Đảng uỷ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023.

Ngày 25/1/2024, Đảng uỷ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023. Đồng chí Ngô Văn Đông - Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội Nghị.

     Dự Hội nghị có các đồng chí Đảng uỷ viên, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc và các lãnh đạo các đơn vị thành viên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.


Đồng chí Ngô Văn Đông - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị. 

     Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phu - Phó bí thư Đảng uỷ báo cáo tổng kết công tác năm 2023. Báo cáo đã nêu rõ, trong năm 2023 với tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Xung đột Nga - Ukraina, Xung đột Trung Đông; áp lực lạm phát cao; thị trường xuất khẩu thu hẹp, giá nguyên vật liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận chuyển ở mức cao… đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều hành và quản trị sản xuất.

     Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất VN, Đảng uỷ công ty, các cấp uỷ trực thuộc đã đề ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, qua đó đã đạt được một số kết quả nhất định trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

     Cụ thể, trong năm 2023, Đảng ủy, các chị bộ trực thuộc đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp cho cán bộ đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

     Đã thực hiện tốt công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023. An ninh chính trị nội bộ được giữ vững.

- Kết quả xếp loại đảng viên, chi bộ năm 2023:

Có 08/08 chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại, trong đó:

- 02 chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 25%;

- 05 chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 62,5% ;

- 01 chi bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 12,5%;

- Có 20/139 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, chiếm tỷ lệ 14%;

- 114/139 đảng viên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 82%; 02/139 đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 1,4%.

     Năm 2023, Đảng bộ Công ty được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

- Sản lượng tiêu thụ 579.452 tấn, so với cùng kỳ đạt 113,6%.

- Tổng doanh thu: 8.727.311 triệu đồng, so với cùng kỳ đạt 100,1%. Riêng Doanh thu Công ty Mẹ 4.937.800 triệu đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 196,249 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty Mẹ: 237,488 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân: 17,233 triệu đồng.


Bí thư Đảng uỷ Ngô Văn Đông trao giấy khen cho các Chi bộ  đạt thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

     Đồng chí Ngô Văn Đông - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc công ty nhấn mạnh nguyên nhân đạt được những kết quả nêu trên là sự lãnh đạo của Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, sự nỗ lực của Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng uỷ, chính quyền, các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; và sự ủng hộ của các đảng viên và tập thể người lao động đã góp phần vào những kết quả nêu trên.Trao giấy khen cho các đồng chí đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

     Và khẳng định kết quả đạt được là cơ bản, nhưng không được chủ quan, thoả mãn, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Cụ thể, sức ép lạm phát còn cao, thị trường quốc tế bị thu hẹp, cạnh tranh ngày càng gay gắt, biến đổi khí hậu ngày càng phát triển và phức tạp.

     Đồng chí Bí thư cơ bản thống nhất với báo cáo và các ý kiến phát biểu về dự báo năm 2024 và chỉ đạo năm 2024, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

⁃ Nhiệm vụ chính trị: Triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 mà Tập đoàn HCVN giao, cụ thể:

+ SLSX: 567.920 tấn, SLTT: 567.920 tấn.

+ Doanh thu: 7.137.105 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 210 tỷ đồng, riêng Công ty mẹ: 160 tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân: 13,17 triệu đồng.

⁃ Công tác xây dựng Đảng:

+ Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn về việc xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

- Tiếp tục ban hành các nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Công ty; bám sát phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để cụ thể hóa thành Chương trình hành động, kế hoạch công tác.

- Thường xuyên giám sát, chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

     Đồng chí Bí thư Đảng uỷ khẳng định nhiệm vụ năm 2024 là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết của Đảng uỷ. Bí thư Đảng uỷ công ty đề nghị các đồng chỉ đảng uỷ viên, các bí thư chi bộ quán triệt tinh thần hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả trong toàn bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và tập thể người lao động trong phạm vi quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả để thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

     Hội nghị kết thúc trong bầu không khí phấn khởi và quyết tâm./

Digital MarketingTop

TẢI ỨNG DỤNG CANH TÁC THÔNG MINH TẠI ĐÂY

Đảng uỷ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023.

Ngày 25/1/2024, Đảng uỷ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023. Đồng chí Ngô Văn Đông - Bí thư Đảng uỷ chủ trì Hội Nghị.

     Dự Hội nghị có các đồng chí Đảng uỷ viên, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc và các lãnh đạo các đơn vị thành viên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.


Đồng chí Ngô Văn Đông - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị. 

     Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phu - Phó bí thư Đảng uỷ báo cáo tổng kết công tác năm 2023. Báo cáo đã nêu rõ, trong năm 2023 với tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Xung đột Nga - Ukraina, Xung đột Trung Đông; áp lực lạm phát cao; thị trường xuất khẩu thu hẹp, giá nguyên vật liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận chuyển ở mức cao… đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều hành và quản trị sản xuất.

     Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất VN, Đảng uỷ công ty, các cấp uỷ trực thuộc đã đề ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, qua đó đã đạt được một số kết quả nhất định trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

     Cụ thể, trong năm 2023, Đảng ủy, các chị bộ trực thuộc đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp cho cán bộ đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

     Đã thực hiện tốt công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023. An ninh chính trị nội bộ được giữ vững.

- Kết quả xếp loại đảng viên, chi bộ năm 2023:

Có 08/08 chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại, trong đó:

- 02 chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 25%;

- 05 chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 62,5% ;

- 01 chi bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 12,5%;

- Có 20/139 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, chiếm tỷ lệ 14%;

- 114/139 đảng viên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 82%; 02/139 đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 1,4%.

     Năm 2023, Đảng bộ Công ty được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

- Sản lượng tiêu thụ 579.452 tấn, so với cùng kỳ đạt 113,6%.

- Tổng doanh thu: 8.727.311 triệu đồng, so với cùng kỳ đạt 100,1%. Riêng Doanh thu Công ty Mẹ 4.937.800 triệu đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 196,249 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty Mẹ: 237,488 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân: 17,233 triệu đồng.


Bí thư Đảng uỷ Ngô Văn Đông trao giấy khen cho các Chi bộ  đạt thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

     Đồng chí Ngô Văn Đông - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc công ty nhấn mạnh nguyên nhân đạt được những kết quả nêu trên là sự lãnh đạo của Đảng uỷ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, sự nỗ lực của Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng uỷ, chính quyền, các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; và sự ủng hộ của các đảng viên và tập thể người lao động đã góp phần vào những kết quả nêu trên.Trao giấy khen cho các đồng chí đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

     Và khẳng định kết quả đạt được là cơ bản, nhưng không được chủ quan, thoả mãn, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Cụ thể, sức ép lạm phát còn cao, thị trường quốc tế bị thu hẹp, cạnh tranh ngày càng gay gắt, biến đổi khí hậu ngày càng phát triển và phức tạp.

     Đồng chí Bí thư cơ bản thống nhất với báo cáo và các ý kiến phát biểu về dự báo năm 2024 và chỉ đạo năm 2024, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

⁃ Nhiệm vụ chính trị: Triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 mà Tập đoàn HCVN giao, cụ thể:

+ SLSX: 567.920 tấn, SLTT: 567.920 tấn.

+ Doanh thu: 7.137.105 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 210 tỷ đồng, riêng Công ty mẹ: 160 tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân: 13,17 triệu đồng.

⁃ Công tác xây dựng Đảng:

+ Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn về việc xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

- Tiếp tục ban hành các nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Công ty; bám sát phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để cụ thể hóa thành Chương trình hành động, kế hoạch công tác.

- Thường xuyên giám sát, chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

     Đồng chí Bí thư Đảng uỷ khẳng định nhiệm vụ năm 2024 là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết của Đảng uỷ. Bí thư Đảng uỷ công ty đề nghị các đồng chỉ đảng uỷ viên, các bí thư chi bộ quán triệt tinh thần hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả trong toàn bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và tập thể người lao động trong phạm vi quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả để thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

     Hội nghị kết thúc trong bầu không khí phấn khởi và quyết tâm./

Digital Marketing


Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC