Sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính

Dự án AgResults Initiative (gọi tắt là AgResults) là một sáng kiến đa phương từ chính phủ các nước Úc, Canada, Anh, Mỹ và quỹ Bill & Melinda Gates đề xướng.

Mục tiêu: Dự án AgResults nhằm thúc đẩy sự đầu tư của khu vực tư nhân vào an ninh lương thực và nông nghiệp toàn cầu Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính (Emissions Reduction Project, bao gồm chủ yếu là CH4 và N20) và tăng năng suất trong quá trình canh tác lúa, nhằm nhân rộng các công nghệ hiệu quả nhất tới hàng ngàn nông nộ.

Thời hạn: Kéo dài 5 năm, được thiết kế thông qua một cuộc thi nhằm tìm kiếm các công nghệ và phương pháp tiên tiến đáp ứng với mục tiêu nói trên. Dự án được triển khai dưới cơ chế “Hỗ trợ tài chính dựa trên kết quả” cấp cho các đơn vị tham gia xây dựng và thực hiện. Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 5/2017 đến tháng 3/2021, tổng cộng 6 vụ. Giai đoạn 1 gồm 2 vụ, giai đoạn 2 gồm 4 vụ. Địa điểm của dự án được chọn là tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xuất phát từ nhận định rằng phần lớn lượng khí nhà kính phát thải ở giai đoạn chuẩn bị đất và trồng lúa, do vậy đối chiếu với gói kỹ thuật công nghệ của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền trong sản xuất lúa, chúng tôi mạnh dạn trình làng một gói kỹ thuật đã hướng dẫn cho nông dân cả nước thực hiện thành công ở nhiều địa phương, với nhiều chân đất và giống lúa khác nhau.

Phối hợp thực hiện:

- Công ty CP Phân bón Bình Điền, đơn vị đăng ký dự thi.

- Viện Thổ nhưỡng nông hóa, đơn vị phối hợp chính.

- Công ty CP Bình Điền Ninh Bình, đơn vị cùng thực hiện.

- Hợp tác xã Nguyên Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đơn vị phối hợp.

Vụ mùa 2017:

- Địa điểm: Xã Nguyên Xá.

- Đất canh tác: Phù sa cổ, canh tác lúa nhiều năm.

- Giống lúa BC 15: Là giống lúa thuần năng suất cao, thuộc bản quyền của Công ty CP TCty Giống cây trồng Thái Bình, được công nhận giống Quốc gia năm 2008. Thời gian sinh trưởng ở miền Bắc: vụ Xuân 130 - 138 ngày, vụ Mùa 110 - 115 ngày; chiều cao cây 110 - 115cm; đẻ nhánh khỏe, trỗ bông tập trung, bông dài 28 - 30cm, rất nhiều gié, hạt thon, 1.000 hạt nặng 23 - 24 gram; năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 90 - 100 tạ/ha. Chống chịu bệnh khá, cảm ôn, gieo cấy được quanh năm nhưng tránh để lúa trỗ vào lúc nhiệt độ thấp

Vụ xuân 2018:

- Sử dụng giống lúa T10, là giống lúa thuộc nhóm chất lượng, năng suất trung bình.

- Các điều kiện canh tác khác như trong vụ mùa 2017.

Quy trình công nghệ sản xuất lúa:

Kỹ thuật cấy, sạ: Cấy lúa hàng rộng - hàng hẹp; khoảng cách 20cm x 40cm (mật độ 30 khóm/m2). Nguyên lý: Giảm giống, giảm liều lượng phân bón, tiết kiệm nước, tăng chế độ độ ánh sáng, giảm sâu bệnh, tăng năng suất

Sử dụng phân bón thế hệ mới: Bao gồm phân Đầu Trâu chứa Agrotail và Avail.

Các loại phân chuyên dụng với liều lượng N/P2O5/K2O thích hợp với lúa: Phân Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1; Phân Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 2 (nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm phát thải).

Quản lý nước: Áp dụng Kỹ thuật tưới nước khô xen kẽ (AWD), sử dụng chu trình rút nước và tưới nước xen kẽ nhau, giữ nước ở trong ruộng ở mức tốt nhất cho sự sinh trưởng của cây lúa. Tiết kiệm 25% lượng nước (giảm chi phí bơm nước; giảm phát thải khí CH4). Sử dụng chế phẩm Compost Maker: Đẩy nhanh quá trình phân hủy, giảm cạnh tranh dinh dưỡng giữa vi sinh vật và rễ lúa non.

Các vụ từ vụ xuân 2019 sẽ xin điều chỉnh lần 1 và 2 gộp lại khi cấy, còn 3 lần bón/vụ.

Kết quả đạt được: Vụ mùa 2017, Bình Điền cùng các đơn vị phối hợp thực hiện tại Nguyên Xá. Đã được xếp hạng thứ 4/11 đơn vị tham gia. Vụ xuân 2018, mô hình của Bình Điền được xếp đứng thứ 2/11 đơn vị tham gia. Từ kết quả này, gói công nghệ của Bình Điền được tiếp tục dự thi trong pha 2 (4 vụ), pha mở rộng ra sản xuất (nhiều HTX).

Trong giai đoạn 2, Bình Điền hy vọng sẽ rút kinh nghiệm 2 vụ trước trong giai đoạn 1 để đạt được kết quả cao do mục tiêu của chương trình đã đề ra.

GS.TS Mai Văn Quyền - ThS Phạm Anh Cường

Bảng giá phân bón

Kali Phú Mỹ bột6.600
Kali Israel bột6.400
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)8.800
Ure Cà Mau6.600
Ure Phú Mỹ6.300
Ure Malaysia hạt đục6.450
Kali Phú Mỹ bột6.600
Kali Israel bột6.400
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)8.800

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính

Dự án AgResults Initiative (gọi tắt là AgResults) là một sáng kiến đa phương từ chính phủ các nước Úc, Canada, Anh, Mỹ và quỹ Bill & Melinda Gates đề xướng.

Mục tiêu: Dự án AgResults nhằm thúc đẩy sự đầu tư của khu vực tư nhân vào an ninh lương thực và nông nghiệp toàn cầu Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính (Emissions Reduction Project, bao gồm chủ yếu là CH4 và N20) và tăng năng suất trong quá trình canh tác lúa, nhằm nhân rộng các công nghệ hiệu quả nhất tới hàng ngàn nông nộ.

Thời hạn: Kéo dài 5 năm, được thiết kế thông qua một cuộc thi nhằm tìm kiếm các công nghệ và phương pháp tiên tiến đáp ứng với mục tiêu nói trên. Dự án được triển khai dưới cơ chế “Hỗ trợ tài chính dựa trên kết quả” cấp cho các đơn vị tham gia xây dựng và thực hiện. Dự án bắt đầu triển khai từ tháng 5/2017 đến tháng 3/2021, tổng cộng 6 vụ. Giai đoạn 1 gồm 2 vụ, giai đoạn 2 gồm 4 vụ. Địa điểm của dự án được chọn là tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xuất phát từ nhận định rằng phần lớn lượng khí nhà kính phát thải ở giai đoạn chuẩn bị đất và trồng lúa, do vậy đối chiếu với gói kỹ thuật công nghệ của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền trong sản xuất lúa, chúng tôi mạnh dạn trình làng một gói kỹ thuật đã hướng dẫn cho nông dân cả nước thực hiện thành công ở nhiều địa phương, với nhiều chân đất và giống lúa khác nhau.

Phối hợp thực hiện:

- Công ty CP Phân bón Bình Điền, đơn vị đăng ký dự thi.

- Viện Thổ nhưỡng nông hóa, đơn vị phối hợp chính.

- Công ty CP Bình Điền Ninh Bình, đơn vị cùng thực hiện.

- Hợp tác xã Nguyên Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đơn vị phối hợp.

Vụ mùa 2017:

- Địa điểm: Xã Nguyên Xá.

- Đất canh tác: Phù sa cổ, canh tác lúa nhiều năm.

- Giống lúa BC 15: Là giống lúa thuần năng suất cao, thuộc bản quyền của Công ty CP TCty Giống cây trồng Thái Bình, được công nhận giống Quốc gia năm 2008. Thời gian sinh trưởng ở miền Bắc: vụ Xuân 130 - 138 ngày, vụ Mùa 110 - 115 ngày; chiều cao cây 110 - 115cm; đẻ nhánh khỏe, trỗ bông tập trung, bông dài 28 - 30cm, rất nhiều gié, hạt thon, 1.000 hạt nặng 23 - 24 gram; năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 90 - 100 tạ/ha. Chống chịu bệnh khá, cảm ôn, gieo cấy được quanh năm nhưng tránh để lúa trỗ vào lúc nhiệt độ thấp

Vụ xuân 2018:

- Sử dụng giống lúa T10, là giống lúa thuộc nhóm chất lượng, năng suất trung bình.

- Các điều kiện canh tác khác như trong vụ mùa 2017.

Quy trình công nghệ sản xuất lúa:

Kỹ thuật cấy, sạ: Cấy lúa hàng rộng - hàng hẹp; khoảng cách 20cm x 40cm (mật độ 30 khóm/m2). Nguyên lý: Giảm giống, giảm liều lượng phân bón, tiết kiệm nước, tăng chế độ độ ánh sáng, giảm sâu bệnh, tăng năng suất

Sử dụng phân bón thế hệ mới: Bao gồm phân Đầu Trâu chứa Agrotail và Avail.

Các loại phân chuyên dụng với liều lượng N/P2O5/K2O thích hợp với lúa: Phân Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 1; Phân Đầu Trâu TE + Agrotain lúa 2 (nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm phát thải).

Quản lý nước: Áp dụng Kỹ thuật tưới nước khô xen kẽ (AWD), sử dụng chu trình rút nước và tưới nước xen kẽ nhau, giữ nước ở trong ruộng ở mức tốt nhất cho sự sinh trưởng của cây lúa. Tiết kiệm 25% lượng nước (giảm chi phí bơm nước; giảm phát thải khí CH4). Sử dụng chế phẩm Compost Maker: Đẩy nhanh quá trình phân hủy, giảm cạnh tranh dinh dưỡng giữa vi sinh vật và rễ lúa non.

Các vụ từ vụ xuân 2019 sẽ xin điều chỉnh lần 1 và 2 gộp lại khi cấy, còn 3 lần bón/vụ.

Kết quả đạt được: Vụ mùa 2017, Bình Điền cùng các đơn vị phối hợp thực hiện tại Nguyên Xá. Đã được xếp hạng thứ 4/11 đơn vị tham gia. Vụ xuân 2018, mô hình của Bình Điền được xếp đứng thứ 2/11 đơn vị tham gia. Từ kết quả này, gói công nghệ của Bình Điền được tiếp tục dự thi trong pha 2 (4 vụ), pha mở rộng ra sản xuất (nhiều HTX).

Trong giai đoạn 2, Bình Điền hy vọng sẽ rút kinh nghiệm 2 vụ trước trong giai đoạn 1 để đạt được kết quả cao do mục tiêu của chương trình đã đề ra.

GS.TS Mai Văn Quyền - ThS Phạm Anh Cường

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC