Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6 - 12/11)

Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh lùn sọc đen tồn tại trên tàn dư chưa được tiêu hủy. Chuột, khô vằn... tiếp tục gây hại nhẹ trên lúa Mùa muộn.

1.1. Các tỉnh phía Bắc

- Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ... tiếp tục hại; Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh sẹo, bệnh rụng quả... tiếp tục gây hại tăng trên các vườn cây già cỗi.

- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp... tiếp tục hại.

- Cây mía: Bệnh chồi hại tại ruộng chưa được tiêu hủy; Bọ hung đen hại ở vùng mía ven sông.

- Cây sắn: Nhện đỏ hại, bệnh chổi rồng, chảy nhựa... tiếp tục hại.

- Cây cà phê: Bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư... tiếp tục hại.

- Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, rệp các loại... tiếp tục gây hại.

- Tre, luồng, vầu: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục xuất hiện và gây hại.  

1.2. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Cây lúa: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, đen lép hạt... gây hại giai đoạn ngậm sữa đến chín; Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ gây hại cục bộ trên các trà lúa.

- Cây ngô, rau, màu: Bệnh xoăn lá virus cà chua, bệnh sưng rễ, bệnh thối nhũn... gây hại ở Lâm Đồng. Sâu xanh, bệnh khô vằn... gây hại trên ngô giai đoạn phát triển thân lá, trỗ cờ phun râu.

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi, rệp sáp, bệnh gỉ sắt... gây hại ở giai đoạn chắc quả - thu bói.

- Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, rệp sáp... gây hại giai đoạn nuôi quả.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục rộp lá, khô cành... hại mạnh giai đoạn phát triển thân lá.

- Cây mía: Bệnh trắng lá, sâu non bọ hung... hại cục bộ vùng ổ dịch. Sâu đục thân, rệp bẹ, bệnh than, bệnh đốm vòng... gây hại ở giai đoạn vươn lóng - tích lũy đường.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại ở các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên; rệp sáp bột hồng đang gây hại ở Phú Yên và có khả năng tái xuất hiện tại các tỉnh từng phát hiện trước đây.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành... gây hại tăng.  

1.3. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL

- Cây lúa: Dự kiến có một đợt rầy cám nở nhưng mật số không cao. Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa Đông Xuân hạn chế thấp nhất ngập úng, đặc biệt chuẩn bị tốt lượng giống cần thiết để gieo sạ. Bệnh đạo ôn phát triển giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ.

- Cây sắn: bệnh khảm lá do virus tiếp tục gây hại tăng.

- Cây nhãn: bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại.

- Cây thanh long: bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại.

- Cây hồ tiêu: bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại tăng.

- Cây điều: sâu đục thân/cành, bệnh thán thư tiếp tục tăng.

- Cây dừa: bọ cánh cứng tiếp tục gây hại.

Theo Cục BVTV

Bảng giá phân bón

Kali Phú Mỹ bột6.600
Kali Israel bột6.400
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)8.800
Ure Cà Mau6.600
Ure Phú Mỹ6.300
Ure Malaysia hạt đục6.450
Kali Phú Mỹ bột6.600
Kali Israel bột6.400
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)8.800

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 6 - 12/11)

Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh lùn sọc đen tồn tại trên tàn dư chưa được tiêu hủy. Chuột, khô vằn... tiếp tục gây hại nhẹ trên lúa Mùa muộn.

1.1. Các tỉnh phía Bắc

- Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ... tiếp tục hại; Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh sẹo, bệnh rụng quả... tiếp tục gây hại tăng trên các vườn cây già cỗi.

- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp... tiếp tục hại.

- Cây mía: Bệnh chồi hại tại ruộng chưa được tiêu hủy; Bọ hung đen hại ở vùng mía ven sông.

- Cây sắn: Nhện đỏ hại, bệnh chổi rồng, chảy nhựa... tiếp tục hại.

- Cây cà phê: Bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư... tiếp tục hại.

- Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, rệp các loại... tiếp tục gây hại.

- Tre, luồng, vầu: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục xuất hiện và gây hại.  

1.2. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Cây lúa: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, đen lép hạt... gây hại giai đoạn ngậm sữa đến chín; Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ gây hại cục bộ trên các trà lúa.

- Cây ngô, rau, màu: Bệnh xoăn lá virus cà chua, bệnh sưng rễ, bệnh thối nhũn... gây hại ở Lâm Đồng. Sâu xanh, bệnh khô vằn... gây hại trên ngô giai đoạn phát triển thân lá, trỗ cờ phun râu.

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi, rệp sáp, bệnh gỉ sắt... gây hại ở giai đoạn chắc quả - thu bói.

- Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, rệp sáp... gây hại giai đoạn nuôi quả.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục rộp lá, khô cành... hại mạnh giai đoạn phát triển thân lá.

- Cây mía: Bệnh trắng lá, sâu non bọ hung... hại cục bộ vùng ổ dịch. Sâu đục thân, rệp bẹ, bệnh than, bệnh đốm vòng... gây hại ở giai đoạn vươn lóng - tích lũy đường.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại ở các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên; rệp sáp bột hồng đang gây hại ở Phú Yên và có khả năng tái xuất hiện tại các tỉnh từng phát hiện trước đây.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành... gây hại tăng.  

1.3. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL

- Cây lúa: Dự kiến có một đợt rầy cám nở nhưng mật số không cao. Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa Đông Xuân hạn chế thấp nhất ngập úng, đặc biệt chuẩn bị tốt lượng giống cần thiết để gieo sạ. Bệnh đạo ôn phát triển giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ.

- Cây sắn: bệnh khảm lá do virus tiếp tục gây hại tăng.

- Cây nhãn: bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại.

- Cây thanh long: bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại.

- Cây hồ tiêu: bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại tăng.

- Cây điều: sâu đục thân/cành, bệnh thán thư tiếp tục tăng.

- Cây dừa: bọ cánh cứng tiếp tục gây hại.

Theo Cục BVTV

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC