THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham dự đấu thầu Gói thầu: “Đầu tư hệ thống phần mềm tổng thể Quản trị và chăm sóc khách hàng” theo hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước.

       Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

-      Phòng Marketing, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

-      Địa chỉ: KCN Long Định, Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

-      Điện thoại:  0914560227.

-      Email: nam.phan@binhdien.com.

Và mua hồ sơ mời thầu với một khoản lệ phí là: 1.000.000 VND (một triệu Việt Nam đồng), tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ KCN Long Định, Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu, đóng thầu và mở thầu:

-      Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 09 năm 2019 (trong giờ làm việc).

-      Hồ sơ dự thầu nộp về Phòng Marketing, Công ty CP phân bón Bình Điền, địa chỉ KCN Long Định, Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An trước 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 15 tháng 10 năm 2019.

-      Hồ sơ dự thầu sẽ được mở với sự có mặt của đại diện các nhà thầu vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp Công ty CP phân bón Bình Điền, địa chỉ KCN Long Định, Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An.

Trân trọng kính mời.


Top

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham dự đấu thầu Gói thầu: “Đầu tư hệ thống phần mềm tổng thể Quản trị và chăm sóc khách hàng” theo hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước.

       Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

-      Phòng Marketing, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

-      Địa chỉ: KCN Long Định, Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

-      Điện thoại:  0914560227.

-      Email: nam.phan@binhdien.com.

Và mua hồ sơ mời thầu với một khoản lệ phí là: 1.000.000 VND (một triệu Việt Nam đồng), tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ KCN Long Định, Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu, đóng thầu và mở thầu:

-      Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 09 năm 2019 (trong giờ làm việc).

-      Hồ sơ dự thầu nộp về Phòng Marketing, Công ty CP phân bón Bình Điền, địa chỉ KCN Long Định, Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An trước 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 15 tháng 10 năm 2019.

-      Hồ sơ dự thầu sẽ được mở với sự có mặt của đại diện các nhà thầu vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 10 năm 2019 tại Phòng họp Công ty CP phân bón Bình Điền, địa chỉ KCN Long Định, Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An.

Trân trọng kính mời.

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC