• ĐẦU TRÂU TE + AGROTAIN CÀ PHÊ

  Công dụng:
  - Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.
  - Phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.
  - Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.


 • ĐẦU TRÂU 215

  - Giúp cây trồng phát triển cân đối, tăng khả năng chống chịu điều kiện bất thuận.

  - Tăng khả năng sinh trưởng phát triển của cây trồng.

  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận cho nông dân.


 • ĐẦU TRÂU DAP AVAIL

  - Nâng cao hiệu quả sử dụng lân của cây trồng.

  - Cây trồng ra rễ khoẻ; tăng sinh trưởng phát triển.

  - Giảm chi phí phân bón; tăng hiệu quả kinh tế.


 • ĐẦU TRÂU TE 215

  - Giúp cây trồng phát triển cân đối, tăng khả năng chống chịu điều kiện bất thuận.

  - Tăng khả năng sinh trưởng phát triển của cây trồng.

  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận cho nông dân.


 • ĐẦU TRÂU 20-20-15 AGROTAIN

  - Giảm thất thoát phân bón,giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế
  - Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh
  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và độ phì đất
  - Giảm ô nhiễm nguồn đất và nước, bảo vệ môi trường sinh thái


 • ĐẦU TRÂU TE + AGROTAIN LÚA 2

  CHUYÊN DÙNG BÓN THÚC 3 CHO LÚA
  - Chống thất thoát phân bón, hạ giá thành
  - Đòng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt
  - Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận


 • ĐẦU TRÂU TE + AGROTAIN LÚA 1

  CHUYÊN DÙNG BÓN THÚC 1&2 CHO LÚA
  - Chống thất thoát phân bón, hạ giá thành
  - Ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe, tăng số bông
  - Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận


 • ĐẦU TRÂU TE + AGROTAIN

  - Chống thất thoát phân bón, hạ giá thành
  - Cây trồng sinh trưởng, phát triển mạnh
  - Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận


 • PHÂN ĐẠM HẠT VÀNG ĐẦU TRÂU 46A+

  - TIẾT KIỆM 20%-25% LƯỢNG BÓN SO VỚI URÊ
  - Giảm mất đạm, tăng hiệu quả sử dụng phân bón
  - Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển mạnh
  - Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế


Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.750
Ure Malaysia hạt đục6.800
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.000

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top