STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
1 SA TQ Bôt trắng TPHCM 01/02/2018 3.350 đã có Vat vnđ
2 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 01/02/2018 4.300 đã có vat đ/kg
3 SA TQ Hạt trắng TPHCM 01/02/2018 3.600 đã có vat đ/kg
4 Kali Lào bột trắng TPHCM 01/02/2018 5.500 đã có Vat đ/kg
5 Kali Russia hạt TPHCM 01/02/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
6 Kali Israel hạt TPHCM 01/02/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
7 Ure đục Cà Mau TPHCM 01/02/2018 7.400 đã có Vat đ/kg
8 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 01/02/2018 7.300 đã có Vat đ/kg
9 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 01/02/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
10 Ure Indo hạt trong TPHCM 01/02/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
11 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 01/02/2018 12.400 đã có Vat đ/kg
12 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 01/02/2018 11.400 đã có Vat đ/kg
13 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 01/02/2018 13.000 đã có Vat đ/kg
14 SA Trung quốc bột mịn TPHCM 29/01/2018 2.700 đã có Vat đ/kg
15 SA Phú Mỹ (Nhât) TPHCM 29/01/2018 3.450 đã có Vat đ/kg
16 SA Nhật TPHCM 29/01/2018 3.600 đã có Vat đ/kg
17 Dap Phú Mỹ TPHCM 29/01/2018 10.000 đã có Vat đ/kg
18 Dap Nga nâu đậm TPHCM 29/01/2018 11.600 đã có Vat đ/kg
19 Dap xanh Hồng Hà, 64% TPHCM 29/01/2018 12.500 đã có Vat đ/kg
20 Kali Phú Mỹ (miễng) TPHCM 29/01/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
21 Kali Phú Mỹ (bột) TPHCM 29/01/2018 6.000 đã có Vat đ/kg
22 Ure Hà Bắc TPHCM 29/01/2018 6.600 đã có Vat đ/kg
23 Ure Ninh bình TPHCM 29/01/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
24 Ure Cà Mau TPHCM 29/01/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
25 Ure Indo hạt đục TPHCM 29/01/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
26 Ure Nga hạt trong TPHCM 29/01/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
27 Kali Israel hạt TPHCM 29/01/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
28 Kali Russia hạt TPHCM 29/01/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
29 Ure đục Cà Mau TPHCM 29/01/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
30 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 29/01/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
31 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 29/01/2018 6.800 đã có Vat đ/kg
32 Ure Indo hạt trong TPHCM 29/01/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
33 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 29/01/2018 12.500 đã có Vat đ/kg
34 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 26/01/2018 4.200 đã có vat đ/kg
35 SA TQ Hạt trắng TPHCM 26/01/2018 3.500 đã có vat đ/kg
36 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 26/01/2018 3.200 đã có vat đ/kg
37 Kali Lào bột trắng TPHCM 26/01/2018 5.500 đã có Vat đ/kg
38 Kali Russia hạt TPHCM 26/01/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
39 Kali Israel hạt TPHCM 26/01/2018 7.150 đã có Vat đ/kg
40 Ure đục Cà Mau TPHCM 26/01/2018 7.000 đã có Vat đ/kg
41 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 26/01/2018 6.900 đã có Vat đ/kg
42 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 26/01/2018 6.850 đã có Vat đ/kg
43 Ure Indo hạt trong TPHCM 26/01/2018 6.700 đã có Vat đ/kg
44 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 26/01/2018 11.800 đã có Vat đ/kg
45 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 26/01/2018 10.800 đã có Vat đ/kg
46 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 26/01/2018 12.200 đã có Vat đ/kg
47 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 18/01/2018 4.200 đã có vat đ/kg
48 SA TQ Hạt trắng TPHCM 18/01/2018 3.500 đã có vat đ/kg
49 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 18/01/2018 3.200 đã có vat đ/kg
50 Kali Lào bột trắng TPHCM 18/01/2018 5.500 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top