HIỆU QUẢ VỚI PHÂN BÓN ĐẦU TRÂU

Vụ Hè thu này, đầu vụ tôi tham gia lớp “1phải và 5 giảm” do Chi cục và Trạm BTVT huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức và tôi đã áp dụng từ đầu phân bón Bình Điền, với loại phân Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1 và Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 2 theo quy trình bón phân theo hướng GAP.

Với kết quả thật tuyệt vời, sau khi thu hoạch xong, tôi kiểm tra lại sổ nhật ký ghi chép quá trình sản xuất về các khoản chi phí, nay xin báo lại để bà con nông dân tham khảo, cũng như cảm ơn chương trình “1 phải và 5 giảm” và cảm ơn Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Huyện Phú Tân (An Giang) có đê bao khép kín, sản xuất 3 vụ lúa/năm (3 năm 8 vụ) với diện tích trên 20.000ha trong đó 18.000 ha nếp (với 16.000ha nếp giống CK92, nếp 2003 có 2.000ha). Tôi sử dụng giống CK92.

Đặc điểm:

- Chiều cao cây từ 95-105cm.

- Thời gian sinh trưởng 100-105 ngày.

- Kháng bệnh đạo ôn, không lúa von.

- Nhiễm bệnh vi khuẩn cháy bìa lá, vàng lá chín sớm, đốm vằn, lem lép hạt và các loại côn trùng như sâu, rầy…

- Bông đùm, độ nẩy chồi trung bình.

- Yếu rạ.

Thực hiện:

- Làm đất kỹ theo quy trình đất khoẻ.

- Sử dụng giống xác nhận, sạ hàng tập trung theo lịch né rầy (không xử lý giống bằng thuốc BVTV). Mật độ gieo sạ 150 kg/ha (dụng cụ kéo hàng loại mới).

Bón phân:

- 4 ngày sau khi sạ: 30kg/ha Đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+.

- 10 ngày sau khi sạ: 130kg/ha Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1.

- 23 ngày sau khi sạ: 170 kg/ha Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1.

- 50 ngày sau khi sạ: 100 kg/ha Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 2.

- 70 ngày sau khi sạ: 30 kg/ha Đầu Trâu TE Agrotain lúa 2 + 20kg/ha Đạm vàng 46A+.

Thuốc BVTV:

- 1 ngày sau khi sạ: Phun diệt mầm 1 lít/ha (360EC).

- 50 ngày sau khi sạ phun: 20 gói Apta 300WP trừ rầy; 20 gói Chief 260EC trừ sâu, nhện gốc; 500cc Camilo 150SC (các loại nấm).

- 72 ngày sau khi sạ phun: Help 400SC: 20 gói/ha (trị nấm);   Lobo 8WP: 20 gói/ha (trị vi khuẩn); Chief 260EC: 2 chai; Apta 30WP: 20 gói

- 82 ngày sau khi sạ: Help 400SC trị các loại nấm, lem lép hạt.

Nhận xét:

Phân Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1 - lúa 2  và Đạm vàng 46A+ khi bón vào ruộng lúa có màu xanh ngà, độ xanh lâu bền, rễ ra dài và mạnh, cây cứng lá đứng (bẹ lá ôm sát thân và lá so với thân tạo góc 30 độ), đẻ nhánh nhiều tập trung chồi hữu hiệu, không đỗ ngã, trổ bông nhanh, vào gạo lẹ và chín tới cậy, hạt chắc trên bông nhiều, trọng lượng hạt nếp CK92 là 25g/1000 hạt, chiều cao còn 90cm và không cần dùng phân bón qua lá lúc nhỏ tới lớn. Phân Đầu Trâu TE + Agroatin lúa 1, lúa 2 dễ pha trộn với phân Đạm vàng Đầu Trâu 46A+.

So sánh ruộng đối chứng: Lãi cao hơn: 2.338.000 đ/ha.

So với ruộng đối chứng không sử dụng phân bón Bình Điền thì:

+ Ruộng bón Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1, lúa 2, Đạm vàng 46A+ giảm được:

- Tiết kiệm phân bón: 500.000 đ/ha.

- Giảm sử dụng thuốc BVTV và công phun: 1.050.000 đ.

- Năng suất cao hơn 300 kg/ha

- Giá bán cao hơn 130 đ/kg (nếp tươi): 1.118.000 đ.

NS: Ruộng có bón phân Đầu Trâu 8.600 kg/ha và ruộng dùng phân khác chỉ 8.000 kg/ha. Vì ngoài bón phân nhiều mà hạt chắc trên bông ít hơn, số chồi hữu hiệu (bông) ít hơn.

Bón phân Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1, lúa 2 phù hợp với quy trình sản xuất theo GAP và hạn chế sâu bệnh, ít sử dụng thuốc BVTV, cây lúa luôn khoẻ, năng suất, cao bán được giá. Đặc biệt là vụ Hè Thu nầy không đổ ngã nên các vụ khác thì lúa bảo đảm không sập.

Rõ ràng, sử dụng phân bón Bình Điền hiệu Đầu Trâu đem lại nhiều lợi ích cho nông dân về kinh tế, sức khoẻ, môi trường và xã hội đặc biệt là tưới nước ướt khô xen kẽ thì đưa máy gặt đập vào đồng ruộng rất dễ dàng.

Cảm ơn chương trình “1 phải và 5 giảm”, cảm ơn Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Nông dân Huỳnh Ngọc Ở

188 tổ 4, ấp Thượng 3, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An GiangBảng giá phân bón

Kali Canada (hồng/đỏ) (bột)18.000
Kali Belarus (hồng/đỏ) (bột)18.000
DAP Hàn Quốc đen 64%28.100
DAP Đình Vũ xanh 61%22.350
Ure Malay hạt đục14.600
Ure Ninh Bình14.600
Ure Phú Mỹ14.700
Ure Cà Mau16.300
Kali Canada (hồng/đỏ) (bột)18.300

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

TẢI ỨNG DỤNG CANH TÁC THÔNG MINH TẠI ĐÂY

HIỆU QUẢ VỚI PHÂN BÓN ĐẦU TRÂU

Vụ Hè thu này, đầu vụ tôi tham gia lớp “1phải và 5 giảm” do Chi cục và Trạm BTVT huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức và tôi đã áp dụng từ đầu phân bón Bình Điền, với loại phân Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1 và Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 2 theo quy trình bón phân theo hướng GAP.

Với kết quả thật tuyệt vời, sau khi thu hoạch xong, tôi kiểm tra lại sổ nhật ký ghi chép quá trình sản xuất về các khoản chi phí, nay xin báo lại để bà con nông dân tham khảo, cũng như cảm ơn chương trình “1 phải và 5 giảm” và cảm ơn Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Huyện Phú Tân (An Giang) có đê bao khép kín, sản xuất 3 vụ lúa/năm (3 năm 8 vụ) với diện tích trên 20.000ha trong đó 18.000 ha nếp (với 16.000ha nếp giống CK92, nếp 2003 có 2.000ha). Tôi sử dụng giống CK92.

Đặc điểm:

- Chiều cao cây từ 95-105cm.

- Thời gian sinh trưởng 100-105 ngày.

- Kháng bệnh đạo ôn, không lúa von.

- Nhiễm bệnh vi khuẩn cháy bìa lá, vàng lá chín sớm, đốm vằn, lem lép hạt và các loại côn trùng như sâu, rầy…

- Bông đùm, độ nẩy chồi trung bình.

- Yếu rạ.

Thực hiện:

- Làm đất kỹ theo quy trình đất khoẻ.

- Sử dụng giống xác nhận, sạ hàng tập trung theo lịch né rầy (không xử lý giống bằng thuốc BVTV). Mật độ gieo sạ 150 kg/ha (dụng cụ kéo hàng loại mới).

Bón phân:

- 4 ngày sau khi sạ: 30kg/ha Đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+.

- 10 ngày sau khi sạ: 130kg/ha Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1.

- 23 ngày sau khi sạ: 170 kg/ha Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1.

- 50 ngày sau khi sạ: 100 kg/ha Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 2.

- 70 ngày sau khi sạ: 30 kg/ha Đầu Trâu TE Agrotain lúa 2 + 20kg/ha Đạm vàng 46A+.

Thuốc BVTV:

- 1 ngày sau khi sạ: Phun diệt mầm 1 lít/ha (360EC).

- 50 ngày sau khi sạ phun: 20 gói Apta 300WP trừ rầy; 20 gói Chief 260EC trừ sâu, nhện gốc; 500cc Camilo 150SC (các loại nấm).

- 72 ngày sau khi sạ phun: Help 400SC: 20 gói/ha (trị nấm);   Lobo 8WP: 20 gói/ha (trị vi khuẩn); Chief 260EC: 2 chai; Apta 30WP: 20 gói

- 82 ngày sau khi sạ: Help 400SC trị các loại nấm, lem lép hạt.

Nhận xét:

Phân Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1 - lúa 2  và Đạm vàng 46A+ khi bón vào ruộng lúa có màu xanh ngà, độ xanh lâu bền, rễ ra dài và mạnh, cây cứng lá đứng (bẹ lá ôm sát thân và lá so với thân tạo góc 30 độ), đẻ nhánh nhiều tập trung chồi hữu hiệu, không đỗ ngã, trổ bông nhanh, vào gạo lẹ và chín tới cậy, hạt chắc trên bông nhiều, trọng lượng hạt nếp CK92 là 25g/1000 hạt, chiều cao còn 90cm và không cần dùng phân bón qua lá lúc nhỏ tới lớn. Phân Đầu Trâu TE + Agroatin lúa 1, lúa 2 dễ pha trộn với phân Đạm vàng Đầu Trâu 46A+.

So sánh ruộng đối chứng: Lãi cao hơn: 2.338.000 đ/ha.

So với ruộng đối chứng không sử dụng phân bón Bình Điền thì:

+ Ruộng bón Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1, lúa 2, Đạm vàng 46A+ giảm được:

- Tiết kiệm phân bón: 500.000 đ/ha.

- Giảm sử dụng thuốc BVTV và công phun: 1.050.000 đ.

- Năng suất cao hơn 300 kg/ha

- Giá bán cao hơn 130 đ/kg (nếp tươi): 1.118.000 đ.

NS: Ruộng có bón phân Đầu Trâu 8.600 kg/ha và ruộng dùng phân khác chỉ 8.000 kg/ha. Vì ngoài bón phân nhiều mà hạt chắc trên bông ít hơn, số chồi hữu hiệu (bông) ít hơn.

Bón phân Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1, lúa 2 phù hợp với quy trình sản xuất theo GAP và hạn chế sâu bệnh, ít sử dụng thuốc BVTV, cây lúa luôn khoẻ, năng suất, cao bán được giá. Đặc biệt là vụ Hè Thu nầy không đổ ngã nên các vụ khác thì lúa bảo đảm không sập.

Rõ ràng, sử dụng phân bón Bình Điền hiệu Đầu Trâu đem lại nhiều lợi ích cho nông dân về kinh tế, sức khoẻ, môi trường và xã hội đặc biệt là tưới nước ướt khô xen kẽ thì đưa máy gặt đập vào đồng ruộng rất dễ dàng.

Cảm ơn chương trình “1 phải và 5 giảm”, cảm ơn Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

Nông dân Huỳnh Ngọc Ở

188 tổ 4, ấp Thượng 3, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An GiangHotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC