• NPK ĐẦU TRÂU 16-8-16+13S

  - Tăng sinh trưởng, phát triển và sức chống chịu với điều kiện bất thuận.
  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
  - Cải thiện độ phì nhiêu của đất.


 • NPK ĐẦU TRÂU 20-15-5 +TE

  - Kích thích cây ra rễ, nảy chồi,ra lá, đẻ nhánh khoẻ.
  - Tăng khả năng chống chịu cây trồng.


 • NPK ĐẦU TRÂU 15-5-20 +TE

  - Giúp chắc hạt, cứng cây, hạn chế đổ ngã
  - Giúp trái và củ lớn nhanh, tăng chất lượng nông sản
  - Giúp cây khoẻ, tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8 +TE

  - Cây trồng sinh trưởng, phát triển mạnh
  - Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi
  - Hàm lượng Lưu huỳnh, các Trung và Vi lượng hợp lý, không gây chua đất, nâng cao đội phì cho đất
  - Tăng năng suất cây trồng, tăng lợi nhuận


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8+6S +TE

  - Cây trồng sinh trưởng, phát triển mạnh.
  - Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi.
  - Hàm lượng Lưu huỳnh, các chất Trung và Vi lượng hợp lý nên không gây chua đất, duy trì độ phì cho đất.
  - Tăng năng suất cây trồng, tăng lợi nhuận.


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8+9S

  - Tăng sinh trưởng, phát triển và sức chống chịu điều kiện bất thuận.

  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.

  - Cải thiện độ phì nhiêu của đất.


 • NPK ĐẦU TRÂU 14-8-6

  - Đạm tổng số (Nts): 14%;
  - Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%;
  - Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%;
  - Độ ẩm : ≤2,5%


 • NPK ĐẦU TRÂU 20-20-15

  Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-8-16+9S +TE

  - Tăng khả năng phát triển và chống chịu với điều kiện bất thuận.
  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản.
  - Duy trì và cải thiện độ phì nhiêu của đất.


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-8-16+13S +TE

  - Tăng khả năng phát triển và chống chịu với điều kiện bất lợi.
  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản.
  - Duy trì và cải thiện độ phì nhiêu của đất.


 • NPK ĐẦU TRÂU 16-8-16+9S

  - Tăng sinh trưởng, phát triển và sức chống chịu với điều kiện bất thuận.
  - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
  - Cải thiện độ phì nhiêu của đất.


 • NPK Đầu Trâu 20-20-15 Xuất khẩu

  Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng


Trang

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.300
Ure Cà Mau hạt đục8.800
Ure Phú Mỹ hạt trong8.800
Ure Indo hạt trong8.000
Ure Malaysia hạt đục8.900
Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.300
Ure Cà Mau hạt đục8.800

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top