Chuyên mục "Phân bón với nhà nông"

 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 21 – VOV

  Chuyên đề: "Phân bón thông minh" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45- 18h00, thứ sáu, ngày 26/05/2017 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 29/05/2017 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 20 – VOV

  Chuyên đề: "Chiến dịch giải cứu nông sản và bài toán tiêu thụ nông sản muôn thuở" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45- 18h00, thứ sáu, ngày 19/05/2017 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 22/05/2017 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 19 – VOV

  Chuyên đề: "Nên hay không nên bán lúa qua cò lúa" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45- 18h00, thứ sáu, ngày 12/05/2017 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 15/05/2017 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 18 – VOV

  Chuyên đề: "Một số biện pháp hạn chế tác hại của mưa trái vụ với cây trồng" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45- 18h00, thứ sáu, ngày 05/05/2017 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 08/05/2017 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 16 – VOV

  Chuyên đề: "Phân Đầu Trâu thế hệ mới" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45- 18h00, thứ sáu, ngày 21/04/2017 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 24/04/2017 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 15 – VOV

  Chuyên đề: "Kiểu tích tụ ruộng đất nào có lợi nhất?" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45- 18h00, thứ sáu, ngày 14/04/2017 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 17/04/2017 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 14 – VOV

  Chuyên đề: "Phân bón Đầu Trâu làm giảm bệnh hại trên cây tiêu" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45- 18h00, thứ sáu, ngày 07/04/2017 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 10/04/2017 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 13 – VOV

  Chuyên đề: “Hiệu quả của phân Đầu Trâu bón cho mía" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45- 18h00, thứ sáu, ngày 31/03/2017 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 03/03/2017 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


Trang:

Bảng giá phân bón

SA TQ Hạt nhuyễn2.900
SA Nhật Hạt trắng4.100
SA TQ Hạt trắng2.850
Kali Lào bột trắng5.500
Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure đục Cà Mau6.200
Ure Phú Mỹ hạt trong6.000
Ure Malai hạt đục5.900

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top