NPK Đầu Trâu 16-16-13+TE

THÀNH PHẦN:

Đạm (N): 16%

Lân (P2O5): 16%

Kali (K2O): 13%

Các trung, vi lượng (TE): Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B, Mo, Cl

 

CÔNG DỤNG:

- Tăng khả năng sinh trưởng, phát triển, của cây trồng

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản

- Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ của đất

 

CÁCH DÙNG: Cho tất cả các loại cây trồng

- Cà phê, điều, hồ tiêu, cao su: 1.500-2.500 kg/ha, chia ra bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

- Bắp: 500-700 kg/ha, chia ra lót khi gieo hạt, thúc khi cây 3-4 lá và xoắn nõn.

- Lúa: 400-600 kg/ha, chia ra lót khi cấy hoặc sau sạ 7-10 ngày, thúc đẻ nhánh và đón đòng.

- Mía, bông vải, thuốc lá: 500-800 kg/ha, chia ra lót khi trồng, thúc cây con, cây trưởng thành.

- Cây ăn trái KTCB: 0,5-3 kg/cây/năm, chia ra 4-6 lần bón khi đất đủ ẩm.

- Cây ăn trái KD: 2-4 kg/cây/năm, chia ra bón sau thu hoạch, trước ra bông, sau đậu trái và nuôi trái.

- Rau, dậu, và các cây trồng khác: 300-500 kg/ha, chia ra lót khi trồng, thúc cây con, cây trưởng thành.

Bảng giá phân bón

SA Nhật Hạt trắng3.900
SA TQ Hạt trắng2.700
SA TQ Hạt nhuyễn2.750
Kali Lào bột trắng5.200
Kali Russia hạt6.800
Kali Israel hạt6.900
Ure đục Cà Mau5.950
Ure Phú Mỹ hạt trong6.300
Ure TQ hạt đục5.900

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

NPK Đầu Trâu 16-16-13+TE


THÀNH PHẦN:

Đạm (N): 16%

Lân (P2O5): 16%

Kali (K2O): 13%

Các trung, vi lượng (TE): Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, B, Mo, Cl

 

CÔNG DỤNG:

- Tăng khả năng sinh trưởng, phát triển, của cây trồng

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản

- Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ của đất

 

CÁCH DÙNG: Cho tất cả các loại cây trồng

- Cà phê, điều, hồ tiêu, cao su: 1.500-2.500 kg/ha, chia ra bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

- Bắp: 500-700 kg/ha, chia ra lót khi gieo hạt, thúc khi cây 3-4 lá và xoắn nõn.

- Lúa: 400-600 kg/ha, chia ra lót khi cấy hoặc sau sạ 7-10 ngày, thúc đẻ nhánh và đón đòng.

- Mía, bông vải, thuốc lá: 500-800 kg/ha, chia ra lót khi trồng, thúc cây con, cây trưởng thành.

- Cây ăn trái KTCB: 0,5-3 kg/cây/năm, chia ra 4-6 lần bón khi đất đủ ẩm.

- Cây ăn trái KD: 2-4 kg/cây/năm, chia ra bón sau thu hoạch, trước ra bông, sau đậu trái và nuôi trái.

- Rau, dậu, và các cây trồng khác: 300-500 kg/ha, chia ra lót khi trồng, thúc cây con, cây trưởng thành.