Phân bón Bình Điền tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 25/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc tại Long An. Đồng chí Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV đã tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ Công ty đã thực hiện hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đặc biệt là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng bộ Công ty nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cùng nhiều phần thưởng của các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công ty đã xây dựng được một tập thể đoàn kết thống nhất từ trong Đảng đến tập thể người lao động; mỗi cán bộ đảng viên và người lao động đều xem Công ty và thương hiệu Đầu Trâu là niềm tự hào của mình, vì vậy mà ra sức giữ gìn và xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo tổ chức chính quyền trong việc đề ra và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thị trường mang tính đặc thù của Công ty, nhờ vậy thị trường tiêu thụ của Công ty trong và ngoài nước ngày càng được mở rộng và phát triển bền vững.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức lớn, song Đảng bộ Công ty xác định nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trong sạch vững mạnh; phát huy ý chí, nội lực, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng trưởng bền vững; giữ vững, phát huy vị thế và uy tín của thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” trên thị trường trong nước và khu vực”. Với nhiệm vụ trên, Đảng bộ Công ty đã đề ra 04 mục tiêu tổng quát sau:

1-Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh.

2- Xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững; giữ vững, phát huy vị thế và uy tín thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” trên thị trường trong nước và trong khu vực.

3- Xây dựng Công ty thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt khó khăn thách thức để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4- Không ngừng nâng cao đời sống về nhiều mặt, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua báo cáo chính trị của Đại hội, Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội theo đúng quy định. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên ban thường vụ, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của Đảng bộ Công ty trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Ngọc Quang tin tưởng, với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của đội ngũ đảng viên, cán bộ công nhân viên và người lao động, Đảng bộ Công ty CP Phân bón Bình Điền sẽ ngày càng phát triển vững mạnh.

Trên tinh thần làm việc khách quan, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 07 đồng chí đủ năng lực, tài đức bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Ngô Văn Đông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất lần thứ III.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó TGĐ Tập đoàn chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nguồn: http://www.vinachem.com.vn/


Top

Phân bón Bình Điền tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 25/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc tại Long An. Đồng chí Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV đã tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ Công ty đã thực hiện hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đặc biệt là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng bộ Công ty nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cùng nhiều phần thưởng của các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công ty đã xây dựng được một tập thể đoàn kết thống nhất từ trong Đảng đến tập thể người lao động; mỗi cán bộ đảng viên và người lao động đều xem Công ty và thương hiệu Đầu Trâu là niềm tự hào của mình, vì vậy mà ra sức giữ gìn và xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo tổ chức chính quyền trong việc đề ra và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thị trường mang tính đặc thù của Công ty, nhờ vậy thị trường tiêu thụ của Công ty trong và ngoài nước ngày càng được mở rộng và phát triển bền vững.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức lớn, song Đảng bộ Công ty xác định nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trong sạch vững mạnh; phát huy ý chí, nội lực, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng trưởng bền vững; giữ vững, phát huy vị thế và uy tín của thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” trên thị trường trong nước và khu vực”. Với nhiệm vụ trên, Đảng bộ Công ty đã đề ra 04 mục tiêu tổng quát sau:

1-Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh.

2- Xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững; giữ vững, phát huy vị thế và uy tín thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” trên thị trường trong nước và trong khu vực.

3- Xây dựng Công ty thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt khó khăn thách thức để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4- Không ngừng nâng cao đời sống về nhiều mặt, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua báo cáo chính trị của Đại hội, Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội theo đúng quy định. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên ban thường vụ, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của Đảng bộ Công ty trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Ngọc Quang tin tưởng, với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của đội ngũ đảng viên, cán bộ công nhân viên và người lao động, Đảng bộ Công ty CP Phân bón Bình Điền sẽ ngày càng phát triển vững mạnh.

Trên tinh thần làm việc khách quan, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 07 đồng chí đủ năng lực, tài đức bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Ngô Văn Đông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất lần thứ III.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó TGĐ Tập đoàn chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nguồn: http://www.vinachem.com.vn/

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC