Thông báo trúng tuyển vị trí Nhân viên lái xe

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN

(Vị trí nhân viên lái xe)

 

Căn cứ Thông báo tuyển dụng số 32/TB.TH-BĐ ngày 03/02/2020;

Căn cứ Biên bản sát hạch tay nghề ngày 28/02/2020;

Sau quá trình thi tuyển, sát hạch kiểm tra tay nghề các ứng viên tham gia ứng tuyển, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền xin thông báo đến các ứng viên tham gia thi tuyển ứng viên trúng tuyển Nhân viên lái xe là:

  1.      Lê Nguyên Khang, sinh ngày 01/04/1986.

          Tổng giám đốc công ty thông báo đến các ứng viên tham gia sát hạch và các phòng chức năng của công ty biết.

 

Nơi nhận:

-  Thông báo bản tin;

-  Lưu VT, TH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 

 

Ngô Văn Đông


Top

Thông báo trúng tuyển vị trí Nhân viên lái xe

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN

(Vị trí nhân viên lái xe)

 

Căn cứ Thông báo tuyển dụng số 32/TB.TH-BĐ ngày 03/02/2020;

Căn cứ Biên bản sát hạch tay nghề ngày 28/02/2020;

Sau quá trình thi tuyển, sát hạch kiểm tra tay nghề các ứng viên tham gia ứng tuyển, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền xin thông báo đến các ứng viên tham gia thi tuyển ứng viên trúng tuyển Nhân viên lái xe là:

  1.      Lê Nguyên Khang, sinh ngày 01/04/1986.

          Tổng giám đốc công ty thông báo đến các ứng viên tham gia sát hạch và các phòng chức năng của công ty biết.

 

Nơi nhận:

-  Thông báo bản tin;

-  Lưu VT, TH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 

 

Ngô Văn Đông

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC