Chuyên mục "Phân bón với nhà nông"

 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 37/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Ít đất vẫn có trang trại lớn" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 21/09/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 24/09/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 36/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Sống chung với lũ" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45- 18h00, thứ sáu, ngày 14/09/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 17/09/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 35/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Hiệu lực kép của kẽm thông minh" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 07/09/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 10/09/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 34/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Bón phân Đầu Trâu cho cây quýt" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45- 18h00, thứ sáu, ngày 31/08/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 03/09/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 33/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Đạm Đầu Trâu hạt xanh là gì?" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 24/08/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 27/08/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 32/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Tại sao lúa bị ngộ độc hữu cơ?" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 17/08/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 20/08/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 31/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Bón phân cho cây sầu riêng ở vùng Tây Nguyên" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 10/08/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 13/08/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 30/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Vườn cà phê ba tầng sinh thái" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 03/08/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 06/08/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


Trang:

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.900
Ure Malaysia hạt đục6.900
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top