NPK ĐẦU TRÂU 30-20-5

Thành phần định lượng:

- Đạm tổng số (Nts): 30%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%;

- Độ ẩm : ≤2,5%

Cách dùng:

- Cây lương thực (bón thúc 1 và thúc 2): 100-120 kg/ha/lần

- Cây công nghiệp (kiến thiết cơ bản và sau thu hoạch): 200 – 300 kg/ha/lần

- Cây ăn trái:

 + Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 1-1,5 kg/cây/năm

 + Giai đoạn kinh doanh: 1-2 kg/cây/lần

- Rau lá, quả: 100 - 150 kg/ha/lần

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.300
Ure Cà Mau hạt đục8.800
Ure Phú Mỹ hạt trong8.800
Ure Indo hạt trong8.000
Ure Malaysia hạt đục8.900
Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.300
Ure Cà Mau hạt đục8.800

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

NPK ĐẦU TRÂU 30-20-5


Thành phần định lượng:

- Đạm tổng số (Nts): 30%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%;

- Độ ẩm : ≤2,5%

Cách dùng:

- Cây lương thực (bón thúc 1 và thúc 2): 100-120 kg/ha/lần

- Cây công nghiệp (kiến thiết cơ bản và sau thu hoạch): 200 – 300 kg/ha/lần

- Cây ăn trái:

 + Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 1-1,5 kg/cây/năm

 + Giai đoạn kinh doanh: 1-2 kg/cây/lần

- Rau lá, quả: 100 - 150 kg/ha/lần

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.