NPK ĐẦU TRÂU 13-13-13+TE

THÀNH PHẦN:

- Đạm (N): 13%

- Lân (P2O5hh): 13%

- Kali (K2O): 13%

- Canxi (CaO): 1%

- Magiê (MgO): 0,6%

- Lưu huỳnh (S): 6%

- Sắt (Fe): 90ppm

- Kẽm (Zn):15ppm

- Đồng (Cu): 10ppm

- Bo (B): 90ppm

 

CÔNG DỤNG:

- Tăng khả năng sinh trưởng phát triển của cây trồng

- Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ đất

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản

 

CÁCH DÙNG:

- Cây ăn trái kinh doanh: 3-5 kg/cây; chia ra làm 4 lần trong vụ: sau thu hoạch, trước khi ra bông, sau khi đậu trái và nuôi trái.

- Lúa: 400-600 kg/ha; chia làm 3 lần: thúc cây con, thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng.

- Bắp: 500-800 kg/ha; chia làm 3 lần bón: lót khi trồng, thúc khi cây có 4-6 lá, khi cây xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ.

- Rau, đậu: 300-450 kg/ha; chia làm 3 lần bón: lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành.

- Cây công nghiệp ngắn ngày (mía, bông, thuốc lá, vừng…): 700-900 kg/ha; chia làm 3 lần bón: lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành.

- Cây công nghiệp dài ngày (cao su, điều, hồ tiêu): 1-4 kg/cây (nọc); chia làm 3 lần: đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa.

- Các cây trồng khác: 300-450 kg/ha; chia làm 3 lần: Lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành.

 

Bảng giá phân bón

SA Nhật Hạt trắng3.900
SA TQ Hạt trắng2.700
SA TQ Hạt nhuyễn2.750
Kali Lào bột trắng5.200
Kali Russia hạt6.800
Kali Israel hạt6.900
Ure đục Cà Mau5.950
Ure Phú Mỹ hạt trong6.300
Ure TQ hạt đục5.900

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

NPK ĐẦU TRÂU 13-13-13+TE


THÀNH PHẦN:

- Đạm (N): 13%

- Lân (P2O5hh): 13%

- Kali (K2O): 13%

- Canxi (CaO): 1%

- Magiê (MgO): 0,6%

- Lưu huỳnh (S): 6%

- Sắt (Fe): 90ppm

- Kẽm (Zn):15ppm

- Đồng (Cu): 10ppm

- Bo (B): 90ppm

 

CÔNG DỤNG:

- Tăng khả năng sinh trưởng phát triển của cây trồng

- Tăng hiệu quả kinh tế, duy trì độ màu mỡ đất

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản

 

CÁCH DÙNG:

- Cây ăn trái kinh doanh: 3-5 kg/cây; chia ra làm 4 lần trong vụ: sau thu hoạch, trước khi ra bông, sau khi đậu trái và nuôi trái.

- Lúa: 400-600 kg/ha; chia làm 3 lần: thúc cây con, thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng.

- Bắp: 500-800 kg/ha; chia làm 3 lần bón: lót khi trồng, thúc khi cây có 4-6 lá, khi cây xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ.

- Rau, đậu: 300-450 kg/ha; chia làm 3 lần bón: lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành.

- Cây công nghiệp ngắn ngày (mía, bông, thuốc lá, vừng…): 700-900 kg/ha; chia làm 3 lần bón: lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành.

- Cây công nghiệp dài ngày (cao su, điều, hồ tiêu): 1-4 kg/cây (nọc); chia làm 3 lần: đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa.

- Các cây trồng khác: 300-450 kg/ha; chia làm 3 lần: Lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành.