Phân bón lá cao cấp cho hoa kiểng: Đầu Trâu Spray 1, Spray 2, Spray 3

Sau thời gian nghiên cứu và khảo nghiệm, Công ty Phân bón Bình Điền đã đưa vào sản xuất sản phẩm phân bón lá cao cấp cho hoa kiểng: Đầu Trâu Spray 1, Spray 2 và Spray 3. Với thành phần các chất dinh dưỡng cân đối, còn được bổ sung các chất vi lượng giúp cây trồng phát triển tốt, chống chịu sâu bệnh và thời tiết bất thuận. Chi tiết về sản phẩm: - Đầu Trâu Spray 1: * Thành phần: 600ppm N, 300ppm P2O5, 200ppm K2O, vi lượng: Zn, Fe, Cu, Mn, B, Mo và các hoạt chất: GA3, aNAA, bNOA, Penac P. * Công dụng: - Thúc lan, hoa hồng và các cây hoa khác ra lá, nảy chồi, vươn cao, thành thục sớm, ra hoa mạnh. - Tăng sức chống chịu sâu bệnh và thời tiết bất thuận. - Giúp bonsai, kiểng, cỏ ra lá và đọt mạnh, thế đẹp. * Cách dùng: Xoay vòi phun về vị trí Spray rồi phun - Lan, hồng, cúc và các cây hoa khác: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần từ cây con đến ra nụ và sau cắt hoa. - Bon sai, cây cảnh và thảm cỏ: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần khi cây con, sau tỉa cành và tăng trưởng mạnh. Phân bón lá Đầu Trâu Spray 1 Phân bón lá Đầu Trâu Spray 1 Đầu Trâu Spray 2: * Thành phần: 200ppm N, 600ppm P2O5, 400ppm K2O, vi lượng: Zn, Fe, Cu, Mn, B, Mo và các hoạt chất: GA3, aNAA, bNOA, Penac P. * Công dụng: - Thúc sự phân hóa mầm hoa ở lan, hồng và các cây hoa khác giúp ra hoa sớm, nở to, màu đẹp. - Thúc bonsai, kiểng, cỏ ra rễ khỏe, tốt cây, thế đẹp. * Cách dùng: Xoay vòi phun về vị trí Spray rồi phun - Lan, hồng và các cây hoa khác: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần từ khi sắp nhú vòi hoa đến khi hoa nở. - Bon sai, cây cảnh, cỏ: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần sau khi chuyển chậu và tăng trưởng mạnh. Phân bón lá Đầu Trâu Spray 2Phân bón lá Đầu Trâu Spray 2 Đầu Trâu Spray 3: * Thành phần: 300ppm N, 400ppm P2O5, 500ppm K2O, vi lượng: Zn, Fe, Cu, Mn, B, Mo và các hoạt chất: GA3, aNAA, bNOA, Penac P. * Công dụng: - Dưỡng hoa, giúp hoa nở to, cành hoa chắc khỏe, cánh hoa dày, màu đẹp, hương thơm, lâu tàn. - Giúp bonsai, kiểng và cỏ khỏe cây, thế đẹp. * Cách dùng: Xoay vòi phun về vị trí Spray rồi phun - Lan, hồng và các cây hoa khác: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần từ ra nụ đến cắt hoa và hoa tàn. - Bon sai, cây cảnh và thảm cỏ: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần trong thời kỳ cây tăng trưởng mạnh. Phân bón lá Đầu Trâu Spray 3Phân bón lá Đầu Trâu Spray 3


Top

Phân bón lá cao cấp cho hoa kiểng: Đầu Trâu Spray 1, Spray 2, Spray 3

Sau thời gian nghiên cứu và khảo nghiệm, Công ty Phân bón Bình Điền đã đưa vào sản xuất sản phẩm phân bón lá cao cấp cho hoa kiểng: Đầu Trâu Spray 1, Spray 2 và Spray 3. Với thành phần các chất dinh dưỡng cân đối, còn được bổ sung các chất vi lượng giúp cây trồng phát triển tốt, chống chịu sâu bệnh và thời tiết bất thuận. Chi tiết về sản phẩm: - Đầu Trâu Spray 1: * Thành phần: 600ppm N, 300ppm P2O5, 200ppm K2O, vi lượng: Zn, Fe, Cu, Mn, B, Mo và các hoạt chất: GA3, aNAA, bNOA, Penac P. * Công dụng: - Thúc lan, hoa hồng và các cây hoa khác ra lá, nảy chồi, vươn cao, thành thục sớm, ra hoa mạnh. - Tăng sức chống chịu sâu bệnh và thời tiết bất thuận. - Giúp bonsai, kiểng, cỏ ra lá và đọt mạnh, thế đẹp. * Cách dùng: Xoay vòi phun về vị trí Spray rồi phun - Lan, hồng, cúc và các cây hoa khác: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần từ cây con đến ra nụ và sau cắt hoa. - Bon sai, cây cảnh và thảm cỏ: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần khi cây con, sau tỉa cành và tăng trưởng mạnh. Phân bón lá Đầu Trâu Spray 1 Phân bón lá Đầu Trâu Spray 1 Đầu Trâu Spray 2: * Thành phần: 200ppm N, 600ppm P2O5, 400ppm K2O, vi lượng: Zn, Fe, Cu, Mn, B, Mo và các hoạt chất: GA3, aNAA, bNOA, Penac P. * Công dụng: - Thúc sự phân hóa mầm hoa ở lan, hồng và các cây hoa khác giúp ra hoa sớm, nở to, màu đẹp. - Thúc bonsai, kiểng, cỏ ra rễ khỏe, tốt cây, thế đẹp. * Cách dùng: Xoay vòi phun về vị trí Spray rồi phun - Lan, hồng và các cây hoa khác: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần từ khi sắp nhú vòi hoa đến khi hoa nở. - Bon sai, cây cảnh, cỏ: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần sau khi chuyển chậu và tăng trưởng mạnh. Phân bón lá Đầu Trâu Spray 2Phân bón lá Đầu Trâu Spray 2 Đầu Trâu Spray 3: * Thành phần: 300ppm N, 400ppm P2O5, 500ppm K2O, vi lượng: Zn, Fe, Cu, Mn, B, Mo và các hoạt chất: GA3, aNAA, bNOA, Penac P. * Công dụng: - Dưỡng hoa, giúp hoa nở to, cành hoa chắc khỏe, cánh hoa dày, màu đẹp, hương thơm, lâu tàn. - Giúp bonsai, kiểng và cỏ khỏe cây, thế đẹp. * Cách dùng: Xoay vòi phun về vị trí Spray rồi phun - Lan, hồng và các cây hoa khác: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần từ ra nụ đến cắt hoa và hoa tàn. - Bon sai, cây cảnh và thảm cỏ: Phun định kỳ 7-10 ngày/lần trong thời kỳ cây tăng trưởng mạnh. Phân bón lá Đầu Trâu Spray 3Phân bón lá Đầu Trâu Spray 3

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC