Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 31/7 - 6/8)

Tại các tỉnh phía Bắc: Rầy lứa 5 tiếp tục tăng mật độ, gây hại diện hẹp trên lúa mùa cực sớm - sớm, chính vụ và trên các giống nhiễm...

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc: Bệnh lùn sọc đen tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa, nhất là trà lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, những vùng có áp lực bệnh cao trong vụ mùa 2017.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh lùn sọc đen: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa Hè Thu - Mùa tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục phát sinh và gây hại trên diện rộng giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng, trỗ bông nếu không chủ động phòng trừ kịp thời. Chuột, khô vằn, nhện gié... tiếp tục phát sinh gây hại xu hướng tăng trên lúa Hè Thu giai đoạn đứng cái làm đòng.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu + rầy lưng trắng, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn... gia tăng gây hại trên lúa Xuân Hè - Hè Thu giai đoạn đòng - trỗ. Bệnh đạo ôn lá phát sinh hại cục bộ trên lúa Hè Thu, lúa Mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi đồng bằng, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đạo ôn cổ bông, gié gây hại lúa trỗ - chắc xanh ở những nơi bón phân thừa đạm. Chuột: Gia tăng gây hại lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - đòng, tập trung vùng ven làng, đồi gò những nơi phòng trừ chưa tốt. Ốc bươu vàng: Gây hại cục bộ lúa sạ muộn vùng trũng thấp trên lúa Hè Thu - lúa Mùa muộn giai đoạn sạ - mạ. Bọ trĩ, sâu keo, dòi đục nõn... tiếp tục gây hại trên lúa Hè Thu + lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến tuổi trưởng thành - trứng, gây hại chủ yếu ở mức độ nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Những khu vực xuống giống lúa Thu Đông 2018 đợt cuối tháng 7 đầu tháng 8/2018 cần theo dõi diễn biến rầy nâu vào đèn, lịch xuống giống ở địa phương, đảm bảo xuống giống tập trung, đồng loạt né rầy đạt hiệu quả nhất. Do tình hình thời tiết mưa, nắng xen kẽ thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát sinh phát triển ở nhiều địa phương trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trỗ. Ngoài ra, cũng cần lưu ý bệnh đốm vằn, bệnh lem lép hạt, chuột trên lúa ở giai đoạn đòng trỗ - chín…

2. Trên cây trồng khác

Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, dòi đục lá… trên cây rau màu, bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và nhện đỏ trên cây mía… tiếp tục gây hại.

Theo Cục BVTV

Bảng giá phân bón

Kali Phú Mỹ bột7.350
Kali Israel bột7.150
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)9.200
Ure Cà Mau7.400
Ure Phú Mỹ7.400
Ure Indo hạt đục7.200
Ure Indo hạt trong7.000
Ure Malaysia hạt đục7.100
Kali Phú Mỹ bột7.350

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 31/7 - 6/8)

Tại các tỉnh phía Bắc: Rầy lứa 5 tiếp tục tăng mật độ, gây hại diện hẹp trên lúa mùa cực sớm - sớm, chính vụ và trên các giống nhiễm...

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc: Bệnh lùn sọc đen tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa, nhất là trà lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, những vùng có áp lực bệnh cao trong vụ mùa 2017.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh lùn sọc đen: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa Hè Thu - Mùa tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục phát sinh và gây hại trên diện rộng giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng, trỗ bông nếu không chủ động phòng trừ kịp thời. Chuột, khô vằn, nhện gié... tiếp tục phát sinh gây hại xu hướng tăng trên lúa Hè Thu giai đoạn đứng cái làm đòng.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu + rầy lưng trắng, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn... gia tăng gây hại trên lúa Xuân Hè - Hè Thu giai đoạn đòng - trỗ. Bệnh đạo ôn lá phát sinh hại cục bộ trên lúa Hè Thu, lúa Mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi đồng bằng, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đạo ôn cổ bông, gié gây hại lúa trỗ - chắc xanh ở những nơi bón phân thừa đạm. Chuột: Gia tăng gây hại lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - đòng, tập trung vùng ven làng, đồi gò những nơi phòng trừ chưa tốt. Ốc bươu vàng: Gây hại cục bộ lúa sạ muộn vùng trũng thấp trên lúa Hè Thu - lúa Mùa muộn giai đoạn sạ - mạ. Bọ trĩ, sâu keo, dòi đục nõn... tiếp tục gây hại trên lúa Hè Thu + lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến tuổi trưởng thành - trứng, gây hại chủ yếu ở mức độ nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Những khu vực xuống giống lúa Thu Đông 2018 đợt cuối tháng 7 đầu tháng 8/2018 cần theo dõi diễn biến rầy nâu vào đèn, lịch xuống giống ở địa phương, đảm bảo xuống giống tập trung, đồng loạt né rầy đạt hiệu quả nhất. Do tình hình thời tiết mưa, nắng xen kẽ thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát sinh phát triển ở nhiều địa phương trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trỗ. Ngoài ra, cũng cần lưu ý bệnh đốm vằn, bệnh lem lép hạt, chuột trên lúa ở giai đoạn đòng trỗ - chín…

2. Trên cây trồng khác

Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, dòi đục lá… trên cây rau màu, bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và nhện đỏ trên cây mía… tiếp tục gây hại.

Theo Cục BVTV