Chuyên mục "Phân bón với nhà nông"

 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 14/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Chăm sóc và bón phân cho sầu riêng" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 13/04/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 16/04/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 13/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Chăm sóc và bón phân cho bưởi da xanh" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 06/04/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 09/04/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 12/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 30/03/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 02/04/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 11/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 23/03/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 26/03/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 10/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Khái niệm nông nghiệp sạch và thực phẩm an toàn có phải là một không?" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 16/03/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 19/03/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 09/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Khác biệt giữa nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 09/03/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 12/03/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 08/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Canh tác nông nghiệp hữu cơ" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 02/03/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 05/03/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 07/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Kiểu tích tụ ruộng đất nào có lợi nhất?" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45- 18h00, thứ sáu, ngày 23/02/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 26/02/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


Trang:

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.900
Ure Malaysia hạt đục6.950
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top