Thông báo thay đổi, bổ sung thông tin trên bao bì sản phẩm phân bón Đầu Trâu.

       Kính gửi: Quý khách hàng.

      Đầu tiên, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, thương hiệu phân bón Đầu Trâu xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý khách hàng đã tin tưởng và gắn bó cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

      Theo quy định của Nghị định 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nhà nước về phân bón, có hiệu lực từ ngày 20/9/2017. Tại Điều 33& 34, Mục 2, Chương V của Nghị định quy định chi tiết về ghi nhãn, đặt tên sản phẩm phân bón. Vì vậy bao bì các sản phẩm phân bón Đầu Trâu có sự thay đổi, bổ sung một số thông tin theo đúng quy định của Nghị định.

      Để thông tin rộng rãi đến quý khách hàng và bà con nông dân sử dụng sản phẩm phân bón Đầu Trâu của công ty, chúng tôi xin thông báo và gửi đính kèm tất cả các hình ảnh bao bì mới theo quy định của Nghị định 108/2017/NĐ-CP và danh mục sản phẩm phân bón Đầu Trâu được phép lưu hành trên thị trường.

      Nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp:

      - Khu vực ĐBSCL, vui lòng liên hệ anh Nguyễn Thành Danh - 0907.844.568

      - Khu vực miền Đông, Cao nguyên và miền Trung, vui lòng liên hệ anh Trương Quốc Huy - 0913.859.707

      - Tổng đài chăm sóc khách hàng: 19006613 (cước phí 1.000 đ/phút).

      - Email: phanbon@binhdien.com

      Trân trọng cảm ơn

                                                                                            TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                    Đã ký

Để biết thêm chi tiết xin vào Mục Sản phẩm.


Top

Thông báo thay đổi, bổ sung thông tin trên bao bì sản phẩm phân bón Đầu Trâu.

       Kính gửi: Quý khách hàng.

      Đầu tiên, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, thương hiệu phân bón Đầu Trâu xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý khách hàng đã tin tưởng và gắn bó cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

      Theo quy định của Nghị định 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nhà nước về phân bón, có hiệu lực từ ngày 20/9/2017. Tại Điều 33& 34, Mục 2, Chương V của Nghị định quy định chi tiết về ghi nhãn, đặt tên sản phẩm phân bón. Vì vậy bao bì các sản phẩm phân bón Đầu Trâu có sự thay đổi, bổ sung một số thông tin theo đúng quy định của Nghị định.

      Để thông tin rộng rãi đến quý khách hàng và bà con nông dân sử dụng sản phẩm phân bón Đầu Trâu của công ty, chúng tôi xin thông báo và gửi đính kèm tất cả các hình ảnh bao bì mới theo quy định của Nghị định 108/2017/NĐ-CP và danh mục sản phẩm phân bón Đầu Trâu được phép lưu hành trên thị trường.

      Nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được hỗ trợ trực tiếp:

      - Khu vực ĐBSCL, vui lòng liên hệ anh Nguyễn Thành Danh - 0907.844.568

      - Khu vực miền Đông, Cao nguyên và miền Trung, vui lòng liên hệ anh Trương Quốc Huy - 0913.859.707

      - Tổng đài chăm sóc khách hàng: 19006613 (cước phí 1.000 đ/phút).

      - Email: phanbon@binhdien.com

      Trân trọng cảm ơn

                                                                                            TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                    Đã ký

Để biết thêm chi tiết xin vào Mục Sản phẩm.