• Phân bón chuyên dùng cho Lúa ĐẦU TRÂU TE 01

    - Tăng ra rễ, nảy chồi (đẻ nhánh), vươn cao, tăng số chồi hữu hiệu
    - Giúp cây khoẻ mạnh, tăng sức chống chịu điều kiện bất thuận.
    - Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo, tăng lợi nhuận
    - Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất


Trang

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.200
Ure Cà Mau hạt đục8.600
Ure Phú Mỹ hạt trong8.200
Ure Indo hạt trong8.200
Ure Malaysia hạt đục8.200
Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top