• ĐẦU TRÂU AT2

  Chuyên dùng cho cây ăn trái


 • ĐẦU TRÂU AT1

  Chuyên dùng cho cây ăn trái


 • ĐẦU TRÂU TE MÍA 2

  Bón thúc vươn lóng cho mía
  - Giúp mía vươn lóng nhanh, cây to, khỏe, giảm đổ ngã.
  - Tăng sức chống chịu sâu bệnh, hạn, gió
  - Tăng năng suất, tăng chữ đường và chất lượng mía.
  - Nâng cao độ phì nhiêu của đất.


 • ĐẦU TRÂU TE MÍA 1

  Bón lót và thúc đẻ nhánh cho mía
  - Giúp mía ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe, lưu gốc tốt.
  - Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và hạn.
  - Tăng năng suất, tăng chữ đường và chất lượng mía.
  - Nâng cao độ phì nhiêu của đất.


 • ĐẦU TRÂU CM1

  - Mía đẻ nhánh khỏe, vươn cao mạnh, năng suất và chữ đường cao
  - Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, cứng cây, chống đổ ngã


 • ĐẦU TRÂU 999 TVL

  BÓN THÚC 3 CHO LÚA


 • ĐẦU TRÂU 998 TVL

  BÓN THÚC 2 CHO LÚA


 • ĐẦU TRÂU 997 TVL

  BÓN THÚC 1 CHO LÚA


 • PHÂN BÓN ĐẦU TRÂU – LÂN HẠ PHÈN

  - Hạ phèn nhanh, cải tạo đất chua
  - Giải độc hữu cơ, cây nhanh hồi phục
  - Bộ rễ khỏe, tăng sinh trưởng phát triển
  - Nâng cao độ màu mỡ của đất


 • Phân bón chuyên dùng cho Lúa ĐẦU TRÂU TE 02

  - Giúp cây sinh trưởng, phát triển mạnh, đòng to, trổ đều, bông to, hạt chắc.
  - Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh, phèn nặng, hạn, úng.
  - Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo, tăng lợi nhuận.
  - Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.


 • Phân bón chuyên dùng cho Lúa ĐẦU TRÂU TE 01

  - Tăng ra rễ, nảy chồi (đẻ nhánh), vươn cao, tăng số chồi hữu hiệu
  - Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh, phèn mặn, hạn, úng
  - Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo, tăng lợi nhuận
  - Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất


 • Phân chuyên dùng – Đầu Trâu Mùa Khô

  - Cây phục hồi nhanh, hoa nở đều
  - Tăng khả năng đậu quả
  - Tăng khả năng chống chịu điều kiện bất thuận


Trang

Bảng giá phân bón

SA TQ Bôt trắng3.350
SA Nhật Hạt trắng4.300
SA TQ Hạt trắng3.600
Kali Lào bột trắng5.500
Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure đục Cà Mau7.400
Ure Phú Mỹ hạt trong7.300
Ure Malaysia hạt đục7.000

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top