STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
51 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 08/12/2017 10.800 đã có Vat đ/kg
52 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 08/12/2017 12.000 đã có Vat đ/kg
53 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 06/12/2017 4.100 đã có vat đ/kg
54 SA TQ Hạt trắng TPHCM 06/12/2017 3.400 đã có vat đ/kg
55 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 06/12/2017 3.000 đã có vat đ/kg
56 Kali Lào bột trắng TPHCM 06/12/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
57 Kali Russia hạt TPHCM 06/12/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
58 Kali Israel hạt TPHCM 06/12/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
59 Ure đục Cà Mau TPHCM 06/12/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
60 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 06/12/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
61 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 06/12/2017 6.600 đã có Vat đ/kg
62 Ure Indo hạt trong TPHCM 06/12/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
63 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 06/12/2017 11.600 đã có Vat đ/kg
64 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 06/12/2017 10.800 đã có Vat đ/kg
65 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 06/12/2017 11.900 đã có Vat đ/kg
66 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 27/11/2017 4.100 đã có vat đ/kg
67 SA TQ Hạt trắng TPHCM 27/11/2017 3.400 đã có vat đ/kg
68 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 27/11/2017 3.000 đã có vat đ/kg
69 Kali Lào bột trắng TPHCM 27/11/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
70 Kali Russia hạt TPHCM 27/11/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
71 Kali Israel hạt TPHCM 27/11/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
72 Ure đục Cà Mau TPHCM 27/11/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
73 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 27/11/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
74 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 27/11/2017 6.500 đã có Vat đ/kg
75 Ure Indo hạt trong TPHCM 27/11/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
76 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 27/11/2017 11.600 đã có Vat đ/kg
77 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 27/11/2017 10.800 đã có Vat đ/kg
78 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 27/11/2017 11.900 đã có Vat đ/kg
79 DAP TQ Hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 24/11/2017 11.900 đã có Vat đ/kg
80 DAP TQ Hạt nâu bao tiếng anh TPHCM 24/11/2017 10.800 đã có Vat đ/kg
81 DAP TQ 16-44 hạt xanh bao tiếng anh TPHCM 24/11/2017 11.600 đã có Vat đ/kg
82 Ure Indo hạt trong TPHCM 24/11/2017 6.400 đã có Vat đ/kg
83 Ure Malaysia hạt đục TPHCM 24/11/2017 6.500 đã có Vat đ/kg
84 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 24/11/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
85 Ure đục Cà Mau TPHCM 24/11/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
86 Kali Russia hạt TPHCM 24/11/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
87 Kali Israel hạt TPHCM 24/11/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
88 Kali Lào bột trắng TPHCM 24/11/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
89 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 24/11/2017 3.000 đã có vat đ/kg
90 SA TQ Hạt trắng TPHCM 24/11/2017 3.400 đã có vat đ/kg
91 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 24/11/2017 4.100 đã có vat đ/kg
92 SA Nhật Hạt trắng TPHCM 22/11/2017 4.100 đã có vat đ/kg
93 SA TQ Hạt trắng TPHCM 22/11/2017 3.400 đã có vat đ/kg
94 SA TQ Hạt nhuyễn TPHCM 22/11/2017 2.900 đã có vat đ/kg
95 Kali Lào bột trắng TPHCM 22/11/2017 5.500 đã có Vat đ/kg
96 Kali Russia hạt TPHCM 22/11/2017 7.000 đã có Vat đ/kg
97 Kali Israel hạt TPHCM 22/11/2017 7.150 đã có Vat đ/kg
98 Ure đục Cà Mau TPHCM 22/11/2017 6.900 đã có Vat đ/kg
99 Ure Phú Mỹ hạt trong TPHCM 22/11/2017 6.700 đã có Vat đ/kg
100 Ure Malai hạt đục TPHCM 22/11/2017 6.600 đã có Vat đ/kg

Trang:


Top