Hoa lay ơn và huệ

CHĂM SÓC BÓN PHÂN CHO CÂY HOA HUỆ VÀ LAY ƠN

1. Đặc điểm chung:
- Là cây ưa khí hậu mát, nhiệt độ thích hợp 20-25oC.
- Ưa nắng, do vậy vườn trồng cần phải không bị cây che bóng.
- Yêu cầu đất thịt nhẹ, thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng.

2. Bón phân

* Vườn ươm củ giống: Để trồng 1ha Lay ơn cần khoảng 1.000m2 vườn ươm giống. Lượng bón cho 1.000m2 ở các thời kỳ :
a) Lót khi trồng

     30-50kg vôi bột hoặc đôlômít
     1,5-2 tấn phân chuồng hoai
     50-100kg Compomix Đầu Trâu
b) Tưới thúc
     Hòa tan 50-100g phân NPK 20-20-15+TE trong 10 lít nước, tưới định kỳ 15 ngày/lần.
c) Bón thúc
     - Lần 1 (sau trồng 60 ngày)
       10-15kg NPK 13-13-13+TE/công
     - Lần 2 (sau trồng 120 ngày)
       10-15kg NPK 13-13-13+TE
* Vườn sản xuất (lượng bón kg/công)     
 a) Lót khi trồng

     30-50kg vôi bột hoặc đôlômít
     4-5 tấn phân chuồng hoai
     30-50kg Phân khoáng hữu cơ Compomix Đầu Trâu
Vôi và phân chuồng cần bón trước khi làm đất đợt cuối. Phân khoáng hữu cơ Compomix bón ngay khi trồng.
b) Bón thúc
     - Lần 1:
       40-50kg NPK 20-20-20+TE/công
     - Lần 2:
       20-25kg NPK 13-13-13+TE
     - Lần 3:
       20-25kg NPK 13-13-13+TE

Phun qua lá:
     Phân bón thích hợp cho các thời kỳ phát triển của lay ơn và huệ là Đầu Trâu 501, 701 và 901, đây là loại phân có đầy đủ và cân đối đa, trung, vi lượng và các chất điều hòa sinh trưởng. Nồng độ và liều lượng phun tùy thuộc tuổi và thời kỳ phát triển như sau:
     - Thời kỳ lay ơn và huệ tăng trưởng và sau cắt hoa: Pha 1-2 gam Đầu Trâu 501 trong 1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
     - Thời kỳ cây trưởng thành sắp ra nụ hoa: Pha 1-2 gam Đầu Trâu 701 trong 1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
    - Khi cây đã có nụ và dưỡng hoa khi đang nở: Pha 1-2 gam Đầu Trâu 901 trong 1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

Bảng giá phân bón

Kali Canada (hồng/đỏ) (bột)13.500
Kali Phú Mỹ (hồng/đỏ) (bột)13.500
Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột)13.500
DAP Hàn Quốc đen 64%25.000
DAP Trung Quốc nâu 64%23.000
DAP Đình Vũ xanh 61%19.100
Ure Ninh Bình18.000
Ure Phú Mỹ17.600
Ure Cà Mau18.000

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Hoa lay ơn và huệ

CHĂM SÓC BÓN PHÂN CHO CÂY HOA HUỆ VÀ LAY ƠN

1. Đặc điểm chung:
- Là cây ưa khí hậu mát, nhiệt độ thích hợp 20-25oC.
- Ưa nắng, do vậy vườn trồng cần phải không bị cây che bóng.
- Yêu cầu đất thịt nhẹ, thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng.

2. Bón phân

* Vườn ươm củ giống: Để trồng 1ha Lay ơn cần khoảng 1.000m2 vườn ươm giống. Lượng bón cho 1.000m2 ở các thời kỳ :
a) Lót khi trồng

     30-50kg vôi bột hoặc đôlômít
     1,5-2 tấn phân chuồng hoai
     50-100kg Compomix Đầu Trâu
b) Tưới thúc
     Hòa tan 50-100g phân NPK 20-20-15+TE trong 10 lít nước, tưới định kỳ 15 ngày/lần.
c) Bón thúc
     - Lần 1 (sau trồng 60 ngày)
       10-15kg NPK 13-13-13+TE/công
     - Lần 2 (sau trồng 120 ngày)
       10-15kg NPK 13-13-13+TE
* Vườn sản xuất (lượng bón kg/công)     
 a) Lót khi trồng

     30-50kg vôi bột hoặc đôlômít
     4-5 tấn phân chuồng hoai
     30-50kg Phân khoáng hữu cơ Compomix Đầu Trâu
Vôi và phân chuồng cần bón trước khi làm đất đợt cuối. Phân khoáng hữu cơ Compomix bón ngay khi trồng.
b) Bón thúc
     - Lần 1:
       40-50kg NPK 20-20-20+TE/công
     - Lần 2:
       20-25kg NPK 13-13-13+TE
     - Lần 3:
       20-25kg NPK 13-13-13+TE

Phun qua lá:
     Phân bón thích hợp cho các thời kỳ phát triển của lay ơn và huệ là Đầu Trâu 501, 701 và 901, đây là loại phân có đầy đủ và cân đối đa, trung, vi lượng và các chất điều hòa sinh trưởng. Nồng độ và liều lượng phun tùy thuộc tuổi và thời kỳ phát triển như sau:
     - Thời kỳ lay ơn và huệ tăng trưởng và sau cắt hoa: Pha 1-2 gam Đầu Trâu 501 trong 1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
     - Thời kỳ cây trưởng thành sắp ra nụ hoa: Pha 1-2 gam Đầu Trâu 701 trong 1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
    - Khi cây đã có nụ và dưỡng hoa khi đang nở: Pha 1-2 gam Đầu Trâu 901 trong 1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC