộn, trên các giống nhiễm. Có khả năng gây cháy chòm ổ nếu không phòng trừ kịp thời. Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non hại trà lúa trỗ muộn.

Bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lụi gây hại trên trà lúa cấy muộn, cấy lại tại các tỉnh có áp lực bệnh cao như: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Dương, Hòa Bình... Bệnh bạc lá tăng nhanh trên các giống nhiễm, đặc biệt hại nặng sau các đợt mưa giông…

Các tỉnh Bắc Trung Bộ:

Bệnh lùn sọc đen gây hại trên lúa Mùa tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị. Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại ở giai đoạn lúa làm đòng, trỗ bông nếu không chủ động phòng chống kịp thời. Sâu cuốn lá nhỏ: sâu non gây hại ở giai đoạn làm đòng. Chuột, khô vằn, bệnh bạc lá vi khuẩn, bệnh đạo ôn cổ bông... xu hướng tăng ở giai đoạn đứng cái đến đòng trỗ.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:

Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, bệnh chết cây... gây hại trên lúa Hè Thu muộn, lúa Mùa. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... gây hại trên lúa vụ 3 ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Bệnh đạo ôn lá và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ trên lúa Mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi, Ninh Thuận, Bình Thuận...

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL:

Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 5 trưởng thành. Cần chú ý theo dõi diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp quản lý tốt, không để lây lan sang diện rộng và truyền bệnh VL & LXL sang các trà lúa mới gieo sạ. Ở những địa phương có gieo cấy lúa Thu Đông - Mùa theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn khuyến cáo nông dân gieo cấy né rầy. Do điều kiện thời tiết, trong tuần tới có khả năng bệnh đạo ôn phát triển ở nhiều địa phương trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ.

2. Trên cây trồng khác

- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn khả năng tiếp tục gia tăng diện tích gây hại, tập trung các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Cây rau màu: Sâu tơ, bệnh mốc sương, bệnh xoăn lá cà chua, bệnh sưng rễ... tiếp tục gây hại. Cục bộ hại nặng.

- Bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu và thán thư trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và sâu đục thân trên cây mía… tiếp tục gây hại.

Theo Cục BVTV