Họp ĐHĐCĐ Phân bón Bình Điền: Lãi 6 tháng đạt 77 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra sáng ngày 24/6, ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT Công ty Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) nhận định hoạt động kinh doanh sẽ gặp nhiều thách thức trong năm 2020.

Cụ thể, dịch bệnh Covid-19 bùng phát gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế; dự báo khí hậu năm 2020 khô hạn và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến doanh nghiệp phân bón; mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp sản xuất NPK không chỉ cạnh tranh trong ngành mà còn với doanh nghiệp kinh doanh phân đơn nhập khẩu, phân hữu cơ…Thị trường của công ty ở nước ngoài cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt.

Theo đó, HĐQT trình chỉ tiêu năm 2020 gồm tổng doanh thu hợp nhất 6.022 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm trước. Song, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 153,2 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ 102 tỷ đồng, giảm 4%. Cổ tức dự kiến 10%.

Báo cáo tại đại hội, Chủ tịch HĐQT cho biết ước 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 77 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thực hiện 50% kế hoạch năm và gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Riêng công ty mẹ đạt trên 70 tỷ đồng, thực hiện 69% kế hoạch và tăng 67% cùng kỳ.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc, chia sẻ hoạt động kinh doanh của Phân bón Bình Điền đạt đỉnh vào 2017 và bắt đầu suy yếu từ 2018 do bối cảnh ngành phân bón gặp khó khăn. HĐQT kỳ vọng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã thoát đáy từ 2019 và bắt đầu tăng trưởng trở lại. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận làm cơ sở để hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Lãnh đạo BFC cũng giải thích thêm kế hoạch kinh doanh 2020 tăng trưởng nhưng không cao do đặc thù ngành phân bón ảnh hưởng nhiều bởi giá dầu mỏ song diễn biến giá dầu hết sức khó lường. Luật thuế VAT sửa đổi đến nay chưa được trình phê duyệt ảnh hưởng đến hiệu quả của ngành phân bón.

Theo báo cáo, về định hướng hoạt động, công ty duy trì và phát triển vững chắc thị trường chiến lược, truyền thống trong nước và Campuchia; tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách nhằm phát triển thị trường mới như Myanmar và Thái Lan, phát triển thị trường Lào.

Về mặt sản phẩm, doanh nghiệp chú trọng các sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ.

Ngoài ra, những tháng đầu năm 2019, biên lãi gộp doanh nghiệp không cao do ảnh hưởng từ tồn kho nguyên liệu giá cao từ năm trước. Qua đó, doanh nghiệp phân bón cũng thận trong hơn trong việc dự trữ hợp lý và ký các hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào nhằm tối đa sự ảnh hưởng biến động giá tác động không tốt đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Năm 2019, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 6.132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 99 tỷ đồng; lần lượt giảm 4% và 61% so với năm 2018. Với kết quả này, HĐQT trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 12%, ứng với mức thanh toán 68,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 5% trong năm 2019, phần còn lại trả trong tháng 7.

Cổ đông BFC bỏ phiếu

Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm ông Bùi Thế Chuyên, ông Ngô Văn Đông, ông Đỗ Quang Huy, ông Lê Quốc Phong, ông Mai Thành Phụng; trong đó ông Bùi Thế Chuyên được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Như vậy, HĐQT có 2 thành viên mới là ông Bùi Thế Chuyên và ông Mai Thành Phụng thay thế ông Nguyễn Văn Thiệu và ông Phan Văn Tâm. Ông Chuyên, ông Đông và ông Huy là các đại diện phần vốn thuộc sở hữu Tập đoàn hóa chất Việt Nam - Vinachem (65% vốn điều lệ).

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm ông Quản Đình Gang, ông Nguyễn Huy Hiếu và ông Trương Minh Phú; không thay đổi so với trước đó.

Nguồn: ndh.vn


Top

Họp ĐHĐCĐ Phân bón Bình Điền: Lãi 6 tháng đạt 77 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra sáng ngày 24/6, ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT Công ty Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) nhận định hoạt động kinh doanh sẽ gặp nhiều thách thức trong năm 2020.

Cụ thể, dịch bệnh Covid-19 bùng phát gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế; dự báo khí hậu năm 2020 khô hạn và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến doanh nghiệp phân bón; mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp sản xuất NPK không chỉ cạnh tranh trong ngành mà còn với doanh nghiệp kinh doanh phân đơn nhập khẩu, phân hữu cơ…Thị trường của công ty ở nước ngoài cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt.

Theo đó, HĐQT trình chỉ tiêu năm 2020 gồm tổng doanh thu hợp nhất 6.022 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm trước. Song, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 153,2 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ 102 tỷ đồng, giảm 4%. Cổ tức dự kiến 10%.

Báo cáo tại đại hội, Chủ tịch HĐQT cho biết ước 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 77 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thực hiện 50% kế hoạch năm và gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Riêng công ty mẹ đạt trên 70 tỷ đồng, thực hiện 69% kế hoạch và tăng 67% cùng kỳ.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc, chia sẻ hoạt động kinh doanh của Phân bón Bình Điền đạt đỉnh vào 2017 và bắt đầu suy yếu từ 2018 do bối cảnh ngành phân bón gặp khó khăn. HĐQT kỳ vọng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã thoát đáy từ 2019 và bắt đầu tăng trưởng trở lại. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận làm cơ sở để hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Lãnh đạo BFC cũng giải thích thêm kế hoạch kinh doanh 2020 tăng trưởng nhưng không cao do đặc thù ngành phân bón ảnh hưởng nhiều bởi giá dầu mỏ song diễn biến giá dầu hết sức khó lường. Luật thuế VAT sửa đổi đến nay chưa được trình phê duyệt ảnh hưởng đến hiệu quả của ngành phân bón.

Theo báo cáo, về định hướng hoạt động, công ty duy trì và phát triển vững chắc thị trường chiến lược, truyền thống trong nước và Campuchia; tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách nhằm phát triển thị trường mới như Myanmar và Thái Lan, phát triển thị trường Lào.

Về mặt sản phẩm, doanh nghiệp chú trọng các sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ.

Ngoài ra, những tháng đầu năm 2019, biên lãi gộp doanh nghiệp không cao do ảnh hưởng từ tồn kho nguyên liệu giá cao từ năm trước. Qua đó, doanh nghiệp phân bón cũng thận trong hơn trong việc dự trữ hợp lý và ký các hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào nhằm tối đa sự ảnh hưởng biến động giá tác động không tốt đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Năm 2019, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 6.132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 99 tỷ đồng; lần lượt giảm 4% và 61% so với năm 2018. Với kết quả này, HĐQT trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 12%, ứng với mức thanh toán 68,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 5% trong năm 2019, phần còn lại trả trong tháng 7.

Cổ đông BFC bỏ phiếu

Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm ông Bùi Thế Chuyên, ông Ngô Văn Đông, ông Đỗ Quang Huy, ông Lê Quốc Phong, ông Mai Thành Phụng; trong đó ông Bùi Thế Chuyên được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Như vậy, HĐQT có 2 thành viên mới là ông Bùi Thế Chuyên và ông Mai Thành Phụng thay thế ông Nguyễn Văn Thiệu và ông Phan Văn Tâm. Ông Chuyên, ông Đông và ông Huy là các đại diện phần vốn thuộc sở hữu Tập đoàn hóa chất Việt Nam - Vinachem (65% vốn điều lệ).

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm ông Quản Đình Gang, ông Nguyễn Huy Hiếu và ông Trương Minh Phú; không thay đổi so với trước đó.

Nguồn: ndh.vn

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC