NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8

Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 16%

 - Lân (P2O5hh): 16%

 - Kali (K2Ohh): 8% 

Cách dùng:

- Sử dụng được cho tất cả các loại cây trồng.

- Lúa: 400-500 kg/ha

- Cây ăn trái và cây dài ngày: 2-5kg/cây/năm

- Rau màu và cây ngắn ngày: 300-600 kg/ha

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.900
Ure Malaysia hạt đục6.950
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8


Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 16%

 - Lân (P2O5hh): 16%

 - Kali (K2Ohh): 8% 

Cách dùng:

- Sử dụng được cho tất cả các loại cây trồng.

- Lúa: 400-500 kg/ha

- Cây ăn trái và cây dài ngày: 2-5kg/cây/năm

- Rau màu và cây ngắn ngày: 300-600 kg/ha