ĐẦU TRÂU HỒ TIÊU

THÀNH PHẦN:

20% N, 10% P2O5, 20% K2O

0,5% CaO; 0,5% MgO; 1% S; 15ppm Fe; 5ppm Cu; 5ppm Zn; 15ppm B

 

CÔNG DỤNG:

- Nảy chồi, ra lá, ra chuồi, tăng đậu quả, quả to, hạt lớn.

- Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn, gió.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

- Nâng cao độ phì của đất.

 

CÁCH DÙNG:

- Hồ tiêu kiến thiết CB: 0,3-0,7 kg/nọc/năm, chia ra bón 3 lần vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

- Hồ tiêu kinh doanh: 0,3-0,5 kg/nọc/lần. Bón 4 lần trước thu hoạch đợt cuối, trước khi ra chuồi, ra hoa rộ, sau khi đậu quả và quả đang lớn.

- Cây trồng khác: 200-400 kg/ha/lần bón.

 

Bảng giá phân bón

SA Nhật Hạt trắng3.900
SA TQ Hạt trắng2.700
SA TQ Hạt nhuyễn2.750
Kali Lào bột trắng5.200
Kali Russia hạt6.800
Kali Israel hạt6.900
Ure đục Cà Mau5.950
Ure Phú Mỹ hạt trong6.300
Ure TQ hạt đục5.900

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU HỒ TIÊU


THÀNH PHẦN:

20% N, 10% P2O5, 20% K2O

0,5% CaO; 0,5% MgO; 1% S; 15ppm Fe; 5ppm Cu; 5ppm Zn; 15ppm B

 

CÔNG DỤNG:

- Nảy chồi, ra lá, ra chuồi, tăng đậu quả, quả to, hạt lớn.

- Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn, gió.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

- Nâng cao độ phì của đất.

 

CÁCH DÙNG:

- Hồ tiêu kiến thiết CB: 0,3-0,7 kg/nọc/năm, chia ra bón 3 lần vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

- Hồ tiêu kinh doanh: 0,3-0,5 kg/nọc/lần. Bón 4 lần trước thu hoạch đợt cuối, trước khi ra chuồi, ra hoa rộ, sau khi đậu quả và quả đang lớn.

- Cây trồng khác: 200-400 kg/ha/lần bón.