ĐẦU TRÂU TE A1

Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 21%

 - Lân (P2O5hh): 14%

 - Kali (K2Ohh): 7%

 - Lưu huỳnh (S): 2%

 - 25ppm Fe; 30ppm Cu; 145ppm Zn; 105ppm B; 80ppm Mn; 70ppm n-(N-BTPT).

 - 100ppm Maleic-Itaconic Copolymer.

Công dụng:

 - Tăng hiệu quả sử dụng phân bón với 2 hoạt chất A-A:

     + Hoạt chất Agrotain chứa n-[N-BTPT] ngăn chặn sự mất đạm.

     + Hoạt chất Avail chứa Maleic Itaconic Copolymer tăng hiệu quả sử dụng phân lân.

  - Giúp lúa ra rễ mạnh, đẻ nhánh khoẻ, tăng số bông.

 - Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

Cách dùng:

 Đối với lúa:

 - Bón lót trước khi cấy hoặc thúc 7-10 ngày sau sạ: 100-125 kg/ha.

 - Bón thúc đẻ nhánh 18-22 ngày sau sạ: 125-175 kg/ha.

Cây trồng khác:

 - Bón lót hoặc thúc cây con: 50-150 kg/ha.

 - Bón thúc khi cây tăng trưởng mạnh: 100-150 kg/ha.

 

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.750
Ure Malaysia hạt đục6.800
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU TE A1


Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 21%

 - Lân (P2O5hh): 14%

 - Kali (K2Ohh): 7%

 - Lưu huỳnh (S): 2%

 - 25ppm Fe; 30ppm Cu; 145ppm Zn; 105ppm B; 80ppm Mn; 70ppm n-(N-BTPT).

 - 100ppm Maleic-Itaconic Copolymer.

Công dụng:

 - Tăng hiệu quả sử dụng phân bón với 2 hoạt chất A-A:

     + Hoạt chất Agrotain chứa n-[N-BTPT] ngăn chặn sự mất đạm.

     + Hoạt chất Avail chứa Maleic Itaconic Copolymer tăng hiệu quả sử dụng phân lân.

  - Giúp lúa ra rễ mạnh, đẻ nhánh khoẻ, tăng số bông.

 - Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

Cách dùng:

 Đối với lúa:

 - Bón lót trước khi cấy hoặc thúc 7-10 ngày sau sạ: 100-125 kg/ha.

 - Bón thúc đẻ nhánh 18-22 ngày sau sạ: 125-175 kg/ha.

Cây trồng khác:

 - Bón lót hoặc thúc cây con: 50-150 kg/ha.

 - Bón thúc khi cây tăng trưởng mạnh: 100-150 kg/ha.