Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền năm 2023: Duy trì mức thu nhập ổn định cho người lao động

Ngày 28/4, tại TP.Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng

Đại hội cổ đông thường niên Phân bón Bình ĐiềnĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

Báo cáo tại Đại hội, ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty cho biết, năm 2022 ngành phân bón nói chung và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC - sàn: HoSE) gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: ảnh hưởng của xung đột giữa Nga và Ukraine, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu phân bón bị thu hẹp, giá nguyên vật liệu đầu vào không ổn định, chi phí vận tải ở mức cao; Trung Quốc duy trì chính sách “zero Covid” làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng tới nguồn nhập khẩu nguyên liệu….

Tuy nhiên, do thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; giá lúa ổn định, dẫn đến diện tích canh tác lúa tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ tăng, thúc đẩy nhu cầu sử dụng phân bón. Thương hiệu và uy tín của Phân bón Đầu Trâu tiếp tục được khẳng định, được nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Hệ thống đại lý phân phối rộng lớn, bạn hàng truyền thống luôn sát cánh với công ty trong những thời điểm khó khăn; cộng với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các nhà khoa học và tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của mọi cán bộ, công nhân viên đã giúp Công ty vượt qua khó khăn thách thức.

Nhờ đó kết quả sản xuất kinh doanh của Phân bón Bình Điền năm qua khá ấn tượng, tổng sản lượng sản xuất đạt 520.671 tấn; sản lượng tiêu thụ 510.040 tấn; tổng doanh thu hợp nhất, thực hiện 8.720,6 tỷ đồng, đạt 135% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 234,4 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 155,2 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,5 triệu đồng/người/tháng, chia cổ tức cho cổ đông ở mức 20% mệnh giá phổ thông; duy trì hoạt động kết nghĩa, chương trình an sinh xã  hội - từ thiện với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Ngô Văn Đông Tổng Giám đốc Phân bón Bình ĐiềnÔng Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty cho biết, thương hiệu và uy tín của Phân bón Đầu Trâu tiếp tục được khẳng định.

Thách thức lớn đòi hỏi sự phấn đấu quyết liệt

Trên cơ sở phân tích kỹ dự báo tình hình mọi mặt, Phân bón Bình Điền đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023, phấn đấu sản lượng sản xuất 585.570 tấn; sản lượng tiêu thụ 585.570 tấn; tổng doanh thu 7.476,5 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất 220 tỷ đồng; lợi nhuận công ty mẹ 155 tỷ đồng.

Trả lời cổ đông, ông Ngô Văn Đông, nhấn mạnh, sản lượng xuất khẩu các sản phẩm phân bón của công ty sang Campuchia giảm mạnh do sự cạnh tranh quyết liệt của các nguồn cung khác, nhất là Trung Quốc. Đây là một thách thức rất lớn cho xuất khẩu sản phẩm của Phân bón Bình Điền thời gian tới.

Bước sang năm 2023, giá phân bón đột ngột giảm sâu, có sản phẩm giảm tới 50%, khiến đại lý, nông dân không muốn nhập nhiều hàng về kho, dẫn đến lượng hàng tồn kho tăng lên, sản xuất kinh doanh của Phân bón Bình Điền trong quý I/2023 phát sinh lỗ nhưng Công ty quyết tâm không điều chỉnh kế hoạch sản xuất đã được đề ra từ cuối năm 2022. Điều này buộc Công ty phải phấn đấu quyết liệt, trong quý II phải đạt lợi nhuận hợp nhất 79 tỷ đồng, lợi nhuận riêng công ty mẹ 40 tỷ đồng”, ông Ngô Văn Đông cam kết.

Đại hội cổ đông công ty Bình ĐiềnĐoàn chủ tịch Đại hội giải đáp những câu hỏi, kiến nghị của cổ đông.

Cổ đông tham dự Đại hội bày tỏ sự an tâm, tin tưởng với những nhiệm vụ và giải pháp mà Công ty đề ra cho năm 2023 trên các hoạt động chủ yếu, như: kinh doanh, marketing, quản lý sản xuất, chiến lược sản phẩm, khoa học - công nghệ - môi trường, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức bộ máy quản lý, chế độ tiền lương, hoạt động xã hội từ thiện…

cổ đôngCổ đông tham dự Đại hội bày tỏ sự an tâm, tin tưởng với những nhiệm vụ và giải pháp mà Công ty đề ra cho năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông của Phân bón Bình Điền đã tập trung thảo luận, thông qua toàn bộ nội dung đề ra với số phiếu nhất trí cao (100%) của cổ đông, gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội cũng nhất trí biểu quyết điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tự do.

Trần Đình Thế


Top

TẢI ỨNG DỤNG CANH TÁC THÔNG MINH TẠI ĐÂY

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền năm 2023: Duy trì mức thu nhập ổn định cho người lao động

Ngày 28/4, tại TP.Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng

Đại hội cổ đông thường niên Phân bón Bình ĐiềnĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

Báo cáo tại Đại hội, ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty cho biết, năm 2022 ngành phân bón nói chung và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán: BFC - sàn: HoSE) gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: ảnh hưởng của xung đột giữa Nga và Ukraine, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu phân bón bị thu hẹp, giá nguyên vật liệu đầu vào không ổn định, chi phí vận tải ở mức cao; Trung Quốc duy trì chính sách “zero Covid” làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng tới nguồn nhập khẩu nguyên liệu….

Tuy nhiên, do thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; giá lúa ổn định, dẫn đến diện tích canh tác lúa tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ tăng, thúc đẩy nhu cầu sử dụng phân bón. Thương hiệu và uy tín của Phân bón Đầu Trâu tiếp tục được khẳng định, được nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Hệ thống đại lý phân phối rộng lớn, bạn hàng truyền thống luôn sát cánh với công ty trong những thời điểm khó khăn; cộng với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các nhà khoa học và tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của mọi cán bộ, công nhân viên đã giúp Công ty vượt qua khó khăn thách thức.

Nhờ đó kết quả sản xuất kinh doanh của Phân bón Bình Điền năm qua khá ấn tượng, tổng sản lượng sản xuất đạt 520.671 tấn; sản lượng tiêu thụ 510.040 tấn; tổng doanh thu hợp nhất, thực hiện 8.720,6 tỷ đồng, đạt 135% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 234,4 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 155,2 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,5 triệu đồng/người/tháng, chia cổ tức cho cổ đông ở mức 20% mệnh giá phổ thông; duy trì hoạt động kết nghĩa, chương trình an sinh xã  hội - từ thiện với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Ngô Văn Đông Tổng Giám đốc Phân bón Bình ĐiềnÔng Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty cho biết, thương hiệu và uy tín của Phân bón Đầu Trâu tiếp tục được khẳng định.

Thách thức lớn đòi hỏi sự phấn đấu quyết liệt

Trên cơ sở phân tích kỹ dự báo tình hình mọi mặt, Phân bón Bình Điền đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023, phấn đấu sản lượng sản xuất 585.570 tấn; sản lượng tiêu thụ 585.570 tấn; tổng doanh thu 7.476,5 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất 220 tỷ đồng; lợi nhuận công ty mẹ 155 tỷ đồng.

Trả lời cổ đông, ông Ngô Văn Đông, nhấn mạnh, sản lượng xuất khẩu các sản phẩm phân bón của công ty sang Campuchia giảm mạnh do sự cạnh tranh quyết liệt của các nguồn cung khác, nhất là Trung Quốc. Đây là một thách thức rất lớn cho xuất khẩu sản phẩm của Phân bón Bình Điền thời gian tới.

Bước sang năm 2023, giá phân bón đột ngột giảm sâu, có sản phẩm giảm tới 50%, khiến đại lý, nông dân không muốn nhập nhiều hàng về kho, dẫn đến lượng hàng tồn kho tăng lên, sản xuất kinh doanh của Phân bón Bình Điền trong quý I/2023 phát sinh lỗ nhưng Công ty quyết tâm không điều chỉnh kế hoạch sản xuất đã được đề ra từ cuối năm 2022. Điều này buộc Công ty phải phấn đấu quyết liệt, trong quý II phải đạt lợi nhuận hợp nhất 79 tỷ đồng, lợi nhuận riêng công ty mẹ 40 tỷ đồng”, ông Ngô Văn Đông cam kết.

Đại hội cổ đông công ty Bình ĐiềnĐoàn chủ tịch Đại hội giải đáp những câu hỏi, kiến nghị của cổ đông.

Cổ đông tham dự Đại hội bày tỏ sự an tâm, tin tưởng với những nhiệm vụ và giải pháp mà Công ty đề ra cho năm 2023 trên các hoạt động chủ yếu, như: kinh doanh, marketing, quản lý sản xuất, chiến lược sản phẩm, khoa học - công nghệ - môi trường, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức bộ máy quản lý, chế độ tiền lương, hoạt động xã hội từ thiện…

cổ đôngCổ đông tham dự Đại hội bày tỏ sự an tâm, tin tưởng với những nhiệm vụ và giải pháp mà Công ty đề ra cho năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông của Phân bón Bình Điền đã tập trung thảo luận, thông qua toàn bộ nội dung đề ra với số phiếu nhất trí cao (100%) của cổ đông, gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội cũng nhất trí biểu quyết điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tự do.

Trần Đình Thế

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC