• NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8+TE

  Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-8-16-13S+TE

  - Tăng sinh trưởng, phát triển, chống chịu sâu bệnh và hạn
  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận
  - Duy trì và cải thiện độ phì nhiêu của đất


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8-13S

  - Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh
  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận
  - Cải thiện độ phì nhiêu của đất


 • NPK Đầu Trâu 16-16-13+TE

  - Tăng khả năng sinh trưởng, phát triển, của cây trồng
  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản
  - Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ của đất


 • NPK ĐẦU TRÂU 13-13-13+TE

  - Tăng khả năng sinh trưởng phát triển của cây trồng
  - Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ đất
  - Tăng năng suất và chất lượng nông sản


 • NPK ĐẦU TRÂU 20-20-15+TE

  - Phân NPK+TE Đầu Trâu cao cấp có thành phần dinh dưỡng cân đối và thích hợp cho các loại cây trồng trên nhiều vùng sinh thái khác nhau, giúp gia tăng khả năng để kháng sâu bệnh của cây.
  - Các thành phần dinh dưỡng đa, trung và vi lượng trong phân Đầu Trâu vi lượng cao cấp sẽ giúp cây phát triển mạnh mẽ, tăng năng suất và tăng chất lượng nông sản.


 • NPK ĐẦU TRÂU 20-20-15

  Sử dụng cho tất cả các loại cây


Bảng giá phân bón

SA Nhật Hạt trắng3.900
SA TQ Hạt trắng2.700
SA TQ Hạt nhuyễn2.750
Kali Lào bột trắng5.200
Kali Russia hạt6.800
Kali Israel hạt6.900
Ure đục Cà Mau5.900
Ure Phú Mỹ hạt trong6.400
Ure TQ hạt đục5.900

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top