Chuyên mục "Phân bón với nhà nông"

 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 19/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Kết hợp bón phân vô cơ và phân hữu cơ cho cây ăn trái" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 18/05/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 21/05/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 18/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Bón phân cho lúa vụ hè thu" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 11/05/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 14/05/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 17/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Trồng bơ xen với cà phê" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 04/05/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 07/05/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 16/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Trong giai đoạn trổ bông, kết trái cần bón phân ra sao cho cây bơ" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 27/04/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 30/04/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 15/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Bón phân cho cây thanh long mùa mưa" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 20/04/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 23/04/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 14/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Chăm sóc và bón phân cho sầu riêng" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 13/04/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 16/04/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 13/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Chăm sóc và bón phân cho bưởi da xanh" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 06/04/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 09/04/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


 • Chuyên mục “Canh tác thông minh” số 12/2018 – VOV

  Chuyên đề: "Biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón" Sẽ được phát sóng vào lúc 17h45 - 18h00, thứ sáu, ngày 30/03/2018 và phát lại lúc 7h00' - 7h15', thứ hai, ngày 02/04/2018 trên sóng AM, hệ VOV2 của Đài tiếng nói Việt Nam.


Trang:

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.900
Ure Malaysia hạt đục6.950
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top