Chương trình khuyến mại Quà tặng "Mua phân Đầu Trâu - Có ngay Quà tặng"

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI:

MUA PHÂN ĐẦU TRÂU CÓ NGAY QUÀ TẶNG

Khi mua bất kỳ 02 bao phân bón nhãn hiệu Đầu Trâu sẽ nhận ngay quà tặng là 01 gói đường tinh luyện Biên Hoà Pure (500 gram) tại nơi mua hàng.

• Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 14/11/2019.
• Hàng hoá khuyến mại: Tất cả các sản phẩm phân bón nhãn hiệu Đầu Trâu của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, sản xuất tại Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An được đóng gói thành phẩm với khối lượng tịnh 50kg/bao, 20kg/bao,…(không bao gồm các sản phẩm đóng bao xá). Giá bán: áp dụng theo bảng giá quy định hiện hành của Công ty.
• Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Người sử dụng phân bón nhãn hiệu Đầu Trâu (Bà con nông dân).
• Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
Trong thời gian khuyến mại từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 14/11/2019. Người sử dụng khi mua bất kỳ 02 (hai) bao phân bón nhãn hiệu Đầu Trâu sẽ được tặng 01 gói đường tinh luyện Biên Hoà Pure (khối lượng tịnh 500 gram/gói). Quà tặng sẽ được khách hàng (đại lý của Công ty, khách hàng vãng lai, người mua lẻ,…) nhận tại kho Công ty cổ phần phân bón Bình Điền khi đến mua hàng. Người sử dụng (Bà con nông dân) khi mua bất kỳ 2 bao phân bón nhãn hiệu Đầu Trâu sẽ nhận ngay quà tặng là 01 gói đường tinh luyện Biên Hoà Pure (khối lượng tịnh 500 gram/gói) tại nơi mua hàng.

 

     Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Top

Chương trình khuyến mại Quà tặng "Mua phân Đầu Trâu - Có ngay Quà tặng"

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI:

MUA PHÂN ĐẦU TRÂU CÓ NGAY QUÀ TẶNG

Khi mua bất kỳ 02 bao phân bón nhãn hiệu Đầu Trâu sẽ nhận ngay quà tặng là 01 gói đường tinh luyện Biên Hoà Pure (500 gram) tại nơi mua hàng.

• Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 14/11/2019.
• Hàng hoá khuyến mại: Tất cả các sản phẩm phân bón nhãn hiệu Đầu Trâu của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, sản xuất tại Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An được đóng gói thành phẩm với khối lượng tịnh 50kg/bao, 20kg/bao,…(không bao gồm các sản phẩm đóng bao xá). Giá bán: áp dụng theo bảng giá quy định hiện hành của Công ty.
• Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Người sử dụng phân bón nhãn hiệu Đầu Trâu (Bà con nông dân).
• Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
Trong thời gian khuyến mại từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 14/11/2019. Người sử dụng khi mua bất kỳ 02 (hai) bao phân bón nhãn hiệu Đầu Trâu sẽ được tặng 01 gói đường tinh luyện Biên Hoà Pure (khối lượng tịnh 500 gram/gói). Quà tặng sẽ được khách hàng (đại lý của Công ty, khách hàng vãng lai, người mua lẻ,…) nhận tại kho Công ty cổ phần phân bón Bình Điền khi đến mua hàng. Người sử dụng (Bà con nông dân) khi mua bất kỳ 2 bao phân bón nhãn hiệu Đầu Trâu sẽ nhận ngay quà tặng là 01 gói đường tinh luyện Biên Hoà Pure (khối lượng tịnh 500 gram/gói) tại nơi mua hàng.

 

     Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC