Nông nghiệp thông minh: Mục tiêu và biện pháp.

UBND tỉnh Long An vừa tổ chức Lễ hội Lúa gạo và triển lãm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng ĐBSCL lần thứ nhất, năm 2018.

Lễ hội này có ý nghĩa lớn với mục tiêu của tỉnh là tiếp tục giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trong lĩnh vực giống cây, giống con, các tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu sản xuất của Long An và các địa phương. Tạo điều kiện cho các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu và tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Nội dung của lễ hội bao gồm có nhiều hoạt động, trong đó có hội thảo có tên như chủ đề đã nêu được tổ chức tại TP. Tân An. Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền có nhà máy đóng trên địa bàn của tỉnh, lâu nay từng coi Long An như quê hương của mình. Nhân sự kiện to lớn, Bình Điền đã cùng chung tay với tỉnh để tổ chức lễ hội và chủ trì tổ chức hội thảo để góp phần cho lễ hội thành công tốt đẹp.

Mục tiêu của lễ hội là rất lớn. Nhưng hội thảo này tập trung vào phạm vi hẹp hơn và đặc thù hơn. Hội thảo là diễn đàn để tập hợp các nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày những kết quả nghiên cứu, các tìm tòi về khoa học để giới thiệu cho nhau tham khảo nhằm khai thác và thực nghiệm, ứng dụng vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong tỉnh và trong vùng.

Hội thảo đã nghe giới thiệu về công nghệ 4.0 đang được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp ở một số nước, những kết quả ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp ở nước ta; thực trạng và định hướng sản xuất lúa gạo của tỉnh Long An; giải pháp và kết quả phát triển lúa gạo ở vùng Đồng Tháp Mười; kết quả ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp các tỉnh bạn.

Hội thảo cũng nghe báo cáo khoa học về một số dịch hại trên lúa cần lưu ý cũng như biện pháp quản lý nhằm bảo đảm lúa gạo an toàn.

Tại hội thảo, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cũng trình bày kết quả thực hiện chương trình "Canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu" do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Bình Điền và Trung tâm Khuyến nông của 13 tỉnh ĐBSCL do Bình Điền tài trợ. Chương trình thực hiện trong 3 vụ trên địa bàn 13 tỉnh.

Kết quả của chương trình đã khẳng định rằng dù biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày một gay gắt, nhưng nếu biết kết hợp các tri thức khoa học cùng với kinh nghiệm thực tiễn của nông dân thì vẫn sản xuất lúa ngay trong vụ Hè Thu cho lợi nhuận cao hơn sản xuất đại trà từ 28 - 30%. Có tỉnh đạt lợi nhuận cao hơn đối chứng gấp 2 lần trong từng vụ. Kết quả của chương trình cũng giải tỏa được quan niệm cố hữu của nhiều nông dân là phải sạ dày và bón nhiều phân đạm mới cho năng suất cao, hoặc nhất thiết phải bón rước hạt mới có nhiều hạt chắc và năng suất mới cao.

Chương trình cũng khẳng định với người tham gia rằng dùng phân bón Đầu Trâu kể cả Đầu Trâu mặn phèn để hóa giải được độc tố trong đất và dùng phân bón Đầu Trâu TE-A1 và TE-A2 để bón thúc 3 đợt trong 1 vụ lúa sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cả.

Mục tiêu của hội thảo là nhằm từng bước ứng dụng công nghệ từ thấp lên cao, tùy theo điều kiện thực tế của từng vùng, kết hợp công nghệ cao với kinh nghiệm truyền thống thì hiệu quả mới vũng chắc.

Trước mắt là cần làm cho người sản xuất thấm nhuần kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, hay 1 phải 5 giảm và áp dụng nhuần nhuyễn chương trình VietGAP, GlobalGAP để gạo Việt Nam đạt được chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm thì lợi nhuận của ngành lúa gạo mới cao và bền vững.

GS.TS Mai Văn Quyền

Bảng giá phân bón

Kali Phú Mỹ bột6.600
Kali Israel bột6.400
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)8.800
Ure Cà Mau6.600
Ure Phú Mỹ6.300
Ure Malaysia hạt đục6.450
Kali Phú Mỹ bột6.600
Kali Israel bột6.400
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)8.800

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Nông nghiệp thông minh: Mục tiêu và biện pháp.

UBND tỉnh Long An vừa tổ chức Lễ hội Lúa gạo và triển lãm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng ĐBSCL lần thứ nhất, năm 2018.

Lễ hội này có ý nghĩa lớn với mục tiêu của tỉnh là tiếp tục giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trong lĩnh vực giống cây, giống con, các tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu sản xuất của Long An và các địa phương. Tạo điều kiện cho các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu và tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Nội dung của lễ hội bao gồm có nhiều hoạt động, trong đó có hội thảo có tên như chủ đề đã nêu được tổ chức tại TP. Tân An. Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền có nhà máy đóng trên địa bàn của tỉnh, lâu nay từng coi Long An như quê hương của mình. Nhân sự kiện to lớn, Bình Điền đã cùng chung tay với tỉnh để tổ chức lễ hội và chủ trì tổ chức hội thảo để góp phần cho lễ hội thành công tốt đẹp.

Mục tiêu của lễ hội là rất lớn. Nhưng hội thảo này tập trung vào phạm vi hẹp hơn và đặc thù hơn. Hội thảo là diễn đàn để tập hợp các nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày những kết quả nghiên cứu, các tìm tòi về khoa học để giới thiệu cho nhau tham khảo nhằm khai thác và thực nghiệm, ứng dụng vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong tỉnh và trong vùng.

Hội thảo đã nghe giới thiệu về công nghệ 4.0 đang được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp ở một số nước, những kết quả ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp ở nước ta; thực trạng và định hướng sản xuất lúa gạo của tỉnh Long An; giải pháp và kết quả phát triển lúa gạo ở vùng Đồng Tháp Mười; kết quả ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp các tỉnh bạn.

Hội thảo cũng nghe báo cáo khoa học về một số dịch hại trên lúa cần lưu ý cũng như biện pháp quản lý nhằm bảo đảm lúa gạo an toàn.

Tại hội thảo, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cũng trình bày kết quả thực hiện chương trình "Canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu" do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Bình Điền và Trung tâm Khuyến nông của 13 tỉnh ĐBSCL do Bình Điền tài trợ. Chương trình thực hiện trong 3 vụ trên địa bàn 13 tỉnh.

Kết quả của chương trình đã khẳng định rằng dù biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày một gay gắt, nhưng nếu biết kết hợp các tri thức khoa học cùng với kinh nghiệm thực tiễn của nông dân thì vẫn sản xuất lúa ngay trong vụ Hè Thu cho lợi nhuận cao hơn sản xuất đại trà từ 28 - 30%. Có tỉnh đạt lợi nhuận cao hơn đối chứng gấp 2 lần trong từng vụ. Kết quả của chương trình cũng giải tỏa được quan niệm cố hữu của nhiều nông dân là phải sạ dày và bón nhiều phân đạm mới cho năng suất cao, hoặc nhất thiết phải bón rước hạt mới có nhiều hạt chắc và năng suất mới cao.

Chương trình cũng khẳng định với người tham gia rằng dùng phân bón Đầu Trâu kể cả Đầu Trâu mặn phèn để hóa giải được độc tố trong đất và dùng phân bón Đầu Trâu TE-A1 và TE-A2 để bón thúc 3 đợt trong 1 vụ lúa sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cả.

Mục tiêu của hội thảo là nhằm từng bước ứng dụng công nghệ từ thấp lên cao, tùy theo điều kiện thực tế của từng vùng, kết hợp công nghệ cao với kinh nghiệm truyền thống thì hiệu quả mới vũng chắc.

Trước mắt là cần làm cho người sản xuất thấm nhuần kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, hay 1 phải 5 giảm và áp dụng nhuần nhuyễn chương trình VietGAP, GlobalGAP để gạo Việt Nam đạt được chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm thì lợi nhuận của ngành lúa gạo mới cao và bền vững.

GS.TS Mai Văn Quyền

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC