HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA PHÂN ĐẦU TRÂU 46A+ TRÊN CÂY CHÈ

Đầu Trâu 46A+ là phân đạm Ure được bọc với chế phẩm Agrotain, là chất có tác dụng làm giảm thất thóat N. Trên phạm vi thế giới, chế phẩm Agrotain, từ lâu  đã được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp ở nhiều nước. Ở điều kiện nước ta, chế phẩm này được công ty Cổ phần phân bón Bình điền đưa vào các sản phẩm phân có chứa N từ năm 2008, và đã được bà con khắp cả nước, cũng như các nước láng giềng như Lào, Cambodia, Myanmar phấn khởi đón nhận. Hàng năm Bình điền đã cung cấp cho bà con nông dân khoảng 65-70.000 tấn dạng đạm này, chưa kể chế phẩm Agrotain được phối trộn trong  phân NPK các loại. Đánh giá trên nhiều loại cây, nhiều vụ, bình quân nếu sử dựng đạm vàng 46A+ thì đều có thể tiết gỉam được từ 20-45%, lấy bình quân trên diện rộng là khoảng 30% chất N. Điều ấy mang lại nhiều lợi ích đáng kể không những cho nhà nông mà cho cả môi trường sinh thái rất có ý nghĩa. Để mở rộng phạm vi ứng dụng tiến bộ này cho nhiều cây trồng hơn nữa,năm 2016, công ty Bình Điền Ninh Bình đã phối hợp với Viện Nông hóa thổ nhưỡng tiến hành thí nghiệm chính quy sử dụng đạm vàng 46A+ thay cho Ure, bón trên chè  tại thôn Đồng Bòng, Xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Thái nguyên. Thí nghiệm thực hiện trên giống chè TRI 777, 5 năm tuổi,là giống chè được trồng phổ biến trong vùng. Thí nghiệm gồm các công thức sau:

1/ Công thức 1:Đối chứng dùng các loại phân đơn như Ure, Super lân và kali cờ lorua, (KCl),nền phân tổng cộng là:400N+150P205+240K20/ha

2/Công thức 2: Cũng dùng các loại phân đơn, nhưng riêng phân đạm sử dụng Đầu Trâu 46A+, nền phân bằng nền đối chứng.

3/ Công thứ 3: Giống công thức 2, nhưng giảm  20%  lượng N so với công thức 2

4/Công thức 4: giống cống thức 2 nhưng giảm 30% lượng N so với công thức 2.

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức RBCD, nhắc lại 3 lần, diện tích ô thí nghiệm 20m2. Kết quả theo dõi các chỉ tiêu về tăng trưởng như mật độ búp chè/ m2, nhận thấy  công thức bón phân Ure được bọc Agrotain ( 46A+)-công thức 2, có mật độ búp chè cao hơn 2,71% so với đối chứng; Công thức 3, khi giảm 20% lượng N vẫn cho mật độ búp chè còn cao hơn đối chứng  là 1,73%. Riêng công thức 4, giảm 30%N thì số lượng búp chè/m2 có xu hướng giảm nhẹ so với đốí chứng. Khi so sánh khối lượng chè tươi thu hoạch cả 4 đợt ( Tháng 5,7, 8 và tháng 10) thì cũng thể hiện rõ chiều hướng như số lượng biến động của búp chè nói trên. Công thức 2  bón đạm vàng 46A+ có năng suất chè tươi bình quân trong 4 đợt hái cao hơn đối chứng là 353kg/ha, (tăng 13%). Công thức 3, giảm 20% N , năng suất chè búp tươi vẫn cao hơn đối chứng là 7,12%. Còn công thức 4, giảm 30% N, năng suất chè tươi vẫn có xu hướng cao hơn đối chứng  (tăng 1,1%). Có nghĩa là khi dùng đạm vàng 46A+ bón cho chè, dù giảm số lượng bón đi đến 30% thì năng suất chè tươi vẫn tương đương với nền đối chứng bón đủ 100% N. Về mặt hiệu quả kinh tế, Khi so sánh chi phí phân bón đầu tư thì, công thức 2, bón 100% lượng N bằng 46A+ so với đối chứng thì mức đầu tư có cao hơn đối chứng là 539.000đ/ha. Nhưng ở các công thức 3 và 4 giảm 20 cho đến 30%N thì mức đầu tư cũng được tiết giảm xuống từ 996.000đ đến 1.763.000đ/ha. Ngược lại tiền lời thu được sau 4 đợt thu hoạch thì các công thức sử dụng phân đạm vàng 46A+ đều cao hơn đối chứng rất có ý nghĩa. Ở công thức 2, bón 100% lượng N bằng 46A+ thì tiền lời thu được cao hơn đối chứng là 27.683.000đ/ha, công thức 3 giảm 20% N, có tiền lời cao hơn đối chứng là 16.440.000đ/ha. Đặc biệt công thức 4 giảm đến 30% lượng N bón mà năng suất vẫn có xu hương cao hơn đối chứng dẫn đến tiền lời còn cao hơn đối chứng đến 4.152.000đ/ha sau 4 đợt thu hái. Kết quả thu được trên cây chè cũng phù hợp với kết quả của nhiều cây khác đã được thực hiện trong những năm đã qua. Một lần nữa cho thấy chế phẩm Agrotain bọc cho Ure hay các loại phân có chứa N khác không những giúp người sản xuất tiết giảm được lượng phân N sử dụng trong sản xuất, vừa làm giảm chi phí đầu tư, vừa vẫn tăng năng suất và hiệu quả kinh tế, đặc biệt là giúp sản phẩm nông nghiệp được an toàn và môi trường sinh thái cũng được cải thiện.

GS. TS Mai Văn Quyền

Bảng giá phân bón

Kali Canada (hồng/đỏ) (bột)18.000
Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột)18.000
DAP Hàn Quốc đen 64%28.100
DAP Đình Vũ xanh 61%22.350
Ure Malay hạt đục14.600
Ure Ninh Bình14.600
Ure Phú Mỹ14.700
Ure Cà Mau16.300
Kali Canada (hồng/đỏ) (bột)18.300

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

TẢI ỨNG DỤNG CANH TÁC THÔNG MINH TẠI ĐÂY

HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA PHÂN ĐẦU TRÂU 46A+ TRÊN CÂY CHÈ

Đầu Trâu 46A+ là phân đạm Ure được bọc với chế phẩm Agrotain, là chất có tác dụng làm giảm thất thóat N. Trên phạm vi thế giới, chế phẩm Agrotain, từ lâu  đã được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp ở nhiều nước. Ở điều kiện nước ta, chế phẩm này được công ty Cổ phần phân bón Bình điền đưa vào các sản phẩm phân có chứa N từ năm 2008, và đã được bà con khắp cả nước, cũng như các nước láng giềng như Lào, Cambodia, Myanmar phấn khởi đón nhận. Hàng năm Bình điền đã cung cấp cho bà con nông dân khoảng 65-70.000 tấn dạng đạm này, chưa kể chế phẩm Agrotain được phối trộn trong  phân NPK các loại. Đánh giá trên nhiều loại cây, nhiều vụ, bình quân nếu sử dựng đạm vàng 46A+ thì đều có thể tiết gỉam được từ 20-45%, lấy bình quân trên diện rộng là khoảng 30% chất N. Điều ấy mang lại nhiều lợi ích đáng kể không những cho nhà nông mà cho cả môi trường sinh thái rất có ý nghĩa. Để mở rộng phạm vi ứng dụng tiến bộ này cho nhiều cây trồng hơn nữa,năm 2016, công ty Bình Điền Ninh Bình đã phối hợp với Viện Nông hóa thổ nhưỡng tiến hành thí nghiệm chính quy sử dụng đạm vàng 46A+ thay cho Ure, bón trên chè  tại thôn Đồng Bòng, Xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Thái nguyên. Thí nghiệm thực hiện trên giống chè TRI 777, 5 năm tuổi,là giống chè được trồng phổ biến trong vùng. Thí nghiệm gồm các công thức sau:

1/ Công thức 1:Đối chứng dùng các loại phân đơn như Ure, Super lân và kali cờ lorua, (KCl),nền phân tổng cộng là:400N+150P205+240K20/ha

2/Công thức 2: Cũng dùng các loại phân đơn, nhưng riêng phân đạm sử dụng Đầu Trâu 46A+, nền phân bằng nền đối chứng.

3/ Công thứ 3: Giống công thức 2, nhưng giảm  20%  lượng N so với công thức 2

4/Công thức 4: giống cống thức 2 nhưng giảm 30% lượng N so với công thức 2.

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức RBCD, nhắc lại 3 lần, diện tích ô thí nghiệm 20m2. Kết quả theo dõi các chỉ tiêu về tăng trưởng như mật độ búp chè/ m2, nhận thấy  công thức bón phân Ure được bọc Agrotain ( 46A+)-công thức 2, có mật độ búp chè cao hơn 2,71% so với đối chứng; Công thức 3, khi giảm 20% lượng N vẫn cho mật độ búp chè còn cao hơn đối chứng  là 1,73%. Riêng công thức 4, giảm 30%N thì số lượng búp chè/m2 có xu hướng giảm nhẹ so với đốí chứng. Khi so sánh khối lượng chè tươi thu hoạch cả 4 đợt ( Tháng 5,7, 8 và tháng 10) thì cũng thể hiện rõ chiều hướng như số lượng biến động của búp chè nói trên. Công thức 2  bón đạm vàng 46A+ có năng suất chè tươi bình quân trong 4 đợt hái cao hơn đối chứng là 353kg/ha, (tăng 13%). Công thức 3, giảm 20% N , năng suất chè búp tươi vẫn cao hơn đối chứng là 7,12%. Còn công thức 4, giảm 30% N, năng suất chè tươi vẫn có xu hướng cao hơn đối chứng  (tăng 1,1%). Có nghĩa là khi dùng đạm vàng 46A+ bón cho chè, dù giảm số lượng bón đi đến 30% thì năng suất chè tươi vẫn tương đương với nền đối chứng bón đủ 100% N. Về mặt hiệu quả kinh tế, Khi so sánh chi phí phân bón đầu tư thì, công thức 2, bón 100% lượng N bằng 46A+ so với đối chứng thì mức đầu tư có cao hơn đối chứng là 539.000đ/ha. Nhưng ở các công thức 3 và 4 giảm 20 cho đến 30%N thì mức đầu tư cũng được tiết giảm xuống từ 996.000đ đến 1.763.000đ/ha. Ngược lại tiền lời thu được sau 4 đợt thu hoạch thì các công thức sử dụng phân đạm vàng 46A+ đều cao hơn đối chứng rất có ý nghĩa. Ở công thức 2, bón 100% lượng N bằng 46A+ thì tiền lời thu được cao hơn đối chứng là 27.683.000đ/ha, công thức 3 giảm 20% N, có tiền lời cao hơn đối chứng là 16.440.000đ/ha. Đặc biệt công thức 4 giảm đến 30% lượng N bón mà năng suất vẫn có xu hương cao hơn đối chứng dẫn đến tiền lời còn cao hơn đối chứng đến 4.152.000đ/ha sau 4 đợt thu hái. Kết quả thu được trên cây chè cũng phù hợp với kết quả của nhiều cây khác đã được thực hiện trong những năm đã qua. Một lần nữa cho thấy chế phẩm Agrotain bọc cho Ure hay các loại phân có chứa N khác không những giúp người sản xuất tiết giảm được lượng phân N sử dụng trong sản xuất, vừa làm giảm chi phí đầu tư, vừa vẫn tăng năng suất và hiệu quả kinh tế, đặc biệt là giúp sản phẩm nông nghiệp được an toàn và môi trường sinh thái cũng được cải thiện.

GS. TS Mai Văn Quyền

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC