Các hình thức sạ lúa và chế độ bón phân cho lúa

Trong sản xuất hiện nay có rất nhiều hình thức sạ khác nhau, điều này là do điều kiện của từng vùng, từng vụ khác nhau. Sạ chay là hình thức sạ không làm đất để tranh thủ thời vụ, né lũ, thường áp dụng trong vụ Xuân Hè và Hè Thu. Khi vừa thu hoạch xong lúa Đông Xuân, tiến hành sạ ngay trên đất đó mà không phải làm đất. Giống lúa vẫn ngâm ủ bình thường. Ruộng có thể được đốt đồng hoặc không (để nguyên gốc rạ). Sạ chay có ưu điểm là tranh thủ được thời vụ, né lũ, song có nhược điểm là dễ bị sâu bệnh do lưu truyền từ vụ trước (nhất là để nguyên gốc rạ), lẫn giống năng suất không cao. Về phân bón lúa sạ chay cần phải bón tăng lượng so với bón phân trong điều kiện sạ bình thường. Sạ khô thường được áp dụng ở những vùng thiếu nước đầu vụ (như ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau...). Việc làm đất vẫn được tiến hành khi không có nước. Hạt lúa giống không phải ngâm ủ mà gieo thẳng trên ruộng. Khi mưa xuống, các hạt lúa giống này sẽ nảy mầm và phát triển. Sạ khô có ưu điểm tranh thủ thời vụ, tiết kiệm nước, song nhược điểm và có dại nhiều. Bón phân thúc đợt 1 cho lúa sạ khô khi cây cao 5-7cm và ruộng đã đủ nước. Sạ ngầm thường được áp dụng trong vụ Đông Xuân ở những vùng lũ ngập sâu (như Đồng Tháp Mười). Để tranh thủ thời vụ việc sạ lúa được tiến hành ngay khi nước còn ngập sâu 30-40cm. Lúa giống vẫn được ngâm ủ và sạ bình thường. Sau sạ, cây lúa mọc và vươn cao trong nước đồng thời lũ cũng rút dần và nước ruộng về mực nước bình thường. Sạ ngầm có ưu điểm tranh thủ thời vụ, hạn chế cỏ dại, song lại dễ mất mật độ do ốc bưu vàng, cua, cá ăn mất hạt giống, lúa hay bị rong rêu bám, cây lúa mảnh. Bón phân đợt 1 cho lúa sạ ngầm chỉ tiến hành khi lúa vượt khỏi mặt nước, mực nước trong ruộng từ 10cm trở xuống. Sạ gởi là hình thức sạ lẫn giống lúa cao sản ngắn ngày với lúa mùa (lúa địa phương) dài ngày. Việc sạ và chăm sóc tiến hành bình thường. Khi lúa cao sản ngắn ngày chín sẽ thu hoạch toàn bộ. Lúa mùa dài ngày còn là lúa non nên bị cắt sẽ tiếp tục nảy chồi phát triển. Tiếp tục chăm sóc sẽ cho thu hoạch đợt 2 là toàn lúa mùa dài ngày.

Bảng giá phân bón

Kali Phú Mỹ bột6.600
Kali Israel bột6.400
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)8.800
Ure Cà Mau6.600
Ure Phú Mỹ6.300
Ure Malaysia hạt đục6.450
Kali Phú Mỹ bột6.600
Kali Israel bột6.400
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)8.800

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Các hình thức sạ lúa và chế độ bón phân cho lúa

Trong sản xuất hiện nay có rất nhiều hình thức sạ khác nhau, điều này là do điều kiện của từng vùng, từng vụ khác nhau. Sạ chay là hình thức sạ không làm đất để tranh thủ thời vụ, né lũ, thường áp dụng trong vụ Xuân Hè và Hè Thu. Khi vừa thu hoạch xong lúa Đông Xuân, tiến hành sạ ngay trên đất đó mà không phải làm đất. Giống lúa vẫn ngâm ủ bình thường. Ruộng có thể được đốt đồng hoặc không (để nguyên gốc rạ). Sạ chay có ưu điểm là tranh thủ được thời vụ, né lũ, song có nhược điểm là dễ bị sâu bệnh do lưu truyền từ vụ trước (nhất là để nguyên gốc rạ), lẫn giống năng suất không cao. Về phân bón lúa sạ chay cần phải bón tăng lượng so với bón phân trong điều kiện sạ bình thường. Sạ khô thường được áp dụng ở những vùng thiếu nước đầu vụ (như ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau...). Việc làm đất vẫn được tiến hành khi không có nước. Hạt lúa giống không phải ngâm ủ mà gieo thẳng trên ruộng. Khi mưa xuống, các hạt lúa giống này sẽ nảy mầm và phát triển. Sạ khô có ưu điểm tranh thủ thời vụ, tiết kiệm nước, song nhược điểm và có dại nhiều. Bón phân thúc đợt 1 cho lúa sạ khô khi cây cao 5-7cm và ruộng đã đủ nước. Sạ ngầm thường được áp dụng trong vụ Đông Xuân ở những vùng lũ ngập sâu (như Đồng Tháp Mười). Để tranh thủ thời vụ việc sạ lúa được tiến hành ngay khi nước còn ngập sâu 30-40cm. Lúa giống vẫn được ngâm ủ và sạ bình thường. Sau sạ, cây lúa mọc và vươn cao trong nước đồng thời lũ cũng rút dần và nước ruộng về mực nước bình thường. Sạ ngầm có ưu điểm tranh thủ thời vụ, hạn chế cỏ dại, song lại dễ mất mật độ do ốc bưu vàng, cua, cá ăn mất hạt giống, lúa hay bị rong rêu bám, cây lúa mảnh. Bón phân đợt 1 cho lúa sạ ngầm chỉ tiến hành khi lúa vượt khỏi mặt nước, mực nước trong ruộng từ 10cm trở xuống. Sạ gởi là hình thức sạ lẫn giống lúa cao sản ngắn ngày với lúa mùa (lúa địa phương) dài ngày. Việc sạ và chăm sóc tiến hành bình thường. Khi lúa cao sản ngắn ngày chín sẽ thu hoạch toàn bộ. Lúa mùa dài ngày còn là lúa non nên bị cắt sẽ tiếp tục nảy chồi phát triển. Tiếp tục chăm sóc sẽ cho thu hoạch đợt 2 là toàn lúa mùa dài ngày.
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC