• Đầu Trâu chắc hạt

  - Hạn chế rụng trái cà phê, trái lớn nhanh, chắc hạt
  - Giúp lúa có đòng to, tăng số hạt/bông, hạt chắc
  - Giúp bắp tăng số hạt/trái, tăng trọng lượng hạt
  - Tăng độ mủ cao su, tăng năng suất


 • ĐẦU TRÂU THANH LONG

  - Tăng sinh trưởng phát triển.
  - Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.
  - Tăng độ phì nhiêu của đất.


 • ĐẦU TRÂU AT3

  Chuyên dùng cho cây ăn trái


 • ĐẦU TRÂU AT2

  Chuyên dùng cho cây ăn trái


 • ĐẦU TRÂU AT1

  - Sử dụng bón cho cây ăn trái vào giai đoạn sau thu hoạch.


 • ĐẦU TRÂU TE MÍA 2

  Bón thúc vươn lóng cho mía
  - Giúp mía vươn lóng nhanh, cây to, khỏe, giảm đổ ngã.
  - Tăng sức chống chịu sâu bệnh, hạn chế đổ ngã
  - Tăng năng suất, tăng chữ đường
  - Nâng cao độ phì nhiêu của đất.


 • ĐẦU TRÂU TE MÍA 1

  Bón lót và thúc đẻ nhánh cho mía
  - Giúp mía ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe, lưu gốc tốt.
  - Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và hạn.
  - Tăng năng suất và tăng chữ đường
  - Nâng cao độ phì nhiêu của đất.


 • ĐẦU TRÂU CM1

  - Giúp mía vươn lóng mạnh.
  - Tăng khả năng chống chịu và hạn chế đổ ngã.
  - Tăng năng suất và chử đường.


 • ĐẦU TRÂU 999 TVL

  Bón thúc 3 tốt nhất cho lúa


 • ĐẦU TRÂU 998 TVL

  Bón thúc 2 tốt nhất cho lúa


 • ĐẦU TRÂU 997 TVL

  Bón thúc 1 tốt nhất cho lúa


 • Phân bón chuyên dùng cho Lúa ĐẦU TRÂU TE 02

  - Giúp cây sinh trưởng, phát triển mạnh, đòng to, trổ đều, bông to, hạt chắc.
  - Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh, phèn nặng, hạn, úng.
  - Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo, tăng lợi nhuận.
  - Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.


Trang

Bảng giá phân bón

Kali Phú Mỹ bột7.350
Kali Israel bột7.150
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)9.200
Ure Cà Mau7.600
Ure Phú Mỹ7.700
Ure Indo hạt trong7.100
Ure Indo hạt đục7.100
Ure Malaysia hạt đục7.100
Kali Phú Mỹ bột7.350

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top