• NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8 +TE

  Công dụng:
  - Cây trồng sinh trưởng, phát triển mạnh.
  - Tăng sức chống chịu với điều kiện bất thuận
  - Hàm lượng Lưu huỳnh và các trung vi lượng hợp lý, giúp nâng cao độ phì cho đất.
  - Tăng năng suất cây trồng, tăng lợi nhuận cho nông dân.


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8-6S +TE

  Thành phần định lượng:
  - Đạm (Nts): 16%
  - Lân (P2O5hh): 16%
  - Kali (K2Ohh): 8%
  - Lưu huỳnh (S): 6%
  Vi lượng tổng số TE (Fe, Cu, Zn, B, Mn): 500ppm


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8-9S

  - Tăng sinh trưởng, phát triển và sức chống chịu điều kiện bất thuận.

  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.

  - Cải thiện độ phì nhiêu của đất.


 • NPK ĐẦU TRÂU 14-8-6

  Cách dùng:
  - Cây lương thực: 200-250 kg/ha/lần
  - Cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày: 1-2 kg/cây/lần
  - Cây trồng khác: 300-500 kg/ha
  Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng


 • NPK ĐẦU TRÂU 20-20-15

  Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-16-16 +TE

  Công dụng:
  - Tăng sinh trưởng, phát triển của cây ăn trái.
  - Ra hoa nhiều, đậu trái tập trung, tăng năng suất.
  - Mẫu mã đẹp, chín đều, tăng chất lượng trái.
  - Tăng khả năng chống chịu điều kiện bất thuận.
  - Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ của đất.


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-16-13 +TE

  Công dụng:
  - Tăng sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản.
  - Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ của đất.


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-8-16-9S +TE

  Công dụng:
  - Tăng sinh trưởng, phát triển, chống chịu với điều kiện bất thuận.
  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
  - Duy trì và cải thiện độ phì nhiêu của đất.


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-8-16-13S +TE

  - Tăng sinh trưởng, phát triển, chống chịu với điều kiện bất thuận.
  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
  - Duy trì và cải thiện độ phì nhiêu của đất.


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-8-16-9S

  - Tăng sinh trưởng, phát triển và sức chống chịu với điều kiện bất thuận.
  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
  - Cải thiện độ phì nhiêu của đất.


 • NPK Đầu Trâu 20-20-15 Xuất khẩu

  Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng


 • NPK ĐẦU TRÂU 25-25-5 +TE

  - Tăng khả năng sinh trưởng phát triển.

  - Tăng sưc chống chịu cây trồng.

  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản.

  - Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ của đất.


Trang

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.900
Ure Malaysia hạt đục6.950
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top