STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 SA TQ Hạt trắng TPHCM 20/10/2017 2.950 đã có vat đ/kg
2 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 20/10/2017 4.100 đã có vat đ/kg
3 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 20/10/2017 2.900 đã có vat đ/kg
4 Kali Lào bột trắng TPHCM 20/10/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
5 Kali Russia hạt TPHCM 20/10/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
6 Kali Israel hạt TPHCM 20/10/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
7 Ure đục Cà Mau TPHCM 20/10/2017 7.100 đã có Vat đ/kg
8 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 20/10/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
9 Ure Malai hạt đục TPHCM 20/10/2017 7.100 đã có Vat đ/kg
10 Ure Indo hạt trong TPHCM 20/10/2017 6.600 đã có Vat đ/kg
11 DAP TQ 16-44 TPHCM 20/10/2017 10.800 đã có Vat đ/kg
12 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 20/10/2017 10.200 đã có Vat đ/kg
13 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 20/10/2017 11.200 đã có Vat đ/kg
14 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 05/10/2017 4.100 đã có vat đ/kg
15 SA TQ Hạt trắng TPHCM 20/10/2017 2.950 đã có vat đ/kg
16 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 05/10/2017 2.800 đã có vat đ/kg
17 Kali Lào bột trắng TPHCM 05/10/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
18 Kali Russia hạt TPHCM 05/10/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
19 Kali Israel hạt TPHCM 05/10/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
20 Ure đục Cà Mau TPHCM 05/10/2017 7.200 đã có Vat đ/kg
21 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 05/10/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
22 Ure Malai hạt đục TPHCM 05/10/2017 7.200 đã có Vat đ/kg
23 Ure Indo hạt trong TPHCM 05/10/2017 6.600 đã có Vat đ/kg
24 DAP TQ 16-44 TPHCM 05/10/2017 10.600 đã có Vat đ/kg
25 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 05/10/2017 9.800 đã có Vat đ/kg
26 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 05/10/2017 11.200 đã có Vat đ/kg
27 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 29/09/2017 4.100 đã có vat đ/kg
28 SA TQ Hạt trắng TPHCM 29/09/2017 2.850 đã có vat đ/kg
29 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 29/09/2017 2.800 đã có vat đ/kg
30 Kali Lào bột trắng TPHCM 29/09/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
31 Kali Russia hạt TPHCM 29/09/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
32 Kali Israel hạt TPHCM 29/09/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
33 Ure đục Cà Mau TPHCM 29/09/2017 7.200 đã có Vat đ/kg
34 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 29/09/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
35 Ure Malai hạt đục TPHCM 29/09/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
36 Ure Indo hạt trong TPHCM 29/09/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
37 DAP TQ 16-44 TPHCM 29/09/2017 10.500 đã có Vat đ/kg
38 DAP TQ Hạt nâu TPHCM 29/09/2017 9.800 đã có Vat đ/kg
39 DAP TQ Hạt xanh TPHCM 29/09/2017 11.100 đã có Vat đ/kg
40 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 27/09/2017 4.100 đã có vat đ/kg
41 SA TQ Hạt trắng TPHCM 27/09/2017 2.850 đã có vat đ/kg
42 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 27/09/2017 2.800 đã có vat đ/kg
43 Kali Lào bột trắng TPHCM 27/09/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
44 Kali Russia hạt TPHCM 27/09/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
45 Kali Israel hạt TPHCM 27/09/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
46 Ure đục Cà Mau TPHCM 27/09/2017 7.300 đã có Vat đ/kg
47 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 27/09/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
48 Ure Malai hạt đục TPHCM 27/09/2017 7.300 đã có Vat đ/kg
49 Ure Indo hạt trong TPHCM 27/09/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
50 DAP TQ 16-44 TPHCM 27/09/2017 11.000 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top