Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 - 19/11)

Tại các tỉnh phía Bắc, trên cây lúa, bệnh lùn sọc đen tồn tại trên tàn dư chưa được tiêu hủy. Chuột, bệnh khô vằn.... hại nhẹ trên lúa Mùa muộn ở giai đoạn ngậm sữa đến chín.

1. Các tỉnh phía Bắc:

- Sâu đục thân hại tăng trên ngô; bọ nhảy, sâu xanh,… hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.

- Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp,.... tiếp tục hại trên cây ăn quả có múi..

- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp ... tiếp tục hại.

- Cây sắn: Nhện đỏ, bệnh chổi rồng, chảy nhựa... tiếp tục hại.

- Tre, luồng, vầu: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục xuất hiện và gây hại.  

2. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Cây lúa: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn,... gây hại nhẹ trên lúa giai đoạn đòng trỗ đến chín; Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ gây hại cục bộ trên các trà lúa.

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi, rệp sáp, bệnh khô cành,... hại ở giai đoạn chắc quả - thu hoạch.

- Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, rệp sáp,... hại ở giai đoạn nuôi quả.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục rộp lá, bệnh thán thư,... hại mạnh giai đoạn phát triển thân lá.

- Cây mía: Bệnh trắng lá, sâu non bọ hung,... hại cục bộ vùng ổ dịch.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus hại các tỉnh  Đông Nam bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên; rệp sáp bột hồng hại ở Phú Yên và có thể gây hại tại các địa phương từng phát hiện trước đây.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành... gây hại tăng.  

3. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL

- Trên cây lúa: Dự báo trong tuần tới, rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến tuổi 2-3. Bệnh đạo ôn gây hại ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ. Bệnh phát triển mạnh khi có nắng vào ban ngày, mưa xen kẽ vào chiều tối và đêm. Lưu ý ốc bươu vàng trên lúa mới gieo sạ; bệnh bạc lá vi khuẩn ở giai đoạn đòng trỗ; Bệnh đen lép hạt và chuột ở giai đoạn trỗ đến chín.

- Cây sắn: bệnh khảm lá do virus tiếp tục gây hại. Diện tích nhiễm giảm nhẹ do thu hoạch.

- Cây thanh long: bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại.

- Cây hồ tiêu: bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại tăng.

- Cây điều: sâu đục thân/cành, bệnh thán thư tiếp tục tăng.

- Cây dừa: bọ cánh cứng tiếp tục gây hại.

Theo Cục BVTV

Bảng giá phân bón

Kali Phú Mỹ bột6.600
Kali Israel bột6.400
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)8.800
Ure Cà Mau6.600
Ure Phú Mỹ6.300
Ure Malaysia hạt đục6.450
Kali Phú Mỹ bột6.600
Kali Israel bột6.400
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)8.800

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 - 19/11)

Tại các tỉnh phía Bắc, trên cây lúa, bệnh lùn sọc đen tồn tại trên tàn dư chưa được tiêu hủy. Chuột, bệnh khô vằn.... hại nhẹ trên lúa Mùa muộn ở giai đoạn ngậm sữa đến chín.

1. Các tỉnh phía Bắc:

- Sâu đục thân hại tăng trên ngô; bọ nhảy, sâu xanh,… hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.

- Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp,.... tiếp tục hại trên cây ăn quả có múi..

- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp ... tiếp tục hại.

- Cây sắn: Nhện đỏ, bệnh chổi rồng, chảy nhựa... tiếp tục hại.

- Tre, luồng, vầu: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục xuất hiện và gây hại.  

2. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Cây lúa: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn,... gây hại nhẹ trên lúa giai đoạn đòng trỗ đến chín; Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ gây hại cục bộ trên các trà lúa.

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi, rệp sáp, bệnh khô cành,... hại ở giai đoạn chắc quả - thu hoạch.

- Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, rệp sáp,... hại ở giai đoạn nuôi quả.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục rộp lá, bệnh thán thư,... hại mạnh giai đoạn phát triển thân lá.

- Cây mía: Bệnh trắng lá, sâu non bọ hung,... hại cục bộ vùng ổ dịch.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus hại các tỉnh  Đông Nam bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên; rệp sáp bột hồng hại ở Phú Yên và có thể gây hại tại các địa phương từng phát hiện trước đây.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành... gây hại tăng.  

3. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL

- Trên cây lúa: Dự báo trong tuần tới, rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến tuổi 2-3. Bệnh đạo ôn gây hại ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ. Bệnh phát triển mạnh khi có nắng vào ban ngày, mưa xen kẽ vào chiều tối và đêm. Lưu ý ốc bươu vàng trên lúa mới gieo sạ; bệnh bạc lá vi khuẩn ở giai đoạn đòng trỗ; Bệnh đen lép hạt và chuột ở giai đoạn trỗ đến chín.

- Cây sắn: bệnh khảm lá do virus tiếp tục gây hại. Diện tích nhiễm giảm nhẹ do thu hoạch.

- Cây thanh long: bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại.

- Cây hồ tiêu: bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại tăng.

- Cây điều: sâu đục thân/cành, bệnh thán thư tiếp tục tăng.

- Cây dừa: bọ cánh cứng tiếp tục gây hại.

Theo Cục BVTV

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC