ĐẦU TRÂU AT3

Thành phần định lượng:

- Đạm tổng số (Nts): 14%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 17%;

- Lưu huỳnh (S): 1,5%;

- Đồng (Cu): 50ppm; Kẽm (Zn): 160ppm; Bo (B): 120ppm; Mangan (Mn): 50ppm;

- Độ ẩm : ≤2,5%

Công dụng:

Chuyên dùng cho cây ăn trái

Cách dùng:

- Cây ăn trái giai đoạn kinh doanh (bón nuôi trái):

 + Bưởi, cam, quýt…: 0,3 – 0,5 kg/cây/lần

 + Sầu riêng: 1 – 2 kg/cây/lần

 + Thanh long: 0,2 – 0,5 kg/trụ/lần

 + Xoài, bơ, chôm chôm, nhãn: 1 – 1,5 kg/cây/lần

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.900
Ure Malaysia hạt đục6.950
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU AT3


Thành phần định lượng:

- Đạm tổng số (Nts): 14%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 17%;

- Lưu huỳnh (S): 1,5%;

- Đồng (Cu): 50ppm; Kẽm (Zn): 160ppm; Bo (B): 120ppm; Mangan (Mn): 50ppm;

- Độ ẩm : ≤2,5%

Công dụng:

Chuyên dùng cho cây ăn trái

Cách dùng:

- Cây ăn trái giai đoạn kinh doanh (bón nuôi trái):

 + Bưởi, cam, quýt…: 0,3 – 0,5 kg/cây/lần

 + Sầu riêng: 1 – 2 kg/cây/lần

 + Thanh long: 0,2 – 0,5 kg/trụ/lần

 + Xoài, bơ, chôm chôm, nhãn: 1 – 1,5 kg/cây/lần

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.