• Phân bón chuyên dùng cho Lúa ĐẦU TRÂU TE 01

    - Tăng ra rễ, nảy chồi (đẻ nhánh), vươn cao, tăng số chồi hữu hiệu
    - Giúp cây khoẻ mạnh, tăng sức chống chịu điều kiện bất thuận.
    - Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo, tăng lợi nhuận
    - Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất


Trang

Bảng giá phân bón

Kali Phú Mỹ bột7.350
Kali Israel bột7.150
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)9.200
Ure Cà Mau7.600
Ure Phú Mỹ7.700
Ure Indo hạt trong7.100
Ure Indo hạt đục7.100
Ure Malaysia hạt đục7.100
Kali Phú Mỹ bột7.350

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top