NPK ĐẦU TRÂU 20-20-15+TE

 

THÀNH PHẦN:

- Đạm (N): 20%

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%

- Kali (K2O): 15%

- Fe: 5ppm; Cu: 5ppm; Zn: 30ppm; B: 25ppm; Mn: 15ppm

 

CÔNG DỤNG:

- Phân NPK+TE Đầu Trâu cao cấp có thành phần dinh dưỡng cân đối và thích hợp cho các loại cây trồng trên nhiều vùng sinh thái khác nhau, giúp gia tăng khả năng để kháng sâu bệnh của cây.

- Các thành phần dinh dưỡng đa, trung và vi lượng trong phân Đầu Trâu vi lượng cao cấp sẽ giúp cây phát triển mạnh mẽ, tăng năng suất và tăng chất lượng nông sản.

 

CÁCH DÙNG:

- Lúa: 300-400 kg/ha. Chia ra bón thúc cây con, thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng.

- Bắp (ngô): 300-500 kg/ha. Chia ra bón lót, thúc cây con và thúc cây xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ.

- Cây công nghiệp (cà phê, cao su…): 200-400 kg/ha/lần, 2-3 lần/năm.

- Cây ăn trái KTCB: 0,1-0,3 kg/ha/lần, 3-4 lần/năm.

- Cây ăn trái kinh doanh: 0,5-1,5kg/ha/lần, sau thu hoạch, trước ra hoa và nuôi trái.

- Cây rau màu: 100-150 kg/ha/lần.

- Cây trồng khác: 100-200 kg/ha/lần.

 

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.750
Ure Malaysia hạt đục6.800
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

NPK ĐẦU TRÂU 20-20-15+TE


 

THÀNH PHẦN:

- Đạm (N): 20%

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%

- Kali (K2O): 15%

- Fe: 5ppm; Cu: 5ppm; Zn: 30ppm; B: 25ppm; Mn: 15ppm

 

CÔNG DỤNG:

- Phân NPK+TE Đầu Trâu cao cấp có thành phần dinh dưỡng cân đối và thích hợp cho các loại cây trồng trên nhiều vùng sinh thái khác nhau, giúp gia tăng khả năng để kháng sâu bệnh của cây.

- Các thành phần dinh dưỡng đa, trung và vi lượng trong phân Đầu Trâu vi lượng cao cấp sẽ giúp cây phát triển mạnh mẽ, tăng năng suất và tăng chất lượng nông sản.

 

CÁCH DÙNG:

- Lúa: 300-400 kg/ha. Chia ra bón thúc cây con, thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng.

- Bắp (ngô): 300-500 kg/ha. Chia ra bón lót, thúc cây con và thúc cây xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ.

- Cây công nghiệp (cà phê, cao su…): 200-400 kg/ha/lần, 2-3 lần/năm.

- Cây ăn trái KTCB: 0,1-0,3 kg/ha/lần, 3-4 lần/năm.

- Cây ăn trái kinh doanh: 0,5-1,5kg/ha/lần, sau thu hoạch, trước ra hoa và nuôi trái.

- Cây rau màu: 100-150 kg/ha/lần.

- Cây trồng khác: 100-200 kg/ha/lần.