ĐẦU TRÂU TE A2

Thành phần định lượng:

- Đạm (Nts): 17%

- Lân (P2O5hh): 4%

- Kali (K2Ohh): 21%

- Lưu huỳnh (S): 2%

- Zn: 120ppm; B: 90ppm; n-(N-BTPT): 35ppm; Độ ẩm ≤ 2,5%

Công dụng:

- Tăng hiệu quả sử dụng phân bón với 2 hoạt chất A-A:

     + Hoạt chất Agrotain chứa n-[N-BTPT] ngăn chặn sự mất đạm.

     + Hoạt chất Avail chứa Maleic Itaconic Copolymer tăng hiệu quả sử dụng phân lân.

- Giúp lúa có đòng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

Cách dùng:

- Lúa (bón đón đòng): 100-150 kg/ha.

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.900
Ure Malaysia hạt đục6.900
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU TE A2


Thành phần định lượng:

- Đạm (Nts): 17%

- Lân (P2O5hh): 4%

- Kali (K2Ohh): 21%

- Lưu huỳnh (S): 2%

- Zn: 120ppm; B: 90ppm; n-(N-BTPT): 35ppm; Độ ẩm ≤ 2,5%

Công dụng:

- Tăng hiệu quả sử dụng phân bón với 2 hoạt chất A-A:

     + Hoạt chất Agrotain chứa n-[N-BTPT] ngăn chặn sự mất đạm.

     + Hoạt chất Avail chứa Maleic Itaconic Copolymer tăng hiệu quả sử dụng phân lân.

- Giúp lúa có đòng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

Cách dùng:

- Lúa (bón đón đòng): 100-150 kg/ha.

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.