Thông báo: Thi tuyển Nhân viên lái xe

THÔNG BÁO

Thi tuyển – sát hạch tay nghề vị trí Nhân viên lái xe

 

-  Căn cứ Thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe ngày 03/02/2020;

-  Căn cứ Quyết định Thành lập Tổ sát hạch, kiểm tra tay nghề nhân viên lái xe ngày 20/02/2020;

-  Căn cứ Biên bản sơ tuyển hồ sơ dự tuyển ngày 21/02/2020.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông báo danh sách ứng viên được tham gia thi tuyển – sát hạch tay nghề nhân viên lái xe gồm:

1. Trần Văn Toàn, ngày sinh 20/10/1985
2. Trần Chí Dũng, ngày sinh 27/12/1985

Thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch lái xe:

  • Thời gian: vào lúc 8 giờ ngày 28/02/2020 (thứ sáu)
  • Địa điểm: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Khu Công nghiệp Long Định, ấp 4 xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Ghi chú:

Yêu cầu các ứng viên tham gia thi tuyển – sát hạch tay nghề nhân viên lái xe mang bộ hồ sơ dự tuyển đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu.

 

Nơi nhận:

-  Niêm yết bản tin;

-  Lưu VT, TH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 

 

 

Ngô Văn Đông

 


Top

Thông báo: Thi tuyển Nhân viên lái xe

THÔNG BÁO

Thi tuyển – sát hạch tay nghề vị trí Nhân viên lái xe

 

-  Căn cứ Thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe ngày 03/02/2020;

-  Căn cứ Quyết định Thành lập Tổ sát hạch, kiểm tra tay nghề nhân viên lái xe ngày 20/02/2020;

-  Căn cứ Biên bản sơ tuyển hồ sơ dự tuyển ngày 21/02/2020.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông báo danh sách ứng viên được tham gia thi tuyển – sát hạch tay nghề nhân viên lái xe gồm:

1. Trần Văn Toàn, ngày sinh 20/10/1985
2. Trần Chí Dũng, ngày sinh 27/12/1985

Thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch lái xe:

  • Thời gian: vào lúc 8 giờ ngày 28/02/2020 (thứ sáu)
  • Địa điểm: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Khu Công nghiệp Long Định, ấp 4 xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Ghi chú:

Yêu cầu các ứng viên tham gia thi tuyển – sát hạch tay nghề nhân viên lái xe mang bộ hồ sơ dự tuyển đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu.

 

Nơi nhận:

-  Niêm yết bản tin;

-  Lưu VT, TH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 (đã ký)

 

 

 

Ngô Văn Đông

 

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC